Comunicació no violenta

  Online   Subvencionat Eines i recursos educatius

Dates online

Del 17/09/2024 al 06/11/2024

Hores online

30 h

Descripció:

La comunicació no violenta és essencialment empatia, una qualitat valuosa i profundament humana que tots i totes podem desenvolupar. La comunicació no violenta promou, doncs, l’entesa empàtica, primer cap a un mateix (autoempatia) i, després, cap a l’altre.
Per poder arribar a aquesta connexió el primer pas a fer és poder desempallegar-nos de la comunicació apresa més violenta i aempàtica, plena de judicis i culpabilització. La comunicació violenta no connecta ni amb les emocions pròpies ni amb les dels altres. Vols connectar i obrir un canal de comunicació positiva amb les altres persones? 
Ens desempallaguem dels retrets i les acusacions, les amenaces, les ordres, les advertències, les comparacions o el sarcasme?

Dirigit a:

Qualsevol persona que vulgui millorar la seva comunicació envers a si mateix i als altres.

Persones treballadores en actiu, aturades o autònoms.

Continguts:

MÒDUL 1: Gestió emocional en la comunicació (20 hores)

Coneixements/ Capacitats cognitives i pràctiques

 • Identificació dels elements claus en la comunicació no violenta
  • Les emocions pròpies i alienes
  • L'observació dels fets sense avaluar, criticar ni qualificar
  • Les estratègies per fer i rebre peticions de manera positiva
 • Elecció del nostre comportament davant de situacions d'enuig i/o gratitud
  • Les peticions amb claredat i concreció
  • Els comportaments positius davant de situacions de conflicte
  • El reconeixement per a la connexió amb els altres
  • La gestió de conflictes a través de la teoria CNV

Habilitats de gestió, personals i socials

 • Consciència i respecte per les persones, mitjançant l'autocontrol i la gestió de les emocions.
 • Atenció en competències transversals com l'empatia, la cooperació, la flexibilitat i la gestió del canvi

MÒDUL 2: Enfortiment de les relacions (10 hores) 

Coneixements/ Capacitats cognitives i pràctiques

 • Acceptació dels nostres límits a través de l'escolta activa
  • Els elements actitudinals que són necessaris per fer una escolta activa i empàtica
  • Les tècniques d'escolta activa i empàtica com a element clau a la comunicació no violenta

Habilitats de gestió, personals i socials

 • Adquisició d'habilitats de comunicació, com l'escolta i la resposta assertiva
 • Capacitat de cooperació, responsabilitat i autonomia.

 

Objectius:

 • Identificar les pròpies necessitats/emocions i la relació amb les de la resta, evitant prejudicis i valoracions
 • Aplicar l'escolta activa a la comunicació, a partir d'estratègies i tècniques basades en l'empatia i l'assertivitat.

Metodologia:

La organització permet treballar de forma asincrònica. De forma que cada participant, dins dels límits d’inici i finalització de cada tasca, podrà realitzar el curs en el moment que més li convingui. Es dissenya preveient una càrrega de treball per l’alumne de 5 hores setmanals i es recomana connectar-se a la plataforma cada dos o tres dies. 

La comunicació amb la tutora es podrà realitzar a través de la plataforma moodle en la que es realitza el curs. Els seus dubtes es podran fer arribar a través de correu electrònic obtenint resposta en un temps màxim de 48 hores (excepte si la consulta es realitza en divendres).

Observacions:

El curs no té cap cost directe per a l'alumne i està 100% subvencionada pel Consorci per a la Formació Continua de Catalunya. A l'hora de la inscripció s'haurà de presentar la capçalera de la nòmina, el rebut d'autònoms o el document DARDO, segons el cas particular.

Avaluació continuada i certificació

Per superar el curs s’han de realitzar totes les tasques en els terminis establerts (en el cas de que un alumne no pugui complir amb els terminis haurà de justificar-ho, prèviament, al tutor/a del curs, qui valorarà la possibilitat de fer una excepció). 
Els terminis sempre seran setmanals, els mòduls s’obriran cada dilluns i s’hauran de realitzar les tasques abans del diumenge a les 23:55h. 

Per obtenir la certificació que atorga el Consorci per a la Formació Contínua i l’Escola Efa cal realitzar totes les activitats del curs, i obtenir la qualificació d'apte.

Inscriu-te aquí

Comunicació no violenta

Eines per connectar i obrir un canal de comunicació positiva amb les altres persones

Inscriu-te aquí

Codi

T3.3-24

Impartit per

Tània Muelas

Filòsofa i Psicòloga clínica, màster en psicopatologia clínica i especialitzada en educació emocional. Mestra Montessori formada en disciplina positiva i certificada en Mindfulness MBSR.

Aquest curs forma part del programa de Formació continua.

Més informació

Correu electrònic: info@escolaefa.cat