Atenció a la diversitat: Dislèxia

Barcelona   Subvencionat Tècniques i recursos

Dates i horaris

Dimecres, 22 de gener de 17:00 a 21:00
Dijous, 23 de gener de 17:00 a 21:00
Dimecres, 29 de gener de 17:00 a 21:00
Dijous, 30 de gener de 17:00 a 21:00
Dimecres, 05 de febrer de 17:00 a 21:00
Dijous, 06 de febrer de 17:00 a 21:00
Dimecres, 12 de febrer de 17:00 a 21:00
Dijous, 13 de febrer de 17:00 a 19:00

Descripció:

Els infants amb dislèxia són més creatius? Si l'infant gira lletres quan escriu és indici de dislèxia?
Aquesta formació pot ser el teu primer pas per trencar mites i emportar-te eines i materials per treballar amb infants i joves diagnosticats amb dislèxia.

Dirigit a:

Persones que treballen com a docents, mestres, professorat, monitoratge de lleure, vetlladores, monitores de suport, educadores socials... i professionals de l'educació.

Persones treballadores en actiu, aturades o autònoms.

Continguts:

1. Concepte de dislèxia.
 • Concepte de dislèxia, disgrafia i disortografia
 • Bases neurològiques dels trastorns d’aprenentatge en la lectoescriptura i càlcul (LEC)
2. Característiques de l'infant amb dislèxia.
 • Història familiar de problemes dislèxics (pares, germans, altres familiars)
 • Retard a aprendre a parlar amb claredat
 • Confusions en la pronunciació de paraules que s'assemblen per la seva fonètica
 • Infants fins a 9 anys. Particular dificultat per a aprendre a llegir i escriure
 • Infants entre 9 i 12 anys. Continus errors en lectura, llacunes en comprensió lectora.
 • Infants majors de 12 anys. Tendència a l'escriptura descurada, desordenada, en ocasions incomprensible.
3. Diagnòstic de la dislèxia.
 • Detecció de la dislèxia: símptomes.
 • Identificació, avaluació i diagnòstic dels trastorns d’aprenentatge de LEC
 • Avaluació global i interdisciplinària.
 • Informe especialitzat.
4. Intervenció en dislèxia.
 • Dificultats d’aprenentatge i mètodes pràctics a aplicar
 • Dificultats d’aprenentatge i atenció precoç
 • Recursos dins de l’aula
 • Recursos d’internet
 • Estudi de casos
 • Endarreriment del llenguatge
 • Trastorns de LEC
 • Atenció precoç dels trastorns de LEC
 • Recursos d’Internet
 • Estudis de casos
5. El paper del la família en el tractament de la dislèxia

Objectius:

 • Conèixer i reflexionar sobre les dificultats d’aprenentatge que tenen els alumnes dislèxics i aplicar estratègies d’intervenció a l’aula per tal de millorar el procés d’aprenentatge dels alumnes amb aquest tipus de problemàtica.
 • Reconèixer el concepte de dislèxia i diferenciar-lo d’altres de simila, conèixer el concepte des del punt de vista teòric i descriure els conceptes de dislèxia, disgrafia i disortografia.
 • Informar sobre les diverses formes d’identificar els estudiants amb dislèxia en els diferents rangs d’edat: reconèixer les característiques del nen dislèxic.
 • Efectuar un bon diagnòstic mitjançant el reconeixement de les principals característiques que presenta el nen dislèxic.
 • Dotar de recursos als professors per donar suport als estudiants amb dislèxia a l’aula.
 • Aplicar els mitjans adequats per tal d’afavorir l’aprenentatge dels nens dislèa.
 • Reconèixer les noves tècniques d’intervenció per tractar les dificultats de la lectoescriptra.

 

 

Observacions:

Per obtenir la certificació que atorga el Consorci per a la Formació Contínua i l’Escola Efa cal superar la prova d’avaluació que es realitzarà el darrer dia del curs i haver assistit al menys el 75% de les 30 hores totals del curs.

El curs no té cap cost directe per a l'alumne i està 100% subvencionada pel Consorci de la Formació Continua de Catalunya. A l'hora de la inscripció s'haurà de presentar la capçalera de la nòmina, el rebut d'autònom o el document Dardo, segons el cas particular. 

Inscriu-te aquí

Atenció a la diversitat: Dislèxia

Aprèn a aplicar estratègies d’intervenció per millorar el procés d’aprenentatge dels infants amb dislèxia

Inscriu-te aquí

Codi

S021-20

Lloc de realització

Escola Efa

Vallirana 69 Baixos 2º
08006 Barcelona

Impartit per

Núria García, pedagoga i psicopedagoga experta en educació emocional.

Més informació

Telèfon: 934 180 257

Correu electrònic: info@escolaefa.cat