Animació Sociocultural

  Online   Subvencionat Gestió Cultural

Dates online

Del 09/04/2024 al 22/05/2024

Hores online

24 h

Descripció:

L'Animació Sociocultural és una metodologia d’intervenció que promou la relació i la participació social i cultural. Aquesta pràctica educativa és fonamental per al desenvolupament democràtic i sostenible de les comunitats locals, així com per al desenvolupament harmònic de les persones que hi pertanyen.
Aquest curs et permetrà conèixer les bases d’aquesta metodologia i diferents estratègies de participació, canvi i transformació social.

Dirigit a:

Qualsevol persona que vulgui conèixer els fonaments de l'animació sociocultural i tingui interès en aquesta disciplina que promou valors com la diversitat, la llibertat o la participació.

Persones treballadores en actiu, aturades o autònomes.

Complir com a mínim algun dels següents requisits.

 • Certificat de professionalitat nivell 1.
 • Títol Professional Bàsic (FP Bàsica).
 • Títol Professional Bàsic (FP Bàsica)
 • Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) o equivalent.
 • Títol de Tècnic (FP Grau Mitjà) o equivalent.
 • Certificat de Professionalitat de nivell 2.
 • Haver superat la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà.
 • Haver superat qualsevol prova oficial d'accés a la Universitat.
 • Experiència professional
 • Es valorarà experiència professional en el sector objecte d'aquest.

(Les persones que treballin a l'Administració Publica serà necessari que ens facin arribar un certificat conforme la persona que vol realitzar la formació no està inclosa a l’àmbit d’aplicació dels acords de formació de les Administracions Públiques)

Continguts:

MÒDUL 1: Introducció i modalitats a l'animació d'oci i temps lliure (8 hores)

Coneixements/ Capacitats cognitives i pràctiques

 • Definició de concepte clau al voltant de l'animació sociocultural
  • Marc de referència de l´animació sociocultural
  • Definició de l´animació en el context cultural actual
  • Rols i funcions de la persona animadora
 • Identificació de les modalitats d'animació
  • Cultural
  • Social
  • Educativa
  • Econòmica

Habilitats de gestió, personals i socials

 • Assimilació de conceptes claus de l'animació sociocultural i les seves modalitats per a la futura aplicació en diversos contextos socials

MÒDUL 2: Eines de planificació en activitats de lleure (8 hores)

Coneixements/ Capacitats cognitives i pràctiques

 • Definició de la pedagogia de l'oci i la seva aplicabilitat
  • Característiques i possibilitats educatives
  • Àmbits de la pedagogia del lleure: associacions, ludoteques, serveis i institucions culturals
 • Planificació d'activitats de lleure
  • Tècniques de grup adequat a la diversitat
  • Materials i espais didàctics
  • Regles per a la bona praxi de les tècniques de grup
 • Explicitació de la importància de la promoció de la salut i primers auxilis aplicats a la recreació
  • Introducció a l'educació per a la salut
  • Normes generals, precaucions i procediments de bones pràctiques per prestar primers auxilis

Habilitats de gestió, personals i socials

 • Implicació amb les eines bàsiques per a la planificació d'activitats de lleure
 • Rigor amb les normes generals de primers auxilis en les activitats de lleure

MÒDUL 3: Dinàmiques de grup i activitats a l'espai d'oci (8 hores)

Coneixements/ Capacitats cognitives i pràctiques

 • Explicació d'activitats al medi natural
  • Aplicacions als diferents camps de la vida social: escolar, familiar i de lleure
  • Campaments i acampades
  • Turisme rural
  • Activitats esportives al medi natural
 • Identificació de dinàmiques de grup a l'animació sociocultural
  • El joc educatiu: Educar jugant
  • Tipus i classificació de jocs
  • Animació d´ambients

Habilitats de gestió, personals i socials

 • Disposició d'eines per al desenvolupament de dinàmiques de grup a diferents espais tenint en compte el joc com a eina educativa

Objectius:

 • Distingir conceptes claus de l´animació sociocultural i les seves modalitats
 • Descriure eines de planificació d'activitats de lleure en diversos àmbits
 • Definir dinàmiques de grup en diversos contextos socioculturals

Metodologia:

La organització permet treballar de forma asincrònica. De forma que cada participant, dins dels límits d’inici i finalització de cada tasca, podrà realitzar el curs en el moment que més li convingui. Es dissenya preveient una càrrega de treball per a l’alumne/a de 5 hores setmanals i es recomana connectar-se a la plataforma cada dos o tres dies. 

La comunicació amb la tutora es podrà realitzar a través de la plataforma moodle en la que es realitza el curs. Els seus dubtes es podran fer arribar a través de correu electrònic obtenint resposta en un temps màxim de 48 hores (excepte si la consulta es realitza en divendres).

Observacions:

El curs no té cap cost directe per a l'alumnat i està 100% subvencionada pel Consorci per a la Formació Continua de Catalunya. A l'hora de la inscripció s'haurà de presentar la capçalera de la nòmina, el rebut d'autònoms o el document DARDO, segons el cas particular.

Avaluació continuada i certificació
Per superar el curs s’han de realitzar totes les tasques en els terminis establerts (en el cas de que un alumne/a no pugui complir amb els terminis haurà de justificar-ho, prèviament, al tutor/a del curs, qui valorarà la possibilitat de fer una excepció). 
Els terminis sempre seran setmanals, els mòduls s’obriran cada dilluns i s’hauran de realitzar les tasques abans del diumenge a les 23:55h. 

Per obtenir la certificació que atorga el Consorci per a la Formació Contínua i l’Escola Efa cal realitzar totes les activitats del curs, i obtenir la qualificació d'apte.

Inscriu-te aquí

Animació Sociocultural

Eines pel canvi i la transformació social

Inscriu-te aquí

Codi

S2.1-24

Impartit per

Anna Estela. Formadora, educadora i tallerista. Tècnica en Activitats Socioculturals i Turístiques, Educadora Social i Mediadora Familiar. Colabora en cursos de monitores de lleure i de menjador i altres monogràfics amb l'Efa.

Aquest curs forma part del programa de Formació continua.

Més informació

Correu electrònic: info@escolaefa.cat