Vetllador/a escolar

Barcelona   Semipresencial   Subvencionat Eines i recursos educatius

Dates del curs

30-09-2024 - 11-11-2024

Hores

120 h

Hores presencials

8 h

Hores teleformació

112 h

Dates i horaris presencials

Dilluns, 30 de setembre de 16:00 a 20:00
Dimarts, 01 d'octubre de 16:00 a 20:00
Dimecres, 02 d'octubre de 16:00 a 20:00
Dijous, 03 d'octubre de 16:00 a 20:00

Veures totes les dates i horaris

Descripció:

L’escola és un espai d’intervenció educativa on cada cop més el concepte d’educació inclusiva substitueix el concepte d’integració. L’escola és conscient que s’ha d’adaptar al seu alumnat, sent capaç de modificar continguts i metodologies didàctiques per atendre a les necessitats de tots els i les alumnes. A partir d’aquest nou paradigma pren força la figura del vetllador/a escolar a l’aula, un perfil professional relativament nou que vetlla per garantir la participació dins l’escola d’alumnes amb necessitats especials.

Aquest curs consta del Mòdul 4- Atenció i vigilància en l'activitat de l'esbarjo de l'alumnat amb necessitats educatives especials, i forma part del certificat de professionalitat d'Atenció a l'alumnat amb Necessitats Educatives Especials.

Dirigit a:

Persones majors de 18 anystreballadores assalariades (autònomes) ipersones afectades per un ERTO des de l'inici de la pandèmia (les persones afectades per ERTO poden estar atudares actualment), que estiguin interesades en enfocar la seva carrera professional en l'atenció a infants i joves amb necessitats educatives especials, dins de l'entorn escolar.

Per accedir també cal complir un dels requisits següents:

 • Títol de batxillerat (LOGSE o LOE) o equivalent a efectes acadèmics
 • Tenir el COU o el PREU
 • Títol de tècnic de qualsevol cicle formatiu de grau superior o de tècnic especialista (antiga FP2) de qualsevol especialitat
 • Haver superar un mòdul o unitat formativa de nivell III
 • Haver superat un mòdul o unitat de nivell II d’un certificat de la mateixa família professional al de la família professional Serveis Socioculturals ia la Comunitat
 • Haver superat la part comuna d’accés al cicles formatius de grau (llengües i matemàtiques) o complir les condicions d’exempció de les mateixes
 • Prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys i/o 45 anys.
 • Complir el requisit acadèmic d'accés als cicles formatius de grau superior, o bé haver superat les proves d'accés corresponents i regulades per les administracions educatives.

En cas de no poder acreditar cap dels requisits mencionats, es podrà realitzar una prova de competències per a poder accedir al curs.

Continguts:

 • MF1429_3: Atenció i vigilància en l'activitat de l'esbarjo de l'alumnat amb necessitats educatives especials (ACNEE) 

              - UF2420 Programes d'activitat lúdica

              - UF2277 Aplicació dels sistemes augmentatitus i alternatius de la comunicació

Objectius:

 • Atendre i vigilar en l'activitat d'esbarjo a l'alumnat amb necessitats educatives especials (ACNEE), participant al costat de el / la tutor / a en el desenvolupament tant dels programes d'autonomia social com en els programes d'activitats lúdiques.
 • Afavorir els processos d’inclusió socioeducativa d’aquests infants i joves. Conèixer eines i recursos per a la intervenció socioeducativa dels infants i joves amb tenen necessitats educatives especials.
 • Desenvolupar les actituds i habilitats personals en la tasca del vetllador/a.

Metodologia:

Les sessions es fan de dilluns a divendres en format d'aula virtual (videotrucada) de 16 a 20h, i combinen material pedagògic i activitats pràctiques participatives vinculades a la realitat professional.

Els dissabtes 12 i 26 d'Octubre es realitzen les tutories presencials obligatòries i les proves d'avaluació finals de mòdul, en horari de 10 a 14h. Aquestes sessions presencials tenen lloc a l'Escola Efa (C/Ramon Turro 71, Poblenou).

Observacions:

Avaluació continuada i certificació

Per superar el curs s’han de realitzar totes les tasques en els terminis establerts (en el cas de que un alumne no pugui complir amb els terminis haurà de justificar-ho, prèviament, al tutor/a del curs). Per obtenir la certificació del curs cal realitzar totes les activitats del curs i complir amb l'assistència del 75%sense excepció.

El curs no té cap cost directe per a l'alumne i està 100% subvencionada pel Consorci per a la Formació Continua de Catalunya. A l'hora de la inscripció s'haurà de presentar la capçalera de la nòmina, el rebut d'autònoms o el document DARDO, segons el cas particular.

Un cop realitzat i superat tot el procés de formació, l'alumne obtindrà una certificació com a Vetllador/a que atorga l'Escola Efa i una Acreditació parcial acumulable, que expedeix el SOC.

Si l'alumne compta amb la resta de mòduls que conformen aquest CP, o les cursa posteriorment, pot sol.licitar el Certificat de Professionalitat, que expedeix el SOC. Els certificats de professionalitat són documents oficials que acrediten les competències professionals i garanteixen que la persona que l'obté té els coneixements, les habilitats i les aptituds per desenvolupar una activitat laboral d'acord amb les exigències del mercat de treball.

Els certificats de professionalitat són vàlids a tot el territori espanyol i, a més, la normativa europea  permet el reconeixement de les qualificacions professionals acreditades a la Unió Europea, de manera que faciliten la mobilitat geogràfica.

Clica aquí per veure el procediment de sol·licitud al SOC un cop s'ha superat el curs. 

Inscriu-te aquí

Vetllador/a escolar

Atenció i vigilància en l'activitat de l'esbarjo de l'alumnat amb necessitats educatives especials

Inscriu-te aquí

Codi

NEE1.2-24

Lloc de realització

Escola Efa

Ramon Turró 71
08005 Barcelona

Impartit per

Escola Efa

Aquest curs forma part del programa de Formació continua.

Més informació

Correu electrònic: info@escolaefa.cat