Ús del Desfribril.lador Extern Automàtic (DEA)

Barcelona Salut

Dates del curs

19-01-2024 - 19-01-2024

Hores

0 h

Preu

72 €

Preu socis

62 €

Dates i horaris presencials

Divendres, 19 de gener de 09:00 a 15:00

Descripció:

Curs Suport Vital Bàsic i DEA

Dirigit a:

Tots els professionals interessats en l'aprenentatge del DEA.

Continguts:

Teoria:
- Causes i lloc més comuns de la parada cardiorespiratòria.
- La cadena de supervivència.
- Reconeixement de la situació.
- Activació del sistema d'emergències mèdiques (SEM) 112.
- Importància de la ressuscitació cardiopulmonar (RCP) de gran qualitat.
- Què és i per a què serveix un DEA?
- Seguretat en la utilització del DEA.
– Aspectes legals.
- Algorismes d'actuació amb DEA i sense DEA de l'European Ressuscitation Council.


Pràctic:
- Seguretat a l'escenari.
- Valorar la consciència, obrir la via aèria amb la maniobra front-mentó.
- Valorar si la persona respira amb normalitat, activar el (SEM) 112.
- Efectuar compressions toràciques de gran qualitat, efectuar ventilacions de rescat, alternar compressions i ventilacions.
- Efectuar una seqüència de ressuscitació completa.
- Posició lateral de seguretat (PLS).
- Conèixer com és el DEA, col·locar correctament els pegats, com utilitzar correctament i amb seguretat el DEA.

Metodologia:

Tot i que el curs combinarà la part teòrica amb la pràctica, la formació té un marcat caire pràctic i participatiu dirigit a assolir un aprenentatge conscient i durador dels alumnes. 
 

Observacions:

Per obtenir la certificació que atorga l’Escola Efa s'haurà d'assistir al 100% de la formació.

Inscriu-te aquí

Ús del Desfribril.lador Extern Automàtic (DEA)

Nivell: INICIACIÓ

Inscriu-te aquí

Codi

F.P.003.01-23

Lloc de realització

Escola EFA

Ramon Turró 71
08005 Barcelona

Impartit per

Ignasi Santamaria. He treballat durant 20 anys a l'Escola Pública (Generalitat de Catalunya) com a professor d'Educació Física i d’Ensenyaments de Règim Especial d'Esports. Estic registrat com a empresa de SVB i DEA a la Oficina de Gestió Empresarial de la Generalitat de Catalunya i figuro com a Director i Instructor de cursos oficials de SVB i DEA al Consell Català de Ressuscitació.

Més informació

Correu electrònic: info@escolaefa.cat