Trastorns en la deglució i disfàgia

  Online   Subvencionat Salut

Dates online

Del 17/09/2024 al 16/10/2024

Hores online

15 h

Descripció:

Un acte, aparentment senzill, com és el pas d’aliments des de la boca cap a la faringe i d’allí a l’esòfag, pot presentar complicacions si algun dels músculs o les estructures implicades en aquest procés no funciona de manera correcta. En aquests casos parlem de disfàgia.

Aquest curs t’ajudarà a conèixer els conceptes generals d’aquest trastorn i les tècniques que es poden aplicar per minimitzar-lo.

Dirigit a:

Totes les persones interessades en conèixer els conceptes generals d’aquest trastorn i les tècniques que es poden aplicar per minimitzar-lo. Professionals que treballen amb personers afectades.

Persones treballadores en actiu, aturades o autònoms.

Complir com a mínim algun dels següents requisits.

 • Certificat de professionalitat nivell 1.
 • Títol Professional Bàsic (FP Bàsica).
 • Títol Professional Bàsic (FP Bàsica)
 • Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) o equivalent.
 • Títol de Tècnic (FP Grau Mitjà) o equivalent.
 • Certificat de Professionalitat de nivell 2.
 • Haver superat la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà.
 • Haver superat qualsevol prova oficial d'accés a la Universitat.
 • Experiència professional
 • Es valorarà experiència professional en el sector objecte d'aquest.

(Les persones que treballin a l'Administració Publica serà necessari que ens facin arribar un certificat conforme la persona que vol realitzar la formació no està inclosa a l’àmbit d’aplicació dels acords de formació de les Administracions Públiques)

Continguts:

MÒDUL 1: Deglució i disfàgia (7 hores)

Coneixements/ Capacitats cognitives i pràctiques

 • Identificació de les característiques dels trastorns de la deglució i la disfàgia.
  • Bases deglutòries.
  • Deglució atípica i adaptada.
  • Disfàgia atípica i esofàgica.
  • Detecció de signes d'alarma.
  • Algorisme del pas a pas.
  • Abordatge multidisciplinari.
 • Identificació de les tècniques d'observació.
  • L´observació muscular.
  • L´observació exhaustiva.

Habilitats de gestió, personals i socials

 • Assimilació dels conceptes clau en relació amb els trastorns de deglució i disfàgia
 • Capacitat d'observació per detectar els signes d'alarma dels trastorns de deglució i disfàgia.

MÒDUL 2: Tècniques de deglució i prevenció (8 hores)

Coneixements/ Capacitats cognitives i pràctiques

 • Identificació de les tècniques de deglució en el tractament de la disfàgia.
  • Bases nutricionals.
  • Tipus de dietes.
  • Textures i viscositats.
  • Espessidors i gelificacions.
  • Tècniques culinàries compensatòries.
  • Estratègies posturals.
  • Maniobres de deglució i ennuegaments.
 • Aplicació dexercicis de rehabilitació neuromuscular.
  • Musculació orofacial activa.
  • Musculació orofacial passiva i tapping.
 • Identificació d'accions preventives a la disfàgia.
  • Descripció d'accions preventives.
  • Anàlisi de la importància de l'entorn i l'ambient.

Habilitats de gestió, personals i socials

 • Consciència sobre la importància de les accions de prevenció i de l'entorn
 • Aplicació de les tècniques i maniobres de deglució
 • Aplicació d'exercicis de rehabilitació neuromuscular

Objectius:

 • Identificar els trastorns de la deglució i la disfàgia, i aplicar tècniques d'observació.
 • Identificar tècniques de deglució i maniobres per millorar la deglució de les persones ateses, així com les accions preventives a la disfàgia.

Metodologia:

La organització permet treballar de forma asincrònica. De forma que cada participant, dins dels límits d’inici i finalització de cada tasca, podrà realitzar el curs en el moment que més li convingui. Es dissenya preveient una càrrega de treball per l’alumne de 5 hores setmanals i es recomana connectar-se a la plataforma cada dos o tres dies. 

La comunicació amb la tutora es podrà realitzar a través de la plataforma moodle en la que es realitza el curs. Els seus dubtes es podran fer arribar a través de correu electrònic obtenint resposta en un temps màxim de 48 hores (excepte si la consulta es realitza en divendres).

Observacions:

El curs no té cap cost directe per a l'alumne i està 100% subvencionada pel Consorci per a la Formació Continua de Catalunya. A l'hora de la inscripció s'haurà de presentar la capçalera de la nòmina, el rebut d'autònoms o el document DARDO, segons el cas particular.

Avaluació continuada i certificació

Per superar el curs s’han de realitzar totes les tasques en els terminis establerts (en el cas de que un alumne no pugui complir amb els terminis haurà de justificar-ho, prèviament, al tutor/a del curs, qui valorarà la possibilitat de fer una excepció). 
Els terminis sempre seran setmanals, els mòduls s’obriran cada dilluns i s’hauran de realitzar les tasques abans del diumenge a les 23:55h. 

Per obtenir la certificació que atorga el Consorci per a la Formació Contínua i l’Escola Efa cal realitzar totes les activitats del curs, i obtenir la qualificació d'apte.

Inscriu-te aquí

Trastorns en la deglució i disfàgia

Conceptes generals i tècniques de deglució i prevenció

Inscriu-te aquí

Codi

S20.3-24

Impartit per

Sara Torrents

Diplomada en Logopèdia i en Magisteri d’Educació Primària, especialització en Educació Especial, postgraduada en Comunicació augmentativa i tecnologia de la informació i comunicació, Mestratge en Reeducació Miofuncional en Ortodòncia. 

Actualment dirigeix el CEE LES GIRAFES BLAVES de Nexe Fundació.

Aquest curs forma part del programa de Formació continua.

Més informació

Correu electrònic: info@escolaefa.cat