Aproximació a la salut mental

  Online   Subvencionat Salut

Dates online

Del 07/05/2024 al 29/05/2024

Hores online

10 h

Descripció:

El benestar de les persones depèn, entre d’altres, de la seva salut mental. Al llarg del procés vital de cada persona, és normal trobar-se davant de situacions que poden afectar la seva estabilitat.

Aquest curs et permetrà saber com afecta la salut mental en les esferes social, educativa, formativa i laboral. També coneixeràs elements i factors per treballar en favor de la seva promoció i prevenir trastorns mentals

Dirigit a:

A qualsevol persona interessada en adquirir coneixements i estratègies bàsiques en relació al benestar i la salut mental d'aplicació a l'àmbit professional; aprofondir en la
diversitat i especificitats de la salut mental i desfer falses creences, mites, prejudicis i estigmes en referència a la salut mental.

Persones treballadores en actiu, aturades o autònoms.

Complir com a mínim algun dels següents requisits.

 • Certificat de professionalitat nivell 1.
 • Títol Professional Bàsic (FP Bàsica).
 • Títol Professional Bàsic (FP Bàsica)
 • Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) o equivalent.
 • Títol de Tècnic (FP Grau Mitjà) o equivalent.
 • Certificat de Professionalitat de nivell 2.
 • Haver superat la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà.
 • Haver superat qualsevol prova oficial d'accés a la Universitat.
 • Experiència professional
 • Es valorarà experiència professional en el sector objecte d'aquest.

(Les persones que treballin a l'Administració Publica serà necessari que ens facin arribar un certificat conforme la persona que vol realitzar la formació no està inclosa a l’àmbit d’aplicació dels acords de formació de les Administracions Públiques)

Continguts:

MÒDUL 1: El benestar i la salut mental (4 hores)

Coneixements/ Capacitats cognitives i pràctiques

 • Descripció del benestar i la salut mental
  • Nocions bàsiques
  • Relació de la salut mental amb el projecte vital
  • Drets, igualtat d'oportunitats i equitat en salut mental
  • Gestió relacional i emocional en la salut mental
  • Característiques i rellevància dels estils de comunicació en salut mental
 • Identificació de la importància de la salut mental en els diferents àmbits de la vida:
  • Àmbit social, educatiu, formatiu i laboral
 • Anàlisi de les estigmatitzacions vinculades a la salut mental
  • Creences, Mites i Prejudicis

Habilitats de gestió, personals i socials

 • Adquisició de nocions en relació al benestar i la salut mental
 • Consciència de la importància de la salut mental en el benestar de les persones
 • Assimilació de la perspectiva dels drets, la igualtat d'oportunitats i l'equitat en salut mental

MÒDUL 2: La promoció i la prevenció en salut mental (3 hores)

Coneixements/ Capacitats cognitives i pràctiques

 • Identificació d'elements de promoció i prevenció en salut mental:
  • Factors facilitadors
  • Vulnerabilitat i riscos
  • Limitacions i factors desestabilitzadors
  • Factors correctors
 • Anàlisi dels diferents nivells de prevenció:
  • Prevenció primària, Prevenció secundària i Prevenció terciària

Habilitats de gestió, personals i socials

 • Participació en accions de promoció de la salut mental
 • Assimilació dels nivells de prevenció en relació amb els trastorns de salut mental

MÒDUL 3: Afectacions i alteracions en salut mental (3 hores)

Coneixements/ Capacitats cognitives i pràctiques

 • Identificació de les diferents afectacions i alteracions de la salut mental:
  • Diversitat. Tipologies. Prevalences. Impacte
 • Descripció dels diferents dispositius d'acompanyament:
  • Tipologies i Adequació

Habilitats de gestió, personals i socials

 • Adquisició de nocions en relació amb les diferents afectacions i alteracions de la salut mental
 • Consciència sobre els diferents dispositius d'acompanyament

Objectius:

 • Indicar la importància de la salut mental en el benestar de les persones.
 • Identificar les accions de promoció i de prevenció a l'àmbit de la salut mental.
 • Identificar diferents tipus d'afectacions i alteracions en salut mental i localitzar els diferents dispositius d'acompanyament.

Metodologia:

La organització permet treballar de forma asincrònica. De forma que cada participant, dins dels límits d’inici i finalització de cada tasca, podrà realitzar el curs en el moment que més li convingui. Es dissenya preveient una càrrega de treball per l’alumne de 5 hores setmanals i es recomana connectar-se a la plataforma cada dos o tres dies. 

La comunicació amb la tutora es podrà realitzar a través de la plataforma moodle en la que es realitza el curs, i aquest resondrà en un temps màxim de 48 hores (excepte si la consulta es realitza en divendres).

 

Observacions:

El curs no té cap cost directe per a l'alumne i està 100% subvencionada pel Consorci per a la Formació Continua de Catalunya. A l'hora de la inscripció s'haurà de presentar la capçalera de la nòmina, el rebut d'autònoms o el document DARDO, segons el cas particular.

 
Avaluació continuada i certificació
Per superar el curs s’han de realitzar totes les tasques en els terminis establerts (en el cas que un alumne no pugui complir amb els terminis haurà de justificar-ho, prèviament, al tutor/a del curs, qui valorarà la possibilitat de fer una excepció). Els terminis sempre seran setmanals, els mòduls s’obriran cada dilluns i s’hauran de realitzar les tasques abans del diumenge a les 23:55h. 

Per obtenir la certificació que atorga el Consorci per a la Formació Contínua i l’Escola Efa cal realitzar totes les activitats del curs, i obtenir la qualificació d'apte.

Inscriu-te aquí

Aproximació a la salut mental

Estratègies bàsiques de benestar i la salut mental en l'àmbit professional

Inscriu-te aquí

Codi

S3.2-24

Impartit per

Vea Teijido. Psicòloga, especialista en infància. 

Aquest curs forma part del programa de Formació continua.

Més informació

Correu electrònic: info@escolaefa.cat