Curs de Monitor/a a Navarcles

Navarcles Monitors/es de Lleure

Preu

280 €

Preu socis

265 €

Dates i horaris

Dimarts, 22 de desembre de 10:00 a 14:00
Dimarts, 22 de desembre de 15:00 a 19:00
Dimecres, 23 de desembre de 10:00 a 14:00
Dimecres, 23 de desembre de 15:00 a 19:00
Dijous, 24 de desembre de 10:00 a 14:00
Diumenge, 27 de desembre de 09:30 a 14:00
Diumenge, 27 de desembre de 15:00 a 19:00
Dilluns, 28 de desembre de 09:30 a 14:00
Dilluns, 28 de desembre de 15:00 a 19:00
Dimarts, 29 de desembre de 09:30 a 14:00
Dimarts, 29 de desembre de 15:00 a 19:00
Dimecres, 30 de desembre de 09:30 a 14:00
Dimecres, 30 de desembre de 15:00 a 19:00
Dissabte, 02 de gener de 09:30 a 14:00
Dissabte, 02 de gener de 15:00 a 19:00
Diumenge, 03 de gener de 09:30 a 14:00
Dilluns, 04 de gener de 09:30 a 14:00
Dilluns, 04 de gener de 15:00 a 19:00
Dissabte, 09 de gener de 09:30 a 19:00
Diumenge, 10 de gener de 09:30 a 19:00

Descripció:

El curs de monitor/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil és la formació que prepara l’alumnat per intervenir de manera educativa en activitats de lleure infantil i juvenil, i que el capacita per organitzar, dinamitzar i avaluar activitats de lleure infantil i juvenil en el marc de la programació general d'una organització, aplicant les tècniques específiques d'animació grupal, incidint explícitament en l'educació en valors i atenent les mesures bàsiques de seguretat i prevenció de riscos.

Dirigit a:

Persones majors de 18 anys interessades en treballar com a monitor/a de lleure a: 

 • L'àmbit escolar: monitor/a de menjador, de pati, suport d'activitats extraescolars, etc.
 • L'àmbit de l'educació en el lleure: monitor/a de colònies, casals, campaments, ludotecari/ària, tallerista o de monitor/a especialitzat/ada.
 • L'àmbit d'oci en general: monitor/a de fires i de parcs, d'animador/a turístic/a, educador/a especialitzat/ada, etc.

Continguts:

Activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil.
Processos grupals i educatius en el lleure infantil i juvenil.
Tècniques i recursos d’animació en activitats de lleure.
Practiques professionals.

Objectius:

 • Aprendre a intervenir de manera educativa en activitats de lleure infantil i juvenil. 
 • Adquirir capacitats per organitzar, dinamitzar i avaluar activitats de lleure infantil i juvenil en el marc de la programació general d'una organització.
 • Saber aplicar les tècniques específiques d'animació grupal, incidint explícitament en  l'educació.

Observacions:

Curs reglat per la Direcció General de Joventut segons l'ordre BSF/196/2013, de 2 d'agost

La durada del curs és de 310 hores repartides de la manera següent: 

 • 150 hores d'etapa lectiva: 
  • 100 hores lectives presencials.
  • 25 hores de treball on line.
  • 25 hores d'elaboració de la memòria de les pràctiques.
 • 160 hores de pràctiques.

Per superar el curs cal assistir, com amínim al 85% de la formació presencial, realitzar totes les tasques (en els terminis establerts) de la formació on line i rebre una avaluació positiva l'etapa de pràctiques i a la memòria d'aquestes.

Curs reglat per la Direcció General de Joventut segons l'ordre BSF/192/2015 de 18 de juny, per la qual s'estableixen els programes dels cursos de formació de monitor i de director d'activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil.

Joventut. Curs de monitors


Atenció: 

Al preu hi hem afegit 30,00€ en concepte de la pensió., per la sortida en una casa de colònies el 9 i 10 de Gener del 2021.

Més informació i inscripcions:

Correu electrònic: info@escolaefa.cat

Curs de Monitor/a a Navarcles

Nadal. Modalitat mixta

Codi

M029-20

Lloc de realització

Centre Cultural LA CREUETA

Av. Generalitat 1
08270 Navarcles

Impartit per

Claustre de lleure de l'Efa

Més informació

Correu electrònic: info@escolaefa.cat