Hàbits i autonomia en l'alimentació de l'alumnat amb NEE al menjador escolar

Barcelona   Subvencionat Eines i recursos educatius

Dates presencials

26/01/2022 - 25/04/2022

Hores

120 h

Dates i horaris

Dimecres, 26 de gener de 09:30 a 14:00
Dimarts, 01 de febrer de 09:30 a 14:00
Dimecres, 02 de febrer de 09:30 a 14:00
Dimecres, 09 de febrer de 09:30 a 14:00

Veures totes les dates i horaris

Descripció:

Aquest curs consta del Mòdul 5- Atenció i vigilància en l'activitat de l'esbarjo de l'alumnat amb necessitats educatives especials, i forma part del certificat de professionalitat d'Atenció a l'alumnat amb Necessitats Educatives Especials.

Dirigit a:

Persones majors de 18 anys, treballadores assalariades (o autònomes), persones afectades per un ERTO i persones en situació d’atur, inscrites al SOC que estiguin interesades en enfocar la seva carrera professional en l'atenció a infants i joves amb necessitats educatives especials, dins de l'entorn escolar.

Per accedir també cal complir un dels requisits següents:

  • Títol de batxillerat (LOGSE o LOE) o equivalent a efectes acadèmics
  • Tenir el COU o el PREU
  • Títol de tècnic de qualsevol cicle formatiu de grau superior o de tècnic especialista (antiga FP2) de qualsevol especialitat
  • Haver superar un mòdul o unitat formativa de nivell III
  • Haver superat un mòdul o unitat de nivell II d’un certificat de la mateixa família professional al de la família professional Serveis Socioculturals ia la Comunitat
  • Haver superat la part comuna d’accés al cicles formatius de grau (llengües i matemàtiques) o complir les condicions d’exempció de les mateixes
  • Prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys i/o 45 anys.
  • Complir el requisit acadèmic d'accés als cicles formatius de grau superior, o bé haver superat les proves d'accés corresponents i regulades per les administracions educatives.

Continguts:

 

  • MF1430_3: Hàbits i autonomia en l'alimentació de l'alumnat amb necessitats educatives especials (ACNEE), al menjador escolar

- UF2421 Programes d'autonomia i higiene personal, a realitzar al menjador escolar amb un acnee.

- UF2422 Programes d'adquisició d'hàbits d'alimentació i autonomia d'un acnee que fan en un menjador escolar.

Objectius:

  • Atendre l'alumnat amb necessitats educatives especials (ACNEE) al menjador escolar, participant amb l'equip interdisciplinar de centre educatiu en la implementació dels programes d'hàbits d'alimentació.

Metodologia:

L'estructura del curs es basa en sessions setmanals de dilluns a divendres, que combinen material pedagògic i activitats pràctiques participatives vinculades a la realitat professional.

La formació té un marcat caire pràctic, actiu i participatiu dirigit a assolir un aprenentatge durador i conscient. Es fomentarà la responsabilitat, la col·laboració i el treball en equip.

Observacions:

Avaluació continuada i certificació

Per superar el curs s’han de realitzar totes les tasques en els terminis establerts (en el cas de que un alumne no pugui complir amb els terminis haurà de justificar-ho, prèviament, al tutor/a del curs). Per obtenir la certificació del curs cal realitzar totes les activitats del curs i complir amb l'assistència del 75%sense excepció.

El curs no té cap cost directe per a l'alumne i està 100% subvencionada pel Consorci per a la Formació Continua de Catalunya. A l'hora de la inscripció s'haurà de presentar la capçalera de la nòmina, el rebut d'autònoms o el document DARDO, segons el cas particular.

Un cop realitzat i superat tot el procés de formació, l'alumne obtindrà una Acreditació parcial acumulable, que expedeix el SOC.

Si l'alumne compta amb la resta de mòduls que conformen aquest CP, o les cursa posteriorment, pot sol.licitar el Certificat de Professionalitat, que expedeix el SOC. Els certificats de professionalitat són documents oficials que acrediten les competències professionals i garanteixen que la persona que l'obté té els coneixements, les habilitats i les aptituds per desenvolupar una activitat laboral d'acord amb les exigències del mercat de treball.

Els certificats de professionalitat són vàlids a tot el territori espanyol i, a més, la normativa europea  permet el reconeixement de les qualificacions professionals acreditades a la Unió Europea, de manera que faciliten la mobilitat geogràfica.

Clica aquí per veure el procediment de sol·licitud al SOC un cop s'ha superat el curs. 

Inscriu-te aquí

Hàbits i autonomia en l'alimentació de l'alumnat amb NEE al menjador escolar

Mòdul 5 del curs d'Atenció a l'alumnat amb NEE a centres educatius

Inscriu-te aquí

Codi

NEE001E-21

Lloc de realització

Lluïsos de Gràcia

Plaça del Nord 7
08024 Barcelona

Impartit per

Anna Burgues, Dietista-Nutricionista amb àmplia experiència i responsable de IADIN* (Institut d'Assessorament Dietètic i Nutricional). *Membre del Col·legi Professional de Dietistes-Nutricionistes (CODINUCAT); Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears; Fundación Española de Dietistas-Nutricionistas, FED-N.

Ruth Sanchez, instructora de primers auxilis adults i pediàtrics a nivell internacional (EFR), treballadora al 061 com a personal d'ambulàncies i formadora impartint classes de sanitat, tant a graus, certificats de professionalitat i per escoles i llars d'infants.

Més informació

Correu electrònic: info@escolaefa.cat