Competències per a un teletreball efectiu

  Online   Subvencionat Gestió empresarial

Dates online

Del 28/09/2021 al 31/10/2021

Hores online

25 h

Descripció:

Mai abans ens havíem trobat davant d'un canvi de paradigma com el que estem vivint des de fa un any. Com hem fet sempre, hem trobat la forma d'adaptar-nos a la nova situació i moltes de les feines que abans fèiem al despatx, envoltats de companys i companyes, ara les fem sols a casa utilitzant eines digitals per al teletreball.

Malgrat tot...
Les utilitzem correctament?
Utilitzem les eines més adequades per a la nostra situació?
Coneixem totes les possibilitats que tenim al nostra abast per ser més àgils i treballar de manera col·laborativa?

Dirigit a:

Tant si ets autònom, com si treballes en una empresa (sigui gran o petita), o si l’interès per aquests continguts és personal o bé per a formar a les teves treballadores i treballadors, aquest curs és per a tu!

Persones treballadores en actiu, aturades o autònoms.

Continguts:

1. Principals diferències entre el teletreball i el treball presencial (2 hores)

 • 1.1. Definició del teletreball.
 • 1.2. Principals diferències entre teletreball i treball presencial
 • 1.3. Principals competències per desenvolupar un teletreball efectiu.
 • 1.4. Teletreball saludable:
  • 1.4.1. Espai de treball i mobiliari
  • 1.4.2. Equip de teletreball
  • 1.4.3. Fatiga postural i visual: estiraments i exercicis

2. Desenvolupament d’habilitats per a l’autogestió (10 hores)

 • 2.1. Motivació i automotivació
 • 2.2. Hàbits per al teletreball
  • 2.2.1. Errors més freqüents 
  • 2.2.2. Desaprendre els mals hàbits
  • 2.2.3. Establir bons hàbits
 • 2.3. Assertivitat i autoassertivitat
 • 2.4. Resolució de problemes per compte propi
 • 2.5. Independència
  • 2.5.1. Com afrontar les dificultats sol sense els company i els caps al costat. 
  • 2.5.2. Com reconèixer que no puc afrontar sol i he demanar ajuda. 
 • 2.6. Balanç  
  • 2.6.1. Com  trobar l’equilibri per que sacrificar coses personals no sigui la norma. 
  • 2.6.2. Eines per no caure en els extrem de treballar molt a fer molt poc. 
  • 2.6.3. Establir un horari i la disciplina com element cabdal. 
 • 2.7. Interès per l’aprenentatge
  • 2.7.1. El teletreball com a mètode de treball de canvi constant.
  • 2.7.2. Planificar temps de aprendre com eina per la ràpida adaptació els canvis. 
  • 2.7.3. La curiositat sobre les tendències del camp professional com element d’adaptació. 

3.Comunicació online i treball en equip (8 hores)

 • 3.1. Reunions de treball online: quan i per a què
  • 3.1.1. Coordinació 
  • 3.1.2. Presentació i seguiment de projectes
  • 3.1.3. Assistència tècnica
  • 3.1.4. Formació
 • 3.2. Preparació de reunions online:
  • 3.2.1. Requisits tècnics
  • 3.2.2. Definició d’objectius
  • 3.2.3. Participants
  • 3.2.4. Rol de moderador/a 
 • 3.3. Sistemes de comunicació online: Videoconferències i xats:
  • 3.3.1. Infraestructura
  • 3.3.2. Aplicacions
  • 3.3.3. Ús i funcionament d’aplicacions
 • 3.4. Compartir documents
 • 3.5. Seguretat en la comunicació i treball online
 • 3.6.Col·laboració en l’entorn digital:
  • 3.6.1. Elements claus per un perfil col·laboratiu: empatia, compliment dels objectius i compromisos adquirits, oferiment

4.Organització del temps (5 hores)

 • 4.1. Planificació i flexibilitat
 • 4.2. Prioritats i objectius assolibles
 • 4.3. Identificació i eliminació dels lladres del temps
 • 4.4. Establiment d’horaris i objectius:
 • 4.5. La matriu urgent / essencial
 • 4.6. Ajustament i adhesió a terminis
 • 4.7. Procrastinació

Objectius:

 • Conèixer les principals diferències entre el teletreball i el treball presencial.
 • Aprofundir en la comunicació digital quan és necessària i com ha se ser perquè sigui efectiva.
 • Aprendre les claus per a una autogestió adequada. 
 • Determinar el concepte de col·laboració/cooperació com element clau en el teletreball.
 • Aprendre a organitzar de manera eficaç el temps per realitzar un teletreball efectiu.
 • Conèixer diferents mètodes d’organització i planificació. 
 • Aprendre a treballar en equip de manera virtual.
 • Prendre consciència  de la importància del interès per aprendre per una bona adaptació al teletreball.

Observacions:

El curs no té cap cost directe per a l'alumne i està 100% subvencionada pel Consorci per a la Formació Continua de Catalunya. A l'hora de la inscripció s'haurà de presentar la capçalera de la nòmina, el rebut d'autònoms o el document DARDO, segons el cas particular.

La organització permet treballar de forma asincrònica. De forma que cada participant, dins dels límits d’inici i finalització de cada tasca, podrà realitzar el curs en el moment que més li convingui. 

Es dissenya preveient una càrrega de treball per l’alumne de 5 hores setmanals i es recomana connectar-se a la plataforma, com a mínim, cada dos dies. 

La comunicació amb el/la tutor/a es podrà realitzar a través de la plataforma moodle en la que es realitza el curs. Els seus dubtes es podran fer arribar a través de correu electrònic obtenint resposta en un temps màxim de 48 hores (excepte si la consulta es realitza en divendres).

 
Avaluació continuada i certificació
Per superar el curs s’han de realitzar totes les tasques en els terminis establerts (en el cas de que un alumne no pugui complir amb els terminis haurà de justificar-ho, prèviament, al tutor/a del curs, qui valorarà la possibilitat de fer una excepció). 
Els terminis sempre seran setmanals, els mòduls s’obriran cada dilluns i s’hauran de realitzar les tasques abans del diumenge a les 23:55h. 

Per obtenir la certificació que atorga el Consorci per a la Formació Contínua i l’Escola Efa cal realitzar totes les activitats del curs, i obtenir la qualificació d'apte.

Inscriu-te aquí

Competències per a un teletreball efectiu

Eines per una organització eficaç

Inscriu-te aquí

Codi

T3.2-21

Impartit per

Yolanda Colás, Sociòloga, assessora i desenvolupadora de projectes. Especialista en cultura, educació, media i TIC.

 

Més informació

Correu electrònic: info@escolaefa.cat