Eines d'intervenció educativa contra la violència masclista

  Online   Subvencionat Gènere

Dates online

Del 25/09/2024 al 13/11/2024

Hores online

30 h

Descripció:

Aquest curs és una eina de sensibilització per desemmascarar la violència masclista i els estereotips de gènere, tan presents a la nostra societat. També pretén dotar d’eines d’intervenció davant aquest tipus de situacions.

Dirigit a:

Totes aquelles persones i professionals interessats en la prevenció de la violència masclista en l’entorn socioeducatiu.

Complir com a mínim algun dels següents requisits:

 • Títol de Batxillerat o equivalent.
 • Títol de Tècnic Superior (FP Grau Superior) o equivalent.
 • Haver superat la prova d'accés a Cicles Formatius de Grau Superior.
 • Haver superat qualsevol prova oficial d'accés a la Universitat.
 • Certificat de professionalitat de nivell 3.
 • Títol de Grau o equivalent.
 • Títol de Postgrau (Màster) o equivalent.

(Les persones que treballin a l'Administració Publica serà necessari que ens facin arribar un certificat conforme la persona que vol realitzar la formació no està inclosa a l’àmbit d’aplicació dels acords de formació de les Administracions Públiques)

Continguts:

MÒDUL 1: Conceptes bàsics sobre violència de gènere (10 hores)

Coneixements/ Capacitats cognitives i pràctiques

 • Definició de conceptes clau.
  • Sistemes sexe-gènere: les desigualtats a partir de les diferències.
  • Marc teòric de l'estructura patriarcal.
  • Tipologies de violència: criteris Kirkwoo.
 • Enumeració de les estructures promovedores de les violències de gènere.
  • L'amor romàntic.
  • La divisió sexual del treball-espai: privat i públic.
  • El procés de victimització: el cicle de la violència.

Habilitats de gestió, personals i socials

 • Disposició per a la identificació de les causes de les desigualtats en la reproducció de la violència de gènere.
 • Autoreflexió en la reproducció de desigualtats i violència masclista en contextos socioeducatius.

MÒDUL 2: La intervenció amb persones víctimes de violència de gènere (10 hores)

Coneixements/ Capacitats cognitives i pràctiques

 • Definició de la violència a partir del mapa emocional.
  • La posició de la víctima: L'apoderament.
  • Mapa emocional de les víctimes.
  • La importància de la interseccionalitat en la comprensió de la violència de gènere.
  • Els menors com a víctimes.
  • Conseqüències de la violència a les víctimes.
 • Distinció de les eines d'intervenció.
  • Els principis d'intervenció.
  • Eines bàsiques per a la intervenció: atenció directa i escolta activa.

Habilitats de gestió, personals i socials

 • Implicació en la identificació de situacions de violència de gènere.
 • Disposició al canvi a partir de fer servir eines d'intervenció contra la violència.

MÒDUL 3: Eines per a les persones professionals a l'atenció directa (10 hores)

Coneixements/ Capacitats cognitives i pràctiques

 • Descripció de les eines bàsiques.
  • La gestió emocional.
  • La mediació del conflicte.
  • La perspectiva interdisciplinar per a l'actuació.
  • Recursos de prevenció i actuació.

Habilitats de gestió, personals i socials

 • Rigor en l'aplicació d'eines d'intervenció amb víctimes de violència de gènere.
 • Compromís amb l'eradicació de les situacions de violència masclista a tots els àmbits de la vida

Objectius:

 • Situar el marc sociocultural en què es desenvolupen les violències de gènere i les seves causes en el context actual.
 • Assenyalar la posició de les víctimes i identificar les eines bàsiques d'intervenció per al tracte de les persones víctimes de violència domèstica i de gènere.
 • Aplicar les eines al personal assistencial en situacions d'atenció directa amb víctimes de violència de gènere.

Metodologia:

La organització permet treballar de forma asincrònica. De forma que cada participant, dins dels límits d’inici i finalització de cada tasca, podrà realitzar el curs en el moment que més li convingui. Es dissenya preveient una càrrega de treball per a l’alumne/a de 5 hores setmanals i es recomana connectar-se a la plataforma cada dos dies. 

La comunicació amb la formadora podrà realitzar a través de la plataforma moodle en la que es realitza el curs. Els seus dubtes es podran fer arribar a través de correu electrònic obtenint resposta en un temps màxim de 48 hores (excepte si la consulta es realitza en divendres).

Observacions:

El curs no té cap cost directe per a l'alumnat i està 100% subvencionada pel Consorci per a la Formació Continua de Catalunya. A l'hora de la inscripció s'haurà de presentar la capçalera de la nòmina, el rebut d'autònoms o el document DARDO, segons el cas particular.

Avaluació continuada i certificació
Per superar el curs s’han de realitzar totes les tasques en els terminis establerts (en el cas de que un alumne/a no pugui complir amb els terminis haurà de justificar-ho, prèviament, al tutor/a del curs, qui valorarà la possibilitat de fer una excepció). 
Els terminis sempre seran setmanals, els mòduls s’obriran cada dilluns i s’hauran de realitzar les tasques abans del diumenge a les 23:55h. 

Per obtenir la certificació que atorga el Consorci per a la Formació Contínua i l’Escola Efa cal realitzar totes les activitats del curs, i obtenir la qualificació d'apte.

Inscriu-te aquí

Eines d'intervenció educativa contra la violència masclista

Identificar el marc sociocultural en què es desenvolupen les desigualtats de gènere aplicant una metodologia des de la intervenció socioeducativa.

Inscriu-te aquí

Codi

S11.1-24

Impartit per

Laia Porta

Laia Porta Justribó, Psicòloga comunitària i màster en intervenció psicosocial. Ha treballat amb infants, noies i dones que han patit violències masclistes i també ha impartit diverses formacions amb perspectiva de gènere. Feminista declarada i militant. Creu que a través de jocs, dinàmiques i diàleg es pot transformar el món!

Marina Civit

Directora de l'Escola de Formació de l'Acellec, responsable del conjunt de la seva oferta formativa i creadora del disseny e-learning. 

Llicenciada en Història de l'Art i màster en educació i TIC.

Postgraduada en expressió, comunicació i llenguatges a la pràctica socieducativa i creació de projectes.

Experta universitària en educació artística.

Aquest curs forma part del programa de Formació continua.

Més informació

Correu electrònic: info@escolaefa.cat