Iniciació al màrqueting digital per autònoms

  Online   Subvencionat Comunicació i màrketing

Dates online

Del 24/05/2022 al 05/06/2022

Hores online

5 h

Descripció:

El “màrqueting digital” o “màrqueting en línia” és una eina per donar a conèixer el teu negoci i els teus serveis a través dels mitjans i els diferents canals d’internet. Coneixes com ha evolucionat al llarg dels darrers anys? I les últimes tendències i els aspectes més importants que has de tenir més en compte?

Aquest curs et permetrà conèixer l’evolució i què pots fer per augmentar la teva presència a les xarxes i els teus beneficis

Dirigit a:

Totes aquelles persones interessades en conèixer els conceptes bàsics del màrqueting digital per aplicar-los, tenint en compte les característiques específiques de la seva empresa.

Persones treballadores en actiu, aturades o autònomes.

Continguts:

  1. Google analytics.
  2. Com elaborar un pla de màrqueting digital.
  3. Estratègies web.
  4. Promoció i publicitat a Internet.

Objectius:

  • Introduir els conceptes bàsics del màrqueting digital als autònoms.

Metodologia:

La organització permet treballar de forma asincrònica. De forma que cada participant, dins dels límits d’inici i finalització de cada tasca, podrà realitzar el curs en el moment que més li convingui. Es dissenya preveient una càrrega de treball per l’alumne de 5 hores setmanals i es recomana connectar-se a la plataforma, com a mínim, cada dos dies. 

La comunicació amb el/la tutor/a es podrà realitzar a través de la plataforma moodle en la que es realitza el curs. Els seus dubtes es podran fer arribar a través de correu electrònic obtenint resposta en un temps màxim de 48 hores (excepte si la consulta es realitza en divendres).

 

El curs no té cap cost directe per a l'alumnat i està 100% subvencionada pel Consorci per a la Formació Continua de Catalunya. A l'hora de la inscripció s'haurà de presentar la capçalera de la nòmina, el rebut d'autònoms o el document DARDO, segons el cas particular.

Observacions:

El curs no té cap cost directe per a l'alumne i està 100% subvencionada pel Consorci per a la Formació Continua de Catalunya. A l'hora de la inscripció s'haurà de presentar la capçalera de la nòmina, el rebut d'autònoms o el document DARDO, segons el cas particular.

 
Avaluació continuada i certificació
Per superar el curs s’han de realitzar totes les tasques en els terminis establerts (en el cas de que un alumne no pugui complir amb els terminis haurà de justificar-ho, prèviament, al tutor/a del curs, qui valorarà la possibilitat de fer una excepció). 
Els terminis sempre seran setmanals, els mòduls s’obriran cada dilluns i s’hauran de realitzar les tasques abans del diumenge a les 23:55h. 

Per obtenir la certificació que atorga el Consorci per a la Formació Contínua i l’Escola Efa cal realitzar totes les activitats del curs, i obtenir la qualificació d'apte.

Inscriu-te aquí

Iniciació al màrqueting digital per autònoms

Inscriu-te aquí

Codi

EU9.1-22

Impartit per

Anna Cabanillas. Responsable de l'área Digital en Totoro Comunicació

Més informació

Correu electrònic: info@escolaefa.cat