Ergonomia i Higiene Postural

  Online   Subvencionat Salut

Dates online

Del 15/02/2022 al 27/03/2022

Hores online

30 h

Descripció:

La higiene postural és el conjunt de normes la funció principal de les quals és mantenir la postura correcta del cos durant les realització de les activitats de la vida diària. Prevenir i evitar lesions al sistema musculoesquelètic i mals d'esquena.

Dirigit a:

Persones treballadores en actiu, aturades o autònoms.

Continguts:

1. Ergonomia i higiene postural.

2. Disseny del lloc de treball.

3. Metodologia de valoració de riscos laborals.

4. Sistemes de prevenció.

Objectius:

- Donar importància al concepte d’ergonomia i la seva relació amb el disseny del lloc de treball.

- Conservar una bona higiene postural i aplicar la normativa vigent en prevenció de riscos i salut laboral derivats de l’organització del treball.

Metodologia:

La organització permet treballar de forma asincrònica. De forma que cada participant, dins dels límits d’inici i finalització de cada tasca, podrà realitzar el curs en el moment que més li convingui. 

Es dissenya preveient una càrrega de treball per l’alumne de 5 hores setmanals i es recomana connectar-se a la plataforma, com a mínim, cada dos dies. 

La comunicació amb el/la tutor/a es podrà realitzar a través de la plataforma moodle en la que es realitza el curs. Els seus dubtes es podran fer arribar a través de correu electrònic obtenint resposta en un temps màxim de 48 hores (excepte si la consulta es realitza en divendres).

Observacions:

El curs no té cap cost directe per a l'alumne i està 100% subvencionada pel Consorci per a la Formació Continua de Catalunya. A l'hora de la inscripció s'haurà de presentar la capçalera de la nòmina, el rebut d'autònoms o el document DARDO, segons el cas particular.

Avaluació continuada i certificació

Per superar el curs s’han de realitzar totes les tasques en els terminis establerts (en el cas de que un alumne no pugui complir amb els terminis haurà de justificar-ho, prèviament, al tutor/a del curs, qui valorarà la possibilitat de fer una excepció). 
Els terminis sempre seran setmanals, els mòduls s’obriran cada dilluns i s’hauran de realitzar les tasques abans del diumenge a les 23:55h. 

Per obtenir la certificació que atorga el Consorci per a la Formació Contínua i l’Escola Efa cal realitzar totes les activitats del curs, i obtenir la qualificació d'apte.

Inscriu-te aquí

Ergonomia i Higiene Postural

Prevenir i evitar lesions al sistema musculoesquelètic i mals d'esquena.

Inscriu-te aquí

Codi

T4.1-22

Impartit per

Cristian Raventós.

 

Més informació

Correu electrònic: info@escolaefa.cat