Director/a d'activitats de lleure

Barcelona   Semipresencial Directors/es de Lleure

Dates del curs

26-08-2024 - 27-10-2024

Hores

68 h

Hores presencials

68 h

Hores teleformació

107 h

Preu

330 €

Preu socis

310 €

Dates i horaris presencials

Dilluns, 26 d'agost de 09:00 a 13:00
Dilluns, 26 d'agost de 14:00 a 18:00
Dimarts, 27 d'agost de 09:00 a 13:00
Dimarts, 27 d'agost de 14:00 a 18:00

Veures totes les dates i horaris

Descripció:

El curs de director i directora d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil és la formació que prepara l’alumnat per intervenir en tasques de coordinació d’equips en activitats de lleure infantil i juvenil, i que el capacita per planificar, organitzar, gestionar, dinamitzar i avaluar projectes de lleure educatiu dirigits a la infància i la joventut en tots els seus aspectes, i a representar-los internament i externament assumint la creació, el control i la dinamització dels equips de monitors.

Curs en modalitat semipresencial

La durada del curs és:

107 hores de formació online (del 9 de setembre al 27 d'octubre) + 68 hores de formació presencial (del 26 d'agost al 6 de setembre).

120 hores de pràctiques (es poden iniciar a partir del 28 d'octubre).

25 hores d'elaboració de la memòria de pràctiques.

Dirigit a:

Persones interessades en treballar com a director/a de lleure a: 

En l'àmbit escolar: les feines més habituals són monitoratge de menjador, monitoratge en el pati, suport d'activitats extraescolars ...

En l'àmbit de l'educació en el lleure: les feines més habituals són de monitor o director d'activitats de temps lliure infantil i juvenil (colònies, casals, campaments ...), de monitor en ludoteques, de tallerista o de monitor especialitzat.

En l'àmbit d'oci en general: Hi ha feines de monitoratge en fires i parcs, d'animació turística, educació especialitzada ...

Aquest curs no inclou els mòduls MF 1867_2 (30 hores) i 18668_2 (60 hores), en cas de no poder convalidar-los caldrà cursar-los. La convalidació es pot realitzar acreditant un dels dos requisits següents:

1. Titulació de Monitor d'activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil.

2. Acreditar simultàniament: 

* Una titulació de Grau, Diplomatura o Llicenciatura en Educació Infantil, en Educació Primària, en Educació Social, en Mestre d’Educació Infantil, en Mestre d’Educació Primària, en Pedagogia, en Psicologia, en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport o bé disposar de la Titulació Màster de Formació del Professorat o l’antic CAP (Certificat d’Aptitud Pedagògica) o disposar un Cicle Formatiu de Grau Superior d’Educació Infantil o d’Integració Social. Màster en psicopedagogia, Titol de Formació Professional II de Jardí d'Infància. 

* 2 anys d'experiència (mínim 700 hores acreditables).

Continguts:

* Planificació, organització, gestió i avaluació de projectes educatius en el lleure infantil i juvenil.
* Coordinació i dinamització de l’equip de monitors i monitores.
* Pràctiques professionals.

Objectius:

  • Saber intervenir en tasques de coordinació d’equips en activitats de lleure infantil i juvenil.
  • Adquirir capacitats per planificar, organitzar, gestionar, dinamitzar i avaluar projectes de lleure educatiu dirigits a la infància i la joventut en tots els seus aspectes.
  • Saber representar internament i externament els peojectes educatius, assumint la creació, el control i la dinamització dels equips de monitors.

Metodologia:

La formació té un marcat caire pràctic, actiu i participatiu dirigit a assolir un aprenentatge durador i conscient. 

Es fomentarà la responsabilitat, la col·laboració i el treball en equip. 

Curs reglat per la Direcció General de Joventut segons l'ordre BSF/192/2015 de 18 de juny, per la qual s'estableixen els programes dels cursos de formació de monitor i de director d'activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil.

Observacions:

Avaluació continuada i certificació

Per superar el curs s’han de realitzar totes les tasques en els terminis establerts (en el cas de que un alumne no pugui complir amb els terminis haurà de justificar-ho, prèviament, al tutor/a del curs). Per obtenir la certificació del curs cal realitzar totes les activitats del curs i complir amb l'assistència del 85%sense excepció.

  • Carnet expedit per la Direcció General de Joventut. 

Inscriu-te aquí

Director/a d'activitats de lleure

Semipresencial

Inscriu-te aquí

Codi

D.P.002.01-24

Lloc de realització

Escola EFA

Carrer Ramon Turró 71
08005 Barcelona

Impartit per

Escola Efa

Més informació

Correu electrònic: info@escolaefa.cat