Les trobades pedagògiques: Cafès and tweets

L'equip docent de l'Escola Efa es reuneix en trobades bimensuals per debatre i generar discurs sobre l'educació i la formació en l'àmbit del lleure, l'educació i la cultura.

Aquestes trobades estan obertes a les xarxes socials, de manera que des de l’Escola Efa es projecta una línia pedagògica sobre el terreny de la cultura, l'educació i el lleure.

Objectius de les trobades

  • Compartir i generar idees. Crear discurs i generar debat.
  • Fomentar la participació, trencant les barreres físiques.
  • Esdevenir una escola referent en la innovació metodològica.
  • Projectar l’escola a les institucions i persones de l’àmbit educatiu i sociocultural.

Segueix-nos al twitter. @Escola Efa #lleure #formacio #tweetspedagogics