Atenció a la diversitat: Llengua de signes

Barcelona Tècniques i recursos

Dates i horaris

Dijous, 05 de març de 17:30 a 20:30
Dijous, 12 de març de 17:30 a 20:30

Descripció:

Es partirà del conteixement del context sociocultural de la llengua de signes i la relació amb les persones sordes i les persones sordocegues.
Introduirem pautes de comunicació, alfabet dactilològic, vocabulari bàsic i frases de presentació i cordialitat que ens permetin una comunicació inicial. 

Comunicar-nos és la base de la interacció humana i de les relacions socials.

Dirigit a:

Persones que parteixen d'una base de coneixement de la llengua de signes o que han cursat el curs "Iniciació 2 a la llengua de signes catalana".

Professionals que treballen amb persones: mediació cultural, educació, lleure, atenció públic, etc. i totes aquelles persones que volen comunicar-se amb persones sordes. 

Continguts:

  1. Alfabet dactilològic
  2. Vocabulari bàsic: números, hores, dies de la setmana, colors, menjar, instruccions etc
  3. Frases de presentació i cordialitat  

 

Objectius:

  • Formar consciència de la importància d’un sistema de comunicació visual per a les persones que no hi senten, com és la llengua de signes catalana.
  • Aprendre pautes de comunicació específiques per a la comunitat sorda.
  • Aprendre signes bàsics per comunicar-nos.

 

Observacions:

S’impartiran diferents mètodes d’ensenyament-aprenentatge actius amb l’objectiu de crear una vivència que permeti interioritzar els coneixements. 
Es partirà en tot moment de la participació i implicació dels alumnes. 

Per obtenir la certificació que expedeix l’Escola Efa cal haver assistit, com a mínim, al 75% de les hores del curs.

Inscriu-te aquí

Atenció a la diversitat: Llengua de signes

Iniciació 2 a la llengua de signes catalana

Inscriu-te aquí

Codi

F003-20

Lloc de realització

Escola Efa

c/Vallirana 69 baixos 2a
08006 Barcelona

Impartit per

David Loyo, psicòleg, educador, especialista en atenció a la diversitat i guia intèrpret de llengua de signes.

 

Més informació

Telèfon: 934 180 257

Correu electrònic: info@escolaefa.cat