Intervenció educativa en alumnat amb altes capacitats

  Online   Subvencionat Eines i recursos educatius

Dates online

Del 09/04/2024 al 29/05/2024

Hores online

30 h

Descripció:

L’educació equitativa i de qualitat, parteix de la base que cada criatura és diferent i cal donar-li una resposta personalitzada i també de qualitat. 

Aquesta formació vol suprimir barreres per a l’aprenentatge i la participació. Aprenentatge on desenvoluparem el seu potencial, i participació on desenvoluparem la seva part social i emocional.

Dirigit a:

Totes les persones interessades en l'educació, i l'escola inclusiva. 

Persones treballadores en actiu, aturades o autònoms.

Complir com a mínim algun dels següents requisits.

 • Certificat de professionalitat nivell 1.
 • Títol Professional Bàsic (FP Bàsica).
 • Títol Professional Bàsic (FP Bàsica)
 • Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) o equivalent.
 • Títol de Tècnic (FP Grau Mitjà) o equivalent.
 • Certificat de Professionalitat de nivell 2.
 • Haver superat la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà.
 • Haver superat qualsevol prova oficial d'accés a la Universitat.
 • Experiència professional
 • Es valorarà experiència professional en el sector objecte d'aquest.

(Les persones que treballin a l'Administració Publica serà necessari que ens facin arribar un certificat conforme la persona que vol realitzar la formació no està inclosa a l’àmbit d’aplicació dels acords de formació de les Administracions Públiques)

Continguts:

MÒDUL 1: Altes capacitats (15 hores)

Coneixements/ Capacitats cognitives i pràctiques

 • Descripció del concepte d'altes capacitats
  • Anàlisi de la descripció referent a altes capacitats
  • Ús del concepte d'altes capacitats

Habilitats de gestió, personals i socials

 • Assimilació del concepte d'altes capacitats

MÒDUL 2: Detecció i avaluació psicopedagògica a l'aula (15 hores)

Coneixements/ Capacitats cognitives i pràctiques

 • Identificació d'altes capacitats a l'aula, confecció del procés que cal seguir i la seva aplicació a l'aula
  • Aplicació de models d'intervenció i estratègies per utilitzar a l'aula
  • Seguiment del procés

Habilitats de gestió, personals i socials

 • Atenció a la identificació d'altes capacitats a l'aula
 • Implicació en la confecció del procés a seguir i la seva aplicació a l'aula

Objectius:

 • Definir el concepte d'altes capacitats
 • Descriure estratègies educatives globals i concretes per optimitzar el procés d'aprenentatge de l'alumnat amb capacitats altes a l'aula

 

Metodologia:

La organització permet treballar de forma asincrònica. De forma que cada participant, dins dels límits d’inici i finalització de cada tasca, podrà realitzar el curs en el moment que més li convingui. 

Es dissenya preveient una càrrega de treball per l’alumne de 5 hores setmanals i es recomana connectar-se a la plataforma cada dos o tres dies. 

La comunicació amb la tutora es podrà realitzar a través de la plataforma moodle en la que es realitza el curs. Els seus dubtes es podran fer arribar a través de correu electrònic obtenint resposta en un temps màxim de 48 hores (excepte si la consulta es realitza en divendres).

Observacions:

El curs no té cap cost directe per a l'alumne i està 100% subvencionada pel Consorci per a la Formació Continua de Catalunya. A l'hora de la inscripció s'haurà de presentar la capçalera de la nòmina, el rebut d'autònoms o el document DARDO, segons el cas particular.

Avaluació continuada i certificació
Per superar el curs s’han de realitzar totes les tasques en els terminis establerts (en el cas de que un alumne no pugui complir amb els terminis haurà de justificar-ho, prèviament, al tutor/a del curs, qui valorarà la possibilitat de fer una excepció). 
Els terminis sempre seran setmanals, els mòduls s’obriran cada dilluns i s’hauran de realitzar les tasques abans del diumenge a les 23:55h. 

Per obtenir la certificació que atorga el Consorci per a la Formació Contínua i l’Escola Efa cal realitzar totes les activitats del curs, i obtenir la qualificació d'apte.

Inscriu-te aquí

Intervenció educativa en alumnat amb altes capacitats

Eines per desenvolupar el potencial i fomentar la participació dels infants amb AC

Inscriu-te aquí

Codi

S15.1-24

Impartit per

Clara Vergés, psicòloga, assesora, coach  i formadora.

 

Aquest curs forma part del programa de Formació continua.

Més informació

Correu electrònic: info@escolaefa.cat