Noticies

Programa d'orientació

"Projecta't" consisteix a oferir noves eines i recursos que desenvolupin noves habilitats i competències professionals en el lloc de treball.

Durant la nostra vida laboral i quotidiana, com a persones, passem per diferents moments personals, emocionals, econòmics i culturals. Aquests canvis, moltes vegades requereixen una adaptació al context laboral, tenint en compte les nostres capacitats, interessos, preferències i motivacions.

Necessitem adaptació professional de manera contínua, no només per millorar o canviar professionalment, sinó també ajustar-se a possibles transformacions en el lloc de treball ( digitals, tecnològics, normatius, etc.).

La necessitat de mantenir el lloc de treball o millorar la qualificació professional és tan rellevant com el fet d'incorporar-se al mercat de treball.

En resum, la finalitat és poder tenir la capacitat d'adaptar-se als possibles canvis que es produeixen en l'àmbit laboral, mantenint-se actualitzats/des amb relació als canvis, ja sigui per millorar les competències laborals, promocionar-se o simplement actualitzar-se. 

Per aquest motiu, des de l'equip d'orientació volem oferir-te atenció personalitzada, informació, acompanyament, assessorament i motivació per poder dur a terme tot aquest procés