Atenció a la diversitat: Disortografia

  Online Eines i recursos educatius

Dates online

Del 07/05/2024 al 16/06/2024

Hores online

20 h

Preu

105 €

Preu socis

90 €

Descripció:

“Escriu bé això, que fa mal als ulls!” Doncs no, als nens amb disortografia o trastorn específic de la ortografia, no els fa mal als ulls una falta que pot semblar obvia. Llavors, què fem? És realment important escriure bé? Segurament ja hem provat moltes de les tècniques que han fet servir amb nosaltres però sense resultats. 

En aquest curs aprendrem el procés d’escriptura, també presentarem diferents metodologies per intentar ajudar als nens i nenes que repeteixen els mateixos errors quan escriuen una vegada i una altra. 

Dirigit a:

Totes les persones interessades en l'educació, i l'escola inclusiva. 

Continguts:

1. Què és la disortografia? 


-Perquè és necessari escriure bé? 
-Disortografia i dislèxia 
-Disortografia i disgrafia
-Quins components a nivell neurològic afecten a l'escriptura? 

 

2. Tipus de faltes

- Natural
- Arbitrària
- Accentuació

3. Avaluació 

-Edats i faltes
-Testos/ dictats per normes
-Què fem amb les faltes dels dictats?

4. Mètodes/ intervenció:

- Norma - exercicis
- Exercicis - deduir norma
- Punt i cap
- Ortografia visual
- Contes de les lletres
- Ideovisual

Objectius:

  • Reconèixer les possibles dificultats en l’ortografia
  • Conèixer diferents recursos per millorar l’ortografia dels alumnes
  • Elaborar materials propis per millorar l’ortografia dels alumnes 
  • Saber els diferents tipus de faltes que hi ha i la seva intervenció
     
     
     

 

Metodologia:

La organització permet treballar de forma asincrònica. De forma que cada participant, dins dels límits d’inici i finalització de cada tasca, podrà realitzar el curs en el moment que més li convingui. 
Es dissenya preveient una càrrega de treball per l’alumne de 5 hores setmanals i es recomana connectar-se a la plataforma, com a mínim, cada dos dies. 

La comunicació amb el/la tutor/a es podrà realitzar a través de la plataforma moodle en la que es realitza el curs. Els seus dubtes es podran fer arribar a través de correu electrònic obtenint resposta en un temps màxim de 48 hores (excepte si la consulta es realitza en divendres).

Observacions:

Avaluació continuada i certificació

Per superar el curs s’han de realitzar totes les tasques en els terminis establerts (en el cas de que un alumne no pugui complir amb els terminis haurà de justificar-ho, prèviament, al tutor/a del curs, qui valorarà la possibilitat de fer una excepció). 
Els terminis sempre seran setmanals, els mòduls s’obriran cada dilluns i s’hauran de realitzar les tasques abans del diumenge a les 23:55h. 


La correcta realització de les tasques donarà dret a rebre la certificació que expedeix l’Escola Efa, Escola de Formació de l’Acellec.

Inscriu-te aquí

Atenció a la diversitat: Disortografia

Eines per acompanyar a les persones amb disortografia

Inscriu-te aquí

Codi

F.O.004.01-24

Impartit per

Laura Agustench. Pedagoga i reeducadora pedagògica, formadora i especialista en dificultats d'aprenentatge. 

Més informació

Correu electrònic: info@escolaefa.cat