Atenció a infants de 0 a 3 anys

  Online Educació petita infància

Dates online

Del 17/10/2022 al 20/11/2022

Hores online

25 h

Preu

90 €

Preu socis

75 €

Descripció:

Recordes quan tenies entre 0 i 3 anys? Potser no, però és una etapa clau de la teva educació!

Aquest curs enten l’educació dels infants 0-3 més enllà de la simple atenció, impulsant una visió integral que transcendeix al procés d’ensenyament-aprenentatge.

Amb una metodologia molt pràctica enfocada a la professionalització, aquest curs et permetrà desenvolupar competències personals i socials per fer front al treball amb infants de 0-3 anys.

Els professionals que treballen amb infants de l'etapa 0-3 han d’afavorir experiències de socialització pedagògiques i creatives permetent el desenvolupament físic, cognitiu, afectiu i social de l’infant, és el moment de posar les bases pels futurs aprenentatges!!!

Incidirem en la importància del rol dels especialistes i desenvoluparem recursos suficients per desenvolupar la seva tasca de forma segura i efectiva. 

Dirigit a:

Persones interessades en l'etapa educativa 0-3 anys.

Persones que volen treballar com a monitores de suport a la infància de 0-3 anys.

Continguts:

  • Psicologia del desenvolupament. Trets característics de l’etapa 0-3
  • Recursos pedagògics per l’etapa 0-3
  • Rol, funcions i tasques del monitor/a de suport
  • La comunicació amb l’infant
  • Epíleg- Pla d’acció individualitzat

 

Objectius:

  • Conèixer l’organització i normativa dels centres escolars de 0-3. 
  • Adquirir les eines necessàries per realitzar les tasques i funcions de la figura del monitor/a de suport a l’escola bressol.
  • Aprendre recursos pedagògics adaptats a l'etapa evolutiva dels infants entre 0 i 3 anys. 

 

Metodologia:

La organització permet treballar de forma asincrònica. De forma que cada participant, dins dels límits d’inici i finalització de cada tasca, podrà realitzar el curs en el moment que més li convingui. 
Es dissenya preveient una càrrega de treball per l’alumne de 5 hores setmanals i es recomana connectar-se a la plataforma, com a mínim, cada dos dies. 

La comunicació amb el/la tutor/a es podrà realitzar a través de la plataforma moodle en la que es realitza el curs. Els seus dubtes es podran fer arribar a través de correu electrònic obtenint resposta en un temps màxim de 48 hores (excepte si la consulta es realitza en divendres).

Observacions:

Avaluació continuada i certificació

Per superar el curs s’han de realitzar totes les tasques en els terminis establerts (en el cas de que un alumne no pugui complir amb els terminis haurà de justificar-ho, prèviament, al tutor/a del curs, qui valorarà la possibilitat de fer una excepció). 
Els terminis sempre seran setmanals, els mòduls s’obriran cada dilluns i s’hauran de realitzar les tasques abans del diumenge a les 23:55h. 


La correcta realització de les tasques donarà dret a rebre la certificació que expedeix l’Escola Efa, Escola de Formació de l’Acellec.

Inscriu-te aquí

Atenció a infants de 0 a 3 anys

Especialització professionalitzadora per a un monitor o monitora de suport a l escola bressol.

Inscriu-te aquí

Codi

F.O.004.01-22

Impartit per

Vea Teijido, psicòloga, especialista en infància. 

 

Més informació

Correu electrònic: info@escolaefa.cat