Atenció a la diversitat: TDA-H

Barcelona   Subvencionat Eines i recursos educatius

Dates i horaris

Dimecres, 06 de maig de 17:00 a 21:00
Dijous, 07 de maig de 17:00 a 21:00
Dimecres, 13 de maig de 17:00 a 21:00
Dijous, 14 de maig de 17:00 a 21:00
Dimecres, 20 de maig de 17:00 a 21:00
Dijous, 21 de maig de 17:00 a 21:00
Dimecres, 27 de maig de 17:00 a 21:00
Dijous, 28 de maig de 17:00 a 19:00

Descripció:

Orientar i acompanyar infants diagnosticats amb trastorn de Dèficit d’Atenció amb o sense Hiperactivitat (TDA-H) és un repte per a la majoria de professionals de l'educació, des de l'Escola Efa vetllem per donar a l'alumnat eines i tècniques pràctiques, replicables en el dia a dia.

Aprendràs estratègies per actuar en diferents situacions del dia a dia, des de la calma i des del respecte.

Formació SUBVENCIONADA pel Consorci de la Formació Continua de la Generalitat de Catalunya.

Dirigit a:

Persones que treballen com a docents, mestres, professorat, monitoratge de lleure, vetlladores, monitores de suport, educadores socials... i professionals de l'educació que vulguin conèixer els principals elements derivats del Trastorn de Dèficit d’Atenció amb Hiperactivitat (TDA-H).

Persones treballadores en actiu, aturades o autònoms.

Continguts:

1. Definició del trastorn i tipologies.

1.1. El trastorn de dèficit d’atenció amb hiperactivitat: incidència, causes i símptomes.
1.2. Tipologies de Trastorn de Dèficit d’Atenció amb Hiperactivitat (TDA-H).
1.3. Tipus amb predomini del dèficit d'atenció.
1.4. Tipus amb predomini de la impulsivitat-hiperactivitat.
1.5. Tipus combinat, on predominen tant símptomes de desatenció com d’impulsivitat-hiperactivitat.

2. Història clínica.

2.1. Dades personals, antecedents embaràs, salut als primers 12 mesos, història del desenvolupament, història mèdica,
antecedents familiars, factors de risc, funcionament social, funcionament escolar.
2.2. Model de fitxa d’història clínica

3. Possibles causes, prevalença i pronòstic.

3.1. Causes: factors genètics, factors ambientals, factors psicosocials
3.2. Prevalença estadística.
3.3. Hi ha un sobrediagnòstic de TDA-H?
3.4. Evolució del nen amb de TDA-H

Objectius:

  • Saber identificar un infant amb Trastorn de Dèficit d’Atenció amb Hiperactivitat (TDA-H), i saber com tractar-lo.
  • Aprendre a orientar als familiars d'un infant diagnosticat amb TDA-H.
  • Conèixer la varietat de recursos i tècniques per el seu tractament.

Observacions:

Per obtenir la certificació que atorga el Consorci per a la Formació Contínua i l’Escola Efa cal superar la prova d’avaluació que es realitzarà el darrer dia del curs i haver assistit al menys el 75% de les 30 hores totals del curs.

El curs no té cap cost directe per a l'alumne i està 100% subvencionada pel Consorci de la Formació Continua de Catalunya. A l'hora de la inscripció s'haurà de presentar la capçalera de la nòmina, el rebut d'autònom o el document Dardo, segons el cas particular.

Inscriu-te aquí

Atenció a la diversitat: TDA-H

Una formació per orientar i acompanyar infants diagnosticats amb Trastorn de Dèficit d’Atenció amb o sense Hiperactivitat (TDA-H)

Inscriu-te aquí

Codi

S015-20

Lloc de realització

Barcelona (a concretar)

Impartit per

Clara Vergés. Psicòloga, assessora, coach  i formadora.

Núria GarciaPedagoga i formadora. 

Més informació

Telèfon: 934 180 257

Correu electrònic: info@escolaefa.cat