Noticies

Com és la formació online de l'EFA?

Treballem cada dia per fer de la formació, una experiència. També en la formació online.

Formació PRO.

Formació i acompanyament professional en línia

La formació en línia a l'Escola EFA destaca per diverses singularitats que la converteixen en una experiència educativa PRO.

Explorarem les cinc característiques distintives que la defineixen:

1. Atenció Individualitzada. Connectats amb l'alumnat

Un dels pilars fonamentals de la formació online a l'EFA és l'atenció individualitzada. Amb una professora-tutora disponible de dilluns a divendres i suport tècnic constant, els alumnes es beneficien d’un acompanyament personalitzat.

Les activitats i tasques es revisen i avaluen de manera individual, i tot i que el curs sigui virtual es fomenten les sinergies entre els alumnes i amb la formadora, treballem en grups reduïts.

2. Formadors/es de primera divisió. Especialistes i actius

Les formadores dels cursos de l'EFA són de primera divisió, especialistes en el seu camp, proporcionen continguts singulars, específics i vinculats a la realitat laboral del sector del lleure educatiu i sociocultural.

Les formadores acompanyen als alumnes en el procés d'aprenentatge, avaluant les tasques i les activitats, resolent dubtes i estimulant la reflexió i el debat.

La presència activa i l’acompanyament de les formadores és clau per garantir una experiència d'aprenentatge completa i enriquidora.

3. Materials pedagògics exclusius. Creant recursos de qualitat

L'Escola EFA destaca pel desenvolupament de materials pedagògics exclusius. Els cursos compten amb materials elaborats per l'equip docent, assegurant que els recursos siguin pertinents, adaptats als objectius d'aprenentatge i a la realitat del sector. Aquest enfocament garanteix la qualitat del contingut.

4. Activitats contextualitzades. Aprenentatge amb significat

Les activitats d'aprenentatge són tasques significatives, situades en un context real, basat en casos pràctics. Aquest enfocament connecta els coneixements teòrics amb situacions pràctiques del sector del lleure, l'educació i la cultura, preparant els estudiants per a reptes del món real.

5. Organització estructurada per a l'acompanyament i l'èxit

Els cursos online es divideixen en mòduls o temes setmanals/quinzenals. Aquesta estructura metodològica permet treballar de manera asincrònica, oferint flexibilitat als alumnes dins dels límits temporals de cada tema. Aquesta organització fomenta la planificació de tasques per part de l’alumnat, assegurant el procés d'aprenentatge i el compromís.

Amb aquest mètode, l'Escola EFA assoleix excel·lents resultats d’aprenentatge i, per tant l'èxit educatiu dels estudiants.

 

La nostra oferta formativa està en permanent evolució i s'ha pensat per la millora contínua dels professionals de la cultura, el lleure i l'educació.