Preguntes més freqüents del curs de monitors/es amb Certificat de Professionalitat

És un curs oficial?

L’Escola Efa és Escola d'Educadors en el Lleure Infantil i Juvenil, habilitada per la Direcció General de Joventut amb el número 41.
El curs està reglat segons l'ordre BSF/192/2015, de 18 de juny per la qual s'estableixen els programes dels cursos de formació de monitor/a d'activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil.
El curs de monitors i monitores està dissenyat per aconseguir una doble titulació, per una banda el Títol Oficial de Monitor/a d'Activitats d'Educació en el Lleure Infantil i juvenil que expedeix la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya i, per l'altra un Certificat de Professionalitat. 

Els certificats de professionalitat són documents oficials que acrediten les competències professionals i garanteixen que la persona que l'obté té els coneixements, les habilitats i les aptituds per desenvolupar una activitat laboral d'acord amb les exigències del mercat de treball.

Els certificats de professionalitat són vàlids a tot el territori espanyol i, a més, la normativa europea  permet el reconeixement de les qualificacions professionals acreditades a la Unió Europea, de manera que faciliten la mobilitat geogràfica.

Requisits per accedir

L’alumne ha de tenir els 18 anys complerts el primer dia de curs.

Si l'alumne està a l'atur, ha d'estar inscrit al SOC com a demandant d'ocupació.

Per accedir també cal complir un dels requisits següents:

 • Estar en possessió de el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria
 • Estar en possessió d'un certificat de professionalitat de nivell 2. 
 • Estar en possessió d'un certificat de professionalitat de nivell 1 de la família professional Serveis Socioculturals ia la Comunitat.
 • Complir el requisit acadèmic d'accés als cicles formatius de grau mitjà per al nivell 2 o de grau superior per al nivell 3, o bé haver superat les corresponents proves d'accés regulades per les administracions educatives.
 • Tenir superada la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o de 45 anys.

En cas de no poder acreditar cap dels requisits mencionats, es podrà realitzar una prova de competències per a poder accedir al curs.

Quin document necessites tenir per inscriure’t al curs?

DNI o NIE

 

Què cal portar al curs

A les sessions presencials només cal portar una llibreta i ganes d’aprendre i participar.

Quantes hores puc faltar?

Pots faltar un 15% de cada mòdul (el curs té 3 mòduls). Si preveus que has de faltar a algunes sessions cal curs consultar-ho prèviament a la organització.

Puc arribar tard o marxar més d’hora?

La puntualitat és molt important al curs, ja que són sessions pràctiques, vivencials i de treball en equip.
Retards o sortir abans d’hora pot alterar el correcte funcionament del curs.
En el cas de preveure-ho cal consultar-ho prèviament amb la organització.

On es poden fer les pràctiques?

Les pràctiques caldrà fer-les en una entitat o empresa que compti amb

 • Un director/a de lleure titulat que pugui tutoritzar l’alumne
 • Equip de monitors/es i grup d’infants estable (d’edats entre els 3 i 20 anys)
 • Un projecte educatiu de lleure.

Puc fer les pràctiques en un projecte que ja conec?

Si compleix els requisits esmentats anteriorment, sí. Però l’Escola Efa sempre ha d’estar informada prèviament del lloc on es preveu fer les pràctiques per tal de confirmar la idoneïtat i realitzar el conveni de pràctiques.

Puc fer les pràctiques on treballo?

Si l’empresa o l’entitat compleix els requisits esmentats anteriorment, sí. Però les hores de pràctiques es podran començar a comptabilitzar a partir de que hagis finalitzat l’etapa lectiva del curs.

Es poden convalidar els mòduls o les pràctiques?

No hi ha cap possibilitat de convalidar cap mòdul ni l’etapa de pràctiques.

Disposo d’ajuda per trobar un lloc de pràctiques?

A l’Escola Efa tenim una base de dades amb possibles llocs on fer les pràctiques, només cal que l’alumne contacti amb Atenció a l’alumnat i l’acompanyarem a trobar un lloc idoni.

Quan he de fer les pràctiques?

Les pràctiques es poden iniciar en el moment que ha finalitzat la part lectiva presencial del curs i es disposa de 3 anys màxim per finalitzar tot el procés formatiu, comptant des de la data d’inici de la formació.

Hi ha exàmens durant el curs?

Durant tot el curs es fan avaluacions a l’alumnat. La obtenció del títol depèn de l’avaluació de cada un
dels següents blocs:

Etapa lectiva presencial

 • Assistir al 85% del curs
 • Aprovar les proves de seguiment i d'avaluació final
 • Implicació i participació en la dinàmica general del curs realitzant correctament les activitats

Etapa pràctica

 • Avaluació positiva per part del tutor/a

Memòria de pràctiques

 • S’hi ha de plasmar la integració dels conceptes teòrics amb la pràctica i serà revisada pel
  tutor/a del curs. El resultat ha de ser apta.

Qui dona el títol de monitor/a?

Per la part del carnet de Joventut, L’Escola Efa fa la gestió amb la Direcció General de Joventut, què és qui expedeix les titulacions.
Quan la titulació estigui disponible l’alumne rebrà un avís per email de l'Escola Efa per poder recollir-la a la seu (c/Ramon Turró, 71 de Barcelona ).
La recollida de la titulació (carnet + diploma) no té cap cost econòmic per l'alumne i no caduca.

La titulació del Certificat de Professionalitat, les expedeix el SOC, una vegada finalitzada l'etapa lectiva i pràctica. Aquesta expedició es sol.licita emplenant una petició online. El diploma arribarà a la Oficina de Treballa seleccionada a l'hora de fer la sol.licitud.