Mediador Juvenil

  Online   Subvencionat Polítiques de joventut

Dates online

Del 2 febrer al 14 març del 2021

Hores online

30 h

Descripció:

Què entenem per mediació? Què és un professional de joventut?

En aquest curs treballarem temes com la resolució de conflictes, la intel.ligència emocional i la comunicació, entre altres.

Endinsa't en l'àmbit de joventut a nivell professional!

Dirigit a:

Persones treballadores en actiu, aturades o autònoms.

Continguts:

1. Principis ètics de la mediació.

 • Legislacions de mediació.
 • L'equilibri, la igualtat de tracte i no discriminació de les parts durant la mediació.

2. Procés de mediació juvenil i els seus requisits previs professionals.

 • La diferència entre la controvèrsia i el conflicte.
 • La naturalesa dels conflictes.
 • El procés de mediació.
 • Diferència entre la mediació i altres mètodes de resolució de problemes.
 • Drets i obligacions de les parts implicades en la mediació.
 • El paper de l'autoconsciència i auto-reflexió en el procés de mediació.
 • Els tipus de personalitat en la mediació.

3. Les relacions professionals en la mediació juvenil.

 • Obligació de confidencialitat i responsabilitat en la mediació.
 • L'atmosfera de confiança i neutralitat en la mediació.
 • Competències i habilitats mediadores.
 • L'honestedat i la integritat personal durant la mediació.
 • Gestió de les emocions durant la mediació.
 • La intel·ligència emocional.
 • Cooperació en la mediació.

4. La comunicació eficaç en la mediació.

 • L'escolta activa i la comprensió.
 • Tipus de comunicació (agressiu, comunicació passiva, assertiva i manipulador).
 • Comunicació no verbal.
 • Tècnica de la comunicació no violenta.
 • Qüestionament eficaç en la mediació, els tipus de preguntes.
 • Creant un equilibri en la mediació.
 • Situacions especials durant les sessions de mediació.

5. L'eficàcia i la facilitació d'un acord.

 • La comunicació positiva en la mediació.
 • El paper del mediador juvenil en la creació de l'acord final.
 • Elements necessaris de l'acord final.
 • Creació d'un acord final.
 • Tancant el procés de mediació.
 • Seguiment en la mediació.

6. Aspectes diferencials de l'àmbit de la joventut.

 • La comunicació en l'àmbit de la joventut.
 • El camp de competència en l'àmbit de la joventut.
 • Característiques específiques en la mediació juvenil.

7. Treballant com un mediador juvenil.

 • La pràctica d'una professió com a treballador assalariat o autònom.
 • Gestionar l'activitat professional en la mediació juvenil.

Objectius:

 • Conèixer les bases i principis de mediació.
 • Conèixer els àmbits de la joventut.
 • Adquirir habilitats a través de l'esfera emocional.

 

Observacions:

El curs no té cap cost directe per a l'alumne i està 100% subvencionada pel Consorci per a la Formació Continua de Catalunya. A l'hora de la inscripció s'haurà de presentar la capçalera de la nòmina, el rebut d'autònoms o el document DARDO, segons el cas particular.

Per obtenir la certificació que atorga el Consorci per a la Formació Contínua i l’Escola Efa cal realitzar totes les activitats del curs, i obtenir la qualificació d'apte.

Inscripcions tancades

Mediador Juvenil

Endinsa't a l'àmbit de la joventut a nivell professional

Inscripcions tancades

Codi

S8.1-21

Impartit per

Clara Vergés, psicòloga, assesora, coach  i formadora.
Núria García, pedagoga i psicopedagoga experta en educació emocional.

Més informació

Correu electrònic: info@escolaefa.cat