Al·lèrgies i intoleràncies alimentàries. Nivell avançat

  Online   Subvencionat Salut

Dates online

Del 17/09/2024 al 23/10/2024

Hores online

20 h

Descripció:

Les al·lèrgies i intoleràncies alimentàries (AIA’s) són reaccions adverses als aliments, atribuïbles a la ingesta, el contacte o la inhalació d’un aliment, o algun dels seus components.

En aquesta formació coneixerem la legislació sobre Informació Alimentària, i practicarem des de la gestió del risc.

Dirigit a:

Treballadors/es de menjadors escolars, cuines col·lectives, empreses alimentàries i totes aquelles persones que tinguin un contacte directe o indirecte amb aliments, i que vulguin aprofundir en els coneixements bàsics sobre les al·lèrgies i les intoleràncies alimentàries.

Persones treballadores en actiu, aturades o autònoms.

Continguts:

MÒDUL 1: Riscos alimentaris (8 hores)

Coneixements/ Capacitats cognitives i pràctiques

 • Conceptes generals
  • Reaccions adverses als aliments. Classificació
  • Intoleràncies
  • Al·lèrgies
  • Anafilaxi
  • Situacions de risc
  • Identificació d'al·lergògens
 • Gestió del risc
  • Principis bàsics
  • Diagrama de gestió
  • Bones pràctiques
  • Contaminació creuada

Habilitats de gestió, personals i socials

 • Preocupació pels potencials perills de contaminació alimentària de totes les operacions efectuades a la indústria o àrea assignada.

MÒDUL 2: Aplicació pràctica de la normativa d'etiquetatge (12 hores)

Coneixements/ Capacitats cognitives i pràctiques

 • Aplicació pràctica del reglament d'etiquetatge de productes alimentaris. "Etiquetatge nutricional"
  • Introducció al Reglament 1169/2011
  • Etiqueta i etiquetat
  • Responsabilitats
  • Informació alimentària obligatòria
  • Denominació de l'aliment
  • Llistat d'ingredients
  • Substàncies i productes que poden produir al·lèrgies o intoleràncies
  • Quantitat de determinats ingredients
  • Quantitat neta
  • Data de durada mínima i de caducitat
  • Condicions especials de conservació o utilització
  • Nom, raó social i direcció de l'operador
  • País d'origen i lloc de procedència
  • Forma d'ús
  • Grau alcohòlic
  • Lot
  • Distintius d'origen i qualitat agroalimentària
  • Informació nutricional. Etiquetatge nutricional.
  • Aplicació pràctica de normatives sectorials

Habilitats de gestió, personals i socials

 • Responsabilitat en la legislació que emana de les diferents administracions que afecti la indústria alimentària, i la seva aplicació per assegurar el compliment de les especificacions requerides.

Objectius:

 • Identificar els riscos alimentaris i la seva forma de gestió.
 • Distingir els requeriments de la legislació específica i saber atendre les necessitats específiques de les persones amb al·lèrgies i/o intoleràncies alimentàries.

 

Metodologia:

La organització permet treballar de forma asincrònica. De forma que cada participant, dins dels límits d’inici i finalització de cada tasca, podrà realitzar el curs en el moment que més li convingui. Es dissenya preveient una càrrega de treball per l’alumne de 5 hores setmanals i es recomana connectar-se a la plataforma cada dos o tres dies. 

La comunicació amb la tutora es podrà realitzar a través de la plataforma moodle en la que es realitza el curs. Els seus dubtes es podran fer arribar a través de correu electrònic obtenint resposta en un temps màxim de 48 hores (excepte si la consulta es realitza en divendres).

 

Observacions:

El curs no té cap cost directe per a l'alumne i està 100% subvencionada pel Consorci per a la Formació Continua de Catalunya. A l'hora de la inscripció s'haurà de presentar la capçalera de la nòmina, el rebut d'autònoms o el document DARDO, segons el cas particular.

Avaluació continuada i certificació

Per superar el curs s’han de realitzar totes les tasques en els terminis establerts (en el cas de que un alumne no pugui complir amb els terminis haurà de justificar-ho, prèviament, al tutor/a del curs, qui valorarà la possibilitat de fer una excepció). Els terminis sempre seran setmanals, els mòduls s’obriran cada dilluns i s’hauran de realitzar les tasques abans del diumenge a les 23:55h. 

Per obtenir la certificació que atorga el Consorci per a la Formació Contínua i l’Escola Efa cal realitzar totes les activitats del curs, i obtenir la qualificació d'apte.

Inscriu-te aquí

Al·lèrgies i intoleràncies alimentàries. Nivell avançat

Conceptes, legislació i gestió del risc

Inscriu-te aquí

Codi

T1.2-24

Impartit per

Anna Burgués

Diplomada en nutrició humana i dietètica, i llicenciada en ciència i tecnologia dels aliments.

Fa més de 20 anys que imparteix formació de cursos de dietètica i nutrició, manipulació d'aliments, higiene i seguretat alimentària i al·lèrgies alimentàries per diversos col·lectius: restauració, treballadors/es d'escoles, de residències de gent gran i de llars d'infants. 

Aquest curs forma part del programa de Formació continua.

Més informació

Correu electrònic: info@escolaefa.cat