Mindfulness

  Online   Subvencionat Salut

Dates online

Del 08/10/2024 al 27/11/2024

Hores online

30 h

Descripció:

Quan parlem de Mindfulness parlem d’atenció plena, de ser conscient del moment present parant atenció de forma intencionada, sense jutjar i sense tractar de controlar. La seva pràctica habitual t’ajudarà a reduir l’estrès i l’ansietat, potenciarà la teva atenció i concentració en el teu dia a dia.

Amb aquest curs et donem l’oportunitat de tornar a prendre el control de la teva vida i respondre de forma conscient a les situacions i reptes de la vida quotidiana

Dirigit a:

Professionals que volen aprendre a gestionar el nivell d'estrès personal i professional mitjançant eines i estratègies pràctiques. 

Persones que treballen com a monitor/a de lleure, directora de lleure, coordinadora, tècnica, educadora o dinamitzadora, entre altres. 

Persones treballadores en actiu, aturades o autònoms.

Complir com a mínim algun dels següents requisits.

 • Certificat de professionalitat nivell 1.
 • Títol Professional Bàsic (FP Bàsica).
 • Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) o equivalent.
 • Títol de Tècnic (FP Grau Mitjà) o equivalent.
 • Certificat de Professionalitat de nivell 2.
 • Haver superat la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà.
 • Haver superat qualsevol prova oficial d'accés a la Universitat.

Continguts:

MÒDUL 1: Principis bàsics del mindfulness i l'atenció plena (10 hores)

Coneixements/ Capacitats cognitives i pràctiques

 • Identificació dels fonaments del mindfulness i l'atenció plena
  • Definició dels conceptes de mindfulness i atenció plena
  • Aplicació de tècniques de respiració i relaxació
  • Adquisició de consciència corporal
  • Gestió de l'estrès
  • Iniciació a la pràctica de la meditació

Habilitats de gestió, personals i socials

 • Implicació amb els conceptes bàsics mindfulness i la gestió de l'estrès

MÒDUL 2: Ampliació dels nivells de consciència (10 hores)

Coneixements/ Capacitats cognitives i pràctiques

 • Descripció de la consciència i l'autoconeixement
  • Diferenciació dels mecanismes de reacció emocional
  • Comprensió del terme acceptació
  • Reducció del judici
  • Ampliació de la compassió
  • Eliminació d'expectatives
  • Connexió amb la gratitud

Habilitats de gestió, personals i socials

 • Interès per la millora del grau d'autoconsciència i resposta emocional

MÒDUL 3: Incorporació del mindfulness al dia a dia (10 hores)

Coneixements/ Capacitats cognitives i pràctiques

 • Utilització del mindfulness a l'àmbit personal i professional
  • Execució dels diferents tipus de meditació
  • Gestió del temps
  • Aplicació del fluir amb l'acció o flow
  • Comunicació conscient i assertiva en les relacions personals i laborals

Habilitats de gestió, personals i socials

 • Predisposició a la utilització de les diferents tècniques i principis del dia a dia

Objectius:

 • Definir les tècniques de relaxació i respiració com a procediment per a la gestió de les emocions
 • Explicar els nivells de consciència per ampliar l'autoconeixement
 • Aplicar els aprenentatges i les tècniques als diferents àmbits de la vida

Metodologia:

La organització permet treballar de forma asincrònica. De forma que cada participant, dins dels límits d’inici i finalització de cada tasca, podrà realitzar el curs en el moment que més li convingui. Es dissenya preveient una càrrega de treball per l’alumne de 5 hores setmanals i es recomana connectar-se a la plataforma, cada dos o tres dies. 

La comunicació amb la tutora es podrà realitzar a través de la plataforma moodle en la que es realitza el curs. Els seus dubtes es podran fer arribar a través de correu electrònic obtenint resposta en un temps màxim de 48 hores (excepte si la consulta es realitza en divendres).

Observacions:

El curs no té cap cost directe per a l'alumne i està 100% subvencionada pel Consorci per a la Formació Continua de Catalunya. A l'hora de la inscripció s'haurà de presentar la capçalera de la nòmina, el rebut d'autònoms o el document DARDO, segons el cas particular.

Avaluació continuada i certificació
Per superar el curs s’han de realitzar totes les tasques en els terminis establerts (en el cas de que un alumne no pugui complir amb els terminis haurà de justificar-ho, prèviament, al tutor/a del curs, qui valorarà la possibilitat de fer una excepció). 
Els terminis sempre seran setmanals, els mòduls s’obriran cada dilluns i s’hauran de realitzar les tasques abans del diumenge a les 23:55h. 

Per obtenir la certificació que atorga el Consorci per a la Formació Contínua i l’Escola Efa cal realitzar totes les activitats del curs, i obtenir la qualificació d'apte.

Inscriu-te aquí

Mindfulness

Eines pràctiques per al benestar, tant a l'àmbit personal com en el professional

Inscriu-te aquí

Codi

T7.4-24

Impartit per

Nuria Duran

Instructora de Ioga & meditació (mindfulness), especialitzada en la gestió d'estrès. Formadora d’empreses en els àmbits de management, lideratge, qualitat i sostenibilitat, a més de creadora i directora de made of Yoga, organització que implanta el Benestar en el món empresarial (www.madeofyoga.es).

Aquest curs forma part del programa de Formació continua.

Més informació

Correu electrònic: info@escolaefa.cat