Metabolisme i equilibri nutricional

  Online   Subvencionat Salut

Dates online

Del 17/09/2024 al 06/11/2024

Hores online

30 h

Descripció:

Els conceptes i les recomanacions relacionats amb la dietètica i la nutrició estan en constant evolució. De la mateixa manera, la gran varietat d’aliments que tenim al nostre abast també augmenten les possibilitats que té el cos per aconseguir els diferents nutrients que necessita.

Amb aquest curs revisarem els aspectes bàsics de nutrició i dietètica en les diferents etapes de creixement.

Dirigit a:

Responsables de programes de nutrició, professionals que treballen desenvolupant projectes relacionats directament amb l'alimentació dels seus usuaris, monitors/es de lleure, coordinadors/es i qualsevol persona que vulgui actualitzar els seus coneixements sobre dietètica i nutrició.

Persones treballadores en actiu, aturades o autònomes.

Complir com a mínim algun dels següents requisits.

 • Certificat de professionalitat nivell 1.
 • Títol Professional Bàsic (FP Bàsica).
 • Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) o equivalent.
 • Títol de Tècnic (FP Grau Mitjà) o equivalent.
 • Certificat de Professionalitat de nivell 2.
 • Haver superat la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà.
 • Haver superat qualsevol prova oficial d'accés a la Universitat.

(Les persones que treballin a l'Administració Publica serà necessari que ens facin arribar un certificat conforme la persona que vol realitzar la formació no està inclosa a l’àmbit d’aplicació dels acords de formació de les Administracions Públiques)

Continguts:

MÒDUL 1: L'energia i els nutrients (10 hores)

Coneixements/ Capacitats cognitives i pràctiques

 • Identificació de la nutrició a l'ésser humà.
  • Alimentació.
  • Nutrició.
  • Dietètica.
 • Descripció de l'energia i els nutrients.
  • Energia i nutrients.
  • Dependència nutritiva dels organismes.
  • Valor energètic dels nutrients.
 • Anàlisi del metabolisme humà.
  • Metabolisme.
  • Factors per al càlcul de les necessitats energètiques.
  • Balanç energètic.
  • Regulació energètica.

Habilitats de gestió, personals i socials

 • Reflexió sobre la importància de l'alimentació a l'estat del metabolisme.
 • Autovaloració de la pròpia alimentació.
 • Consciència sobre les ingestes recomanades dels diferents nutrients d'acord amb les necessitats energètiques i nutritives de l'organisme.

MÒDUL 2: Equilibri nutricional (10 hores)

Coneixements/ Capacitats cognitives i pràctiques

 • Definició de l'equilibri nutricional.
  • Equilibri qualitatiu.
  • Equilibri quantitatiu.
 • Anàlisi dels tipus d'aliments.
  • Educació nutricional.
  • Roda alimentària.
  • Piràmide alimentària.
  • Grup I: derivats dels cereals (preferentment integrals), patates i sucre
  • Grup II: mantega, olis i greixos en general
  • Grup III: llet i derivats
  • Grup IV: productes carnis, ous, peixos, llegums i fruits secs
  • Grup V: hortalisses i verdures
  • Grup V: fruites fresques
 • Descripció del procés digestiu.
  • Funcions de l'intestí gruixut.
  • Mecanismes d'absorció.
  • Reguladors de l'activitat gastrointestinal.
  • Factors que afecten la digestió.

Habilitats de gestió, personals i socials

 • Assimilació de la importància d'assolir un equilibri nutricional a través del consum de diferents tipus d'aliments.
 • Disposició a fer pedagogia sobre l'alimentació equilibrada.
 • Sensibilització sobre l'ús de tècniques culinàries basades en una alimentació equilibrada.

MÒDUL 3: Trastorns alimentaris i qualitat i higiene dels aliments (10 hores)

Coneixements/ Capacitats cognitives i pràctiques

 • Descripció dels trastorns nutricionals.
  • Trastorns per defecte de nutrició.
  • Trastorns per excés de nutrició.
 • Identificació dels Trastorns de la Conducta Alimentària (TCA).
  • Categorització.
  • Anorèxia nerviosa.
  • Bulímia nerviosa.
  • Altres trastorns de la conducta alimentària (TCA).
 • Identificació de l'alimentació i l'aterosclerosi
  • Descripció i causes de l'aterosclerosi.
  • Importància dels àcids grassos insaturats.
  • Recomanacions dietètiques preventives.
 • Anàlisi dels tipus de contaminació dels aliments.
  • Contaminació química.
  • Contaminació física.
  • Contaminació biològica.
 • Explicació dels mètodes de conservació d'aliments.
  • Mètodes físics.
  • Mètodes químics.

Habilitats de gestió, personals i socials

 • Assimilació de la importància d'una alimentació saludable, suficient, equilibrada, variada i adaptada a cada metabolisme.
 • Sensibilització sobre la prevenció dels trastorns dalimentació a través de l'educació alimentària.
 • Predisposició a utilitzar tècniques de conservació d'aliments per evitar la pèrdua del valor nutricional.

Objectius:

 • Identificar els processos d'obtenció d'energia i els nutrients essencials que aporten els aliments que s'ingereixen.
 • Analitzar les bases de l'equilibri nutricional, els nutrients que proporciona cada tipus d'aliment, així com conèixer-ne els mecanismes d'absorció.
 • Identificar els principals trastorns alimentaris, així com els mètodes d'innocuïtat sanitària dels aliments.

Metodologia:

La organització permet treballar de forma asincrònica. De forma que cada participant, dins dels límits d’inici i finalització de cada tasca, podrà realitzar el curs en el moment que més li convingui. Es dissenya preveient una càrrega de treball per l’alumne de 5 hores setmanals i es recomana connectar-se a la plataforma cada dos o tres dies. 

La comunicació amb la tutora es podrà realitzar a través de la plataforma moodle en la que es realitza el curs, i aquest resondrà en un temps màxim de 48 hores (excepte si la consulta es realitza en divendres).

Observacions:

El curs no té cap cost directe per a l'alumne i està 100% subvencionada pel Consorci per a la Formació Continua de Catalunya. A l'hora de la inscripció s'haurà de presentar la capçalera de la nòmina, el rebut d'autònoms o el document DARDO, segons el cas particular.

 
Avaluació continuada i certificació
Per superar el curs s’han de realitzar totes les tasques en els terminis establerts (en el cas de que un alumne no pugui complir amb els terminis haurà de justificar-ho, prèviament, al tutor/a del curs, qui valorarà la possibilitat de fer una excepció). Els terminis sempre seran setmanals, els mòduls s’obriran cada dilluns i s’hauran de realitzar les tasques abans del diumenge a les 23:55h. 

Per obtenir la certificació que atorga el Consorci per a la Formació Contínua i l’Escola Efa cal realitzar totes les activitats del curs, i obtenir la qualificació d'apte.

Inscriu-te aquí

Metabolisme i equilibri nutricional

Aspectes bàsics de nutrició i dietètica en les diferents etapes de creixement

Inscriu-te aquí

Codi

S18.2-24

Impartit per

Anna Burgués

Diplomada en nutrició humana i dietètica, i llicenciada en ciència i tecnologia dels aliments.

Fa més de 20 anys que imparteix formació de cursos de dietètica i nutrició, manipulació d'aliments, higiene i seguretat alimentària i al·lèrgies alimentàries per diversos col·lectius: restauració, treballadors/es d'escoles, de residències de gent gran i de llars d'infants. 

Aquest curs forma part del programa de Formació continua.

Més informació

Correu electrònic: info@escolaefa.cat