Preguntes més freqüents del curs de monitors/es

És un curs oficial?

L’Escola Efa és Escola d'Educadors en el Lleure Infantil i Juvenil, habilitada per la Direcció General de Joventut amb el número 41.
El curs està reglat segons l'ordre BSF/192/2015, de 18 de juny per la qual s'estableixen els programes dels cursos de formació de monitor/a d'activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil.
El curs de monitors i monitores està dissenyat per aconseguir el Títol Oficial de Monitor/a d'Activitats d'Educació en el Lleure Infantil i juvenil que expedeix la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya.

Requisits per accedir

L’alumne ha de tenir els 18 anys complerts el primer dia de curs.

Quin document necessites tenir per inscriure’t al curs?

DNI, NIE o PASSAPORT
En el cas de no disposar de cap d’aquests documents parleu amb l’Escola Efa per trobar una solució.

Què cal portar al curs

A les sessions presencials només cal portar una llibreta i ganes d’aprendre i participar.
A la part online cal comptar amb: connexió a internet, un dispositiu que permeti connectar-se a la plataforma moodle (recomanem que sigui un ordinador, però també es pot utilitzar una tablet o un mòbil).

Quantes hores puc faltar?

Pots faltar un 15% de cada mòdul (el curs té 3 mòduls). Si preveus que has de faltar a algunes sessions cal curs consultar-ho prèviament a la organització.

Puc arribar tard o marxar més d’hora?

La puntualitat és molt important al curs, ja que són sessions pràctiques, vivencials i de treball en equip.
Retards o sortir abans d’hora pot alterar el correcte funcionament del curs.
En el cas de preveure-ho cal consultar-ho prèviament amb la organització.

On es poden fer les pràctiques?

Les pràctiques caldrà fer-les en una entitat o empresa que compti amb

 • Un director/a de lleure titulat que pugui tutoritzar l’alumne
 • Equip de monitors/es i grup d’infants estable (d’edats entre els 3 i 20 anys)
 • Un projecte educatiu de lleure.

Puc fer les pràctiques en un projecte que ja conec?

Si compleix els requisits esmentats anteriorment, sí. Però l’Escola Efa sempre ha d’estar informada prèviament del lloc on es preveu fer les pràctiques per tal de confirmar la idoneïtat.

Puc fer les pràctiques on treballo?

Si l’empresa o l’entitat compleix els requisits esmentats anteriorment, sí. Però les hores de pràctiques es podran començar a comptabilitzar a partir de que hagis finalitzat l’etapa lectiva del curs.

Es poden convalidar els mòduls o les pràctiques?

No hi ha cap possibilitat de convalidar cap mòdul ni l’etapa de pràctiques.

Disposo d’ajuda per trobar un lloc de pràctiques?

A l’Escola Efa tenim una base de dades amb possibles llocs on fer les pràctiques, només cal que l’alumne contacti amb Atenció a l’alumnat i l’acompanyarem a trobar un lloc idoni.

Quan he de fer les pràctiques?

Les pràctiques es poden iniciar en el moment que ha finalitzat la part lectiva presencial i online del curs i es disposa de 3 anys màxim per finalitzar tot el procés formatiu, comptant des de la data d’inici de la formació.

Hi ha exàmens durant el curs?

Durant tot el curs es fan avaluacions a l’alumnat. La obtenció del títol depèn de l’avaluació de cada un
dels següents blocs:

Etapa lectiva presencial

 • Assistir al 85% del curs
 • Implicació i participació en la dinàmica general del curs realitzant correctament les activitats

Etapa lectiva online

 • Realització de totes les tasques a la plataforma online
 • Superar amb una nota superior a 5 totes les tasques

Etapa pràctica

 • Avaluació positiva per part del tutor/a

Memòria de pràctiques

 • S’hi ha de plasmar la integració dels conceptes teòrics amb la pràctica i serà revisada pel
  tutor/a del curs. El resultat ha de ser apta.

Qui dona el títol de monitor/a?

L’Escola Efa fa la gestió amb la Direcció General de Joventut, què és qui expedeix les titulacions.
Quan la titulació estigui disponible l’alumne rebrà un avís per email de l'Escola Efa per poder recollir-la a la seu (c/Ramon Turró, 71 de Barcelona ).
La recollida de la titulació (carnet + diploma) no té cap cost econòmic per l'alumne i no caduca.