Adaptació educativa en casos d’adopció

  Online Eines i recursos educatius

Dates online

Del 07/05/2024 al 19/05/2024

Hores online

10 h

Preu

45 €

Preu socis

40 €

Descripció:

L’adopció és una de les opcions escollides per moltes famílies del nostre entorn. 
Estem preparats per les singularitats que hi ha darrere? 
L'adopció presenta singularitats?
Des del punt de vista educatiu, ens cal reciclar-nos i formar-nos?
Volem donar resposta educativament a les singulartitats?
Aquestes i altres preguntes les volem respondre en una formació de 10 hores que vol trencar amb mites, analitzar inexactituds, conèixer els trets característics dels menors adoptats i analitzar diverses pautes d’intervenció

En tot moment des de la perspectiva del món educatiu i parlant sempre de les necessitats post-adoptives, tenint en compte que és un tema que cal treballar psicològicament durant el mateix procés.

Continguts:

1. Introducció
Què es una adopció
Procès d’adopció: diferències entre adopció nacional i internacional
 
2. Trets característics menors adoptat/des
Vincles previs
Aferrament
Aprenentatge
Conductes
 
3. Pautes d’intervenció
Mesures ordinàries prévies
Plà  adaptació
Plà d’acció escolar
- Relacions socials
- Rendiment escolar
- Resiliència
 
4. Annex de recursos

 

Metodologia:

La organització permet treballar de forma asincrònica. De forma que cada participant, dins dels límits d’inici i finalització de cada tasca, podrà realitzar el curs en moment que més li convingui. 
Es dissenya preveient una càrrega de treball per l’alumne de 5 hores setmanals i es recomana connectar-se a la plataforma, com mínim, cada dos dies. 

La comunicació amb el/la tutor/a es podrà realitzar a través de la plataforma moodle en la que es realitza el curs. Els seus dubtes es podran fer arribar a través de correu electrònic obtenint resposta en un temps màxim de 48 hores (excepte si la consulta es realitza en divendres).

Observacions:

Avaluació continuada i certificació

Per superar el curs s’han de realitzar totes les tasques en els terminis establerts (en el cas de que un alumne no pugui complir amb els terminis haurà de justificar-ho, prèviament, al tutor/a del curs, qui valorarà la possibilitat de fer una excepció). 
Els terminis sempre seran setmanals, els mòduls s’obriran cada dilluns i s’hauran de realitzar les tasques abans del diumenge a les 23:55h.

 
La correcta realització de les tasques donarà dret a rebre la certificació que expedeix l’Escola Efa, Escola de Formació de l’Acellec.

Inscriu-te aquí

Adaptació educativa en casos d’adopció

Inscriu-te aquí

Codi

F.O.003.01-24

Impartit per

Clara Vergés, psicòloga, assessora, coach i formadora.

Més informació

Correu electrònic: info@escolaefa.cat