Eines per una mirada interseccional pràctica en la intervenció social

  Online Gènere

Dates online

Del 21/05/2024 al 09/06/2024

Hores online

15 h

Preu

60 €

Preu socis

50 €

Descripció:

Els equips que treballem en àmbits socials, educatius i culturals ens estem formant contínuament en l’àmbit de la lluita contra les discriminacions i l’inclusió:  l’antirracisme, els feminismes, la lluita de les persones LGTBI,... i un llarg etcètera. Tanmateix, no es tracta tant d’anar sumant ulleres, sinó de combinar-les. 1+1 no sempre és igual a 2! 

Sabem que treballem en realitats complexes, amb situacions canviants i ciutadania diversa des de diferents perspectives. Com estem (o no) tenint en compte aquesta diversitat a l’hora de detectar les seves necessitats, relacionar-nos amb els i les usuàries, crear processos participatius, fer actuacions, o avaluar l’impacte del que fem? I en situació d’alerta sanitària i social, des del confinament i el post-confinament: com la mirada interseccional ens podrà ajudar a afrontar un context de desigualtats creixent i en escenaris desconeguts i imprevisibles?

Parlarem del nostre rol professional, la multiplicitat d’eixos de desigualtat-privilegi que ens travessen estructuralment, com la situació i el context actuals més que mai s’han d’incorporar en el nostre anàlisi, i quines eines i estratègies tenim a l’abast per una interseccionalitat pràctica que ens permeti realitzar intervencions més ajustades i inclusives.

Dirigit a:

Professionals i/o responsables de planificació i gestió d’administracions públiques, empreses o entitats (directors/es d’equipaments, tècnics/ques de gestió, etc.) de diferents àmbits (lleure, cultura, ciutadania, gènere, joventut, infància, participació, comunicació,...).


Professionals d’atenció directa gestió d’administracions públiques, empreses o entitats (dinamitzadors/es juvenils, monitors/es, informadors/es, treballadors/es socials, educadors/es,...). Qualsevol professional de l’àmbit de l’atenció a les persones interessat en la intervenció social, cultural o educativa inclusiva.

Continguts:

Revisió d’eixos i factors d’opressió i privilegi

 • Els eixos de privilegi i l’estructura social: on estem i on estan “els atres”?
 • Els factors de discriminació/privilegi des de l’administració pública: eixos i factors, com es combinen?

Conceptes bàsics entorn a la perspectiva interseccional

 • Antecedents aplicables avui: perquè una perspectiva interseccional?
 • Com la interseccionalitat pot contribuir a serveis i projectes més inclusius?
 • Conceptes de base: coneixement situat, opressions connectades,...

Implicacions en el treball quotidià: interseccionalitat a la pràctica en l’acció directa i la gestió de projectes i programes

 • Exemples d’accions i projectes amb perspectiva interseccional
 • Casos pràctics d’intervenció directa: estratègies i abordatges  des de la mirada interseccional
 • La checklist amb perspectiva interseccional: 12 ítems per pensar, dissenyar i avaluar 

Objectius:

 • Familiaritzar-nos amb conceptes bàsics associat a la perspectiva interseccional
 • Reflexionar respecte a la nostra diversitat interna i el nostre rol professional
 • Adquirir eines i estratègies bàsiques de la mirada interseccional de la reflexió a la pràctica
 • Reflexionar  implicacions bàsiques de la situació d’emergència sanitària i social actuals des d’una mirada interseccional
 • Desenvolupar habilitats d’abordatge de casos d’intervenció directa
 • Aplicar eines tècniques de perspectiva interseccional per al disseny i implementació d’actuacions, programacions i projectes

Metodologia:

L'organització permet treballar de forma asincrònica. De forma que cada participant, dins dels límits d’inici i finalització de cada tasca, podrà realitzar el curs en el moment que més li convingui. 
Es dissenya preveient una càrrega de treball per l’alumne de 5 hores setmanals i es recomana connectar-se a la plataforma, com a mínim, cada dos dies. 

La comunicació amb el/la tutor/a es podrà realitzar a través de la plataforma moodle en la que es realitza el curs. Els seus dubtes es podran fer arribar a través de correu electrònic obtenint resposta en un temps màxim de 48 hores (excepte si la consulta es realitza en divendres).

Observacions:

Avaluació continuada i certificació

Per superar el curs s’han de realitzar totes les tasques en els terminis establerts (en el cas de que un alumne no pugui complir amb els terminis haurà de justificar-ho, prèviament, al tutor/a del curs, qui valorarà la possibilitat de fer una excepció). 
Els terminis sempre seran setmanals, els mòduls s’obriran cada dilluns i s’hauran de realitzar les tasques abans del diumenge a les 23:55h.

 
La correcta realització de les tasques donarà dret a rebre la certificació que expedeix l’Escola Efa, Escola de Formació de l’Acellec.

Inscriu-te aquí

Eines per una mirada interseccional pràctica en la intervenció social

La multiplicitat d’eixos de desigualtat-privilegi que ens travessen estructuralment

Inscriu-te aquí

Codi

F.O.017.01-24

Impartit per

Carolina Astudillo (QSL, Serveis Culturals). Psicòloga i postgraus en Intervenció terapèutica cognitivosocial i Mediació familiar i comunitària. Directora de l’Àmbit de Diversitats a QSL; Serveis Culturals, coordinadora del Col·lectiu i+ professionals per la diversitat i co-fundadora de la plataforma de gestió cultural Emboscada Col·lectiva.

 

Més informació

Correu electrònic: info@escolaefa.cat