Diversitat sexual

  Online   Subvencionat Gènere

Dates online

Del 22/10/2024 al 27/11/2024

Hores online

20 h

Descripció:

Fa anys que es treballa per promoure models relacionals basats en valors com la igualtat, l’equitat i el respecte, i prevenir la violència en les interaccions personals per raons de diversitat afectiva sexual, i malgrat aquesta feina de divulgació i defensa, encara falta molt de camí per fer.

En aquest curs t’acompanyarem perquè puguis fomentar el coneixement i el respecte de la diversitat afectiva, sexual i de gènere en els teus projectes educatius i treballar-la des de la infància.

Dirigit a:

Qualsevol persona que vulgui formar-se per acompanyar a infants i joves en el descobriment de la diversitat sexual des del respecte.

Persones treballadores en actiu, aturades o autònoms.

Complir com a mínim algun dels següents requisits.

 • Certificat de professionalitat nivell 1.
 • Títol Professional Bàsic (FP Bàsica).
 • Títol Professional Bàsic (FP Bàsica)
 • Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) o equivalent.
 • Títol de Tècnic (FP Grau Mitjà) o equivalent.
 • Certificat de Professionalitat de nivell 2.
 • Haver superat la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà.
 • Haver superat qualsevol prova oficial d'accés a la Universitat.
 • Experiència professional
 • Es valorarà experiència professional en el sector objecte d'aquest.

(Les persones que treballin a l'Administració Publica serà necessari que ens facin arribar un certificat conforme la persona que vol realitzar la formació no està inclosa a l’àmbit d’aplicació dels acords de formació de les Administracions Públiques)

Continguts:

MÒDUL1: Conceptes bàsics sobre la diversitat sexual (10 hores)

Coneixements/ Capacitats cognitives i pràctiques

 • Identificació dels conceptes bàsics
  • El sistema sexe gènere
  • El binarisme
  • Orientació i identitat sexual
  • Expressió de gènere

Habilitats de gestió, personals i socials

 • Assimilació de la diferència dels conceptes sexe gènere

MÒDUL 2: Diversitat a la infància (10 hores)

Coneixements/ Capacitats cognitives i pràctiques

 • Anàlisi de la diversitat a la infància
  • Definició de la diversitat
  • Tractament de la diversitat
  • Estratègies inclusives amb la diversitat sexual

Habilitats de gestió, personals i socials

 • Reflexió sobre la diversitat a la infància
 • Compromís amb les estratègies inclusives

Objectius:

 • Definir els conceptes bàsics sobre diversitat sexual
 • Anàlisi del concepte de diversitat a la infància

Metodologia:

La organització permet treballar de forma asincrònica. De forma que cada participant, dins dels límits d’inici i finalització de cada tasca, podrà realitzar el curs en el moment que més li convingui. 

Es dissenya preveient una càrrega de treball per l’alumne de 5 hores setmanals i es recomana connectar-se a la plataforma cada dos o tres dies. 

La comunicació amb el tutor es podrà realitzar a través de la plataforma moodle en la que es realitza el curs. Els seus dubtes es podran fer arribar a través de correu electrònic obtenint resposta en un temps màxim de 48 hores (excepte si la consulta es realitza en divendres).

Observacions:

El curs no té cap cost directe per a l'alumne i està 100% subvencionada pel Consorci per a la Formació Continua de Catalunya. A l'hora de la inscripció s'haurà de presentar la capçalera de la nòmina, el rebut d'autònoms o el document DARDO, segons el cas particular.

Avaluació continuada i certificació

Per superar el curs s’han de realitzar totes les tasques en els terminis establerts (en el cas de que un alumne no pugui complir amb els terminis haurà de justificar-ho, prèviament, al tutor/a del curs, qui valorarà la possibilitat de fer una excepció). 
Els terminis sempre seran setmanals, els mòduls s’obriran cada dilluns i s’hauran de realitzar les tasques abans del diumenge a les 23:55h. 

Per obtenir la certificació que atorga el Consorci per a la Formació Contínua i l’Escola Efa cal realitzar totes les activitats del curs, i obtenir la qualificació d'apte.

Inscriu-te aquí

Diversitat sexual

Eines per fomentar el coneixement i el respecte de la diversitat afectiva, sexual i de gènere

Inscriu-te aquí

Codi

S7.2-24

Impartit per

Bernat Puig

Educador social especialitzat en gèneres i LGTBI+. Li encanta acompanyar a les persones en els seus processos formatius.

Li agrada perdres per la muntanya i el silenci. 

Col·laborant amb l'Escola EFA aportant i compartint les seves experiències.

Aquest curs forma part del programa de Formació continua.

Més informació

Correu electrònic: info@escolaefa.cat