Gestió d'equips; facilitació de processos creatius (amb èxit)

  Online   Subvencionat Gestió empresarial

Dates online

Del 18/06/2024 al 31/07/2024

Hores online

30 h

Descripció:

Vols comprendre com funciona el teu equip, ser un/a millor líder i reconèixer el màxim potencial de cadascú per assolir els objectius?
Creus que la innovació és una eina professional valuosa i que influeix significativament en l'equip i la dinàmica de treball?

Aquest curs és una oportunitat per obtenir una visió més profunda sobre què vol dir ser un equip, gestionant els elements clau que potencien la relació, la responsabilitat i la resolució de cada membre, i comprenent com influeixen en els resultats del nostre treball. Dissenyat amb l'objectiu de millorar la gestió d'equips i el lideratge de processos creatius amb confiança i èxit, i dirigit a qualsevol persona que vulgui aprofundir en la dinàmica de treball d'equips i fomentar la creativitat i innovació!

A través d'aquesta formació, desenvoluparàs habilitats essencials de gestió d'equips, com la comunicació eficaç, la gestió de conflictes i la presa de decisions col·laboratives. A més, aprendràs quin és el paper del facilitador/a d'equips i com conduir processos creatius que impulsin la innovació i l'acompanyament en moments d'estancament.

Aprèn a fomentar un entorn de treball que encoratgi a cada membre de l'equip per col·laborar i generar processos innovadors, contribuint al creixement i a l'èxit professional!

Dirigit a:

  • Facilitadors/es d'equips i/o gestors d'equips: per millorar les seves habilitats de lideratge i gestionar de manera més eficaç els seus equips.

  • Professionals de recursos humans: per millorar les dinàmiques de treball dins de l'organització i promoure la innovació.

  • Emprenedors/es: per impulsar la innovació en el desenvolupament de productes o serveis nous.

  • Professionals de la formació i el desenvolupament: per aportar noves idees i estratègies als seus programes de formació.

  • Estudiants i persones en creixement i transició professional: adquirir les habilitats necessàries per ser líders i agents de canvi en els seus futurs llocs de treball.

  • Professionals en recerca i desenvolupament: per millorar la seva capacitat per gestionar i liderar processos creatius.

Persones treballadores ocupades amb el centre de treball a Catalunya i/o aturades.

Continguts:

Mòdul 1. Gestió de l’equip (10h)

1.1 L’equip i els diferents rols dels integrants.

1.2 L’art de delegar i construir processos participatius amb l’equip.

 

Mòdul 2. La posició del facilitador/a i líder del procés. (10h)

2.1 Reunions. Com, quan i quina informació donar.

2.2 Organització. Programes informàtics per a l’organització i gestió de l’equip. 

 

Mòdul 3. Estructura del procés creatiu (10h)

3.1 Claredat en el plantejament dels objectius.

3.2 Eines i programes informàtics per a procés creatius.

3.3 Eines pràctiques de facilitació de processos.

 

Aquesta acció formativa està vinculada a la Unitat de Competència del Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals:

UC1870_362 - Generar equips de personal monitor, dinamizant-los i supervisant-los en projectes educatius de temps lliure infantil i juvenil

Objectius:

Objectius generals:

·         Aportar seguretat i confiança per a la gestió d’equips.

·         Guiar un procés de forma inclusiva i participativa.

·         Facilitar processos creatius.

·         Aprendre recursos per a la gestió d’equips.

 

Objectius específics:

·         Entendre la naturalesa de l’equip.

·         Potenciar les habilitats individuals de l’equip.

·         Potenciar la creativitat del facilitador/a.

·         Conèixer eines pràctiques per a la facilitació de processos creatius.

·         Adaptar recursos pràctics per al lideratge de processos.

·         Assolir coneixements de softwares informàtics enfocats a la gestió del temps i de l’equip.

 

Metodologia:

L'organització permet treballar de forma asincrònica. De forma que cada participant, dins dels límits d’inici i finalització de cada tasca, podrà realitzar el curs en el moment que més li convingui. Es dissenya preveient una càrrega de treball per l’alumne de 5 hores setmanals i es recomana connectar-se a la plataforma, com a mínim, cada dos dies. 

La comunicació amb el/la tutor/a es podrà realitzar a través de la plataforma moodle en la que es realitza el curs. Els seus dubtes es podran fer arribar a través de correu electrònic obtenint resposta en un temps màxim de 48 hores (excepte si la consulta es realitza en divendres).

Observacions:

El curs no té cap cost directe per a l'alumne i està 100% subvencionada pel Consorci per a la Formació Continua de Catalunya. A l'hora de la inscripció s'haurà de presentar l'informe de vida laboral, el rebut d'autònoms o el document DONO, segons el cas particular.

Avaluació continuada i certificació

Per superar el curs s’han de realitzar totes les tasques en els terminis establerts (en el cas de que un alumne no pugui complir amb els terminis haurà de justificar-ho, prèviament, al tutor/a del curs, qui valorarà la possibilitat de fer una excepció). Els mòduls s’obriran cada dilluns i s’hauran de realitzar les tasques abans del diumenge a les 23:55h. 

Per obtenir la certificació que atorga el Consorci per a la Formació Contínua i l’Escola Efa cal realitzar totes les activitats del curs, i obtenir la qualificació d'apte.

Inscriu-te aquí

Aquest curs forma part del programa de Formació continua.

Gestió d'equips; facilitació de processos creatius (amb èxit)

Innovació i acompanyament per millorar els projectes

Inscriu-te aquí

Codi

AM.23-8.3-24

Impartit per

Javi Castillo

Graduat en Ciències de l'Activitat Física i Esport, Postgraduat en Educació Emocional i Benestar i Màster en Coaching amb PNL. 
"Formar-me en Educació emocional i desenvolupament personal m'ha dotat de recursos per entendre millor les persones, i així poder
acompanyar-les de manera més eficaç i eficient cap al benestar"

Més informació

Correu electrònic: info@escolaefa.cat