Atenció a la diversitat: Autisme

  Online   Formació reconeguda com a Formació Permanent pel professorat del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya Tècniques i recursos

Dates online

Del 3 de febrer al 29 de març del 2020.

Hores online

40 h

Preu

125 €

Preu socis

90 €

Descripció:

La intervenció dins el món educatiu té una gran rellevància en l'evolució dels nens i nenes diagnosticats amb algun trastorn de l'espectre autista, per tant els seus respectius educador/es poden contribuir activament en el seu desenvolupament i benestar.

Les criatures diagnosticades de TEA es troben dins el grup de persones amb necessitats dins del món de la diversitat, el que significa que precisen d'una metodologia adaptada, reforç escolar i adaptació del currículum escolar.

Hi ha diverses teràpies i intervencions conductuals dissenyades per remeiar els trets característics específics i aportar una millora substancial en la qualitat de vida dels infants diagnosticats amb TEA; partint de que els trastorns de l'espectre autista no tenen cura, perquè no són cap malaltia.

Formació reconeguda com a Formació Permanent pel professorat del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya

Dirigit a:

Totes les persones interessades en l'educació inclusiva i l'atenció a la diversitat. 
Es recomana partir de coneixements previs i haver cursat la formació: Curs de vetllador/a - Monitor/a d'infants amb necessitats educatives especials. (preu soci per als alumnes que l'han cursat amb l'Escola Efa).

Continguts:

Unitat 1. Antecedents històrics

 • Evolució
 • Bases de la comprensió

Unitat 2. Trets característics

 • El significat de les coses
 • La comunicació
 • Interacció social
 • Imaginació
 • Compendi: per què?

Unitat 3. Etapes

 • Trets de desenvolupament ordinaris
 • Desenvolupament del tea

Unitat 4. Àrees de treball

 • Objectius de treball
 • Àrees de treball cognitives

Unitat 5. Tècniques de treball

 • Terapèutiques
 • Com adaptar el joc
 • Tipus de jocs per aplicar

Observacions:

La organització permet treballar de forma asincrònica. De forma que cada participant, dins dels límits d’inici i finalització de cada tasca, podrà realitzar el curs en el moment que més li convingui. 
Es dissenya preveient una càrrega de treball per l’alumne de 5 hores setmanals i es recomana connectar-se a la plataforma, com a mínim, cada dos dies. 

La comunicació amb el/la tutor/a es podrà realitzar a través de la plataforma moodle en la que es realitza el curs. Els seus dubtes es podran fer arribar a través del correu electrònic obtenint resposta en un temps màxim de 48 hores (excepte si la consulta es realitza en divendres).

 
Avaluació continuada i certificació
Per superar el curs s’han de realitzar totes les tasques en els terminis establerts (en el cas de que un alumne no pugui complir amb els terminis haurà de justificar-ho, prèviament, al tutor/a del curs i qui valorarà la possibilitat de fer una excepció). 
Els terminis sempre seran setmanals, els mòduls s’obriran cada dilluns i s’hauran de realitzar les tasques abans del diumenge a les 23:55h. 
La correcta realització de les tasques donarà dret a rebre la certificació que expedeix l’Escola Efa, Escola de Formació de l’Acellec.

Inscriu-te aquí

Atenció a la diversitat: Autisme

  Online   Formació reconeguda com a Formació Permanent pel professorat del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya Tècniques i recursos

Dates online

Del 27 d'abril al 21 de juny del 2020.

Hores online

40 h

Preu

125 €

Preu socis

90 €

Descripció:

La intervenció dins el món educatiu té una gran rellevància en l'evolució dels nens i nenes diagnosticats amb algun trastorn de l'espectre autista, per tant els seus respectius educador/es poden contribuir activament en el seu desenvolupament i benestar.

Les criatures diagnosticades de TEA es troben dins el grup de persones amb necessitats dins del món de la diversitat, el que significa que precisen d'una metodologia adaptada, reforç escolar i adaptació del currículum escolar.

Hi ha diverses teràpies i intervencions conductuals dissenyades per remeiar els trets característics específics i aportar una millora substancial en la qualitat de vida dels infants diagnosticats amb TEA; partint de que els trastorns de l'espectre autista no tenen cura, perquè no són cap malaltia.

Formació reconeguda com a Formació Permanent pel professorat del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya

Dirigit a:

Totes les persones interessades en l'educació inclusiva i l'atenció a la diversitat. 
Es recomana partir de coneixements previs i haver cursat la formació: Curs de vetllador/a - Monitor/a d'infants amb necessitats educatives especials. (preu soci per als alumnes que l'han cursat amb l'Escola Efa).

Continguts:

Unitat 1. Antecedents històrics

 • Evolució
 • Bases de la comprensió

Unitat 2. Trets característics

 • El significat de les coses
 • La comunicació
 • Interacció social
 • Imaginació
 • Compendi: per què?

Unitat 3. Etapes

 • Trets de desenvolupament ordinaris
 • Desenvolupament del tea

Unitat 4. Àrees de treball

 • Objectius de treball
 • Àrees de treball cognitives

Unitat 5. Tècniques de treball

 • Terapèutiques
 • Com adaptar el joc
 • Tipus de jocs per aplicar

Observacions:

La organització permet treballar de forma asincrònica. De forma que cada participant, dins dels límits d’inici i finalització de cada tasca, podrà realitzar el curs en el moment que més li convingui. 
Es dissenya preveient una càrrega de treball per l’alumne de 5 hores setmanals i es recomana connectar-se a la plataforma, com a mínim, cada dos dies. 

La comunicació amb el/la tutor/a es podrà realitzar a través de la plataforma moodle en la que es realitza el curs. Els seus dubtes es podran fer arribar a través del correu electrònic obtenint resposta en un temps màxim de 48 hores (excepte si la consulta es realitza en divendres).

 
Avaluació continuada i certificació
Per superar el curs s’han de realitzar totes les tasques en els terminis establerts (en el cas de que un alumne no pugui complir amb els terminis haurà de justificar-ho, prèviament, al tutor/a del curs i qui valorarà la possibilitat de fer una excepció). 
Els terminis sempre seran setmanals, els mòduls s’obriran cada dilluns i s’hauran de realitzar les tasques abans del diumenge a les 23:55h. 
La correcta realització de les tasques donarà dret a rebre la certificació que expedeix l’Escola Efa, Escola de Formació de l’Acellec.

Inscriu-te aquí

Atenció a la diversitat: Autisme

Trastorns de l'espectre autista (6a edició)

Inscriu-te aquí

Codi

E007-20

Impartit per

Clara Vergés,  psicòloga, assessora, coach  i formadora.

Més informació

Telèfon: 934 180 257

Correu electrònic: info@escolaefa.cat