Noticies

Prevenció, detecció i actuació davant situacions d'abús sexual infantil

Els serveis i projectes del lleure educatu i sociocultural professional han de ser garantia de seguretat i protecció per als infants i els adolescents en tots els àmbits.

L'Acellec disposa d'una Delegada de Protecció per prevenir i actuar davant de la detecció de violències sexuals en infants i adolescents. 

Totes les empreses associades a l'Acellec i qualsevol organització del sector que ho desitgi, es poden adreçar a la nostra delegada per demanar consell i orientació sobre la manera com cal procedir en el cas que sospitin o tinguin evidència que es troben davant d'una situació d'Abús Sexual Infantil. 

+ info

  Delegada de protecció de l'Acellec_
  Júlia Matons Altarriba   
  635 54 61 98           
  julia.social@acellec.cat