Ciberbullying: Intervenció socioeducativa

  Online Eines i recursos educatius

Dates online

Del 14/05/2024 al 09/06/2024

Hores online

20 h

Preu

70 €

Preu socis

60 €

Descripció:

El ciberbullying és un fenomen que fa evident la necessitat de comprensió del món digital, les violències i les actuacions més importants per donar  resposta. Per aquest motiu proposem una actualització de les idees clau per a l’abordatge en prevenció, detecció i actuació davant d’aquest tipus d’assetjament dins entorns digitals.

 

Dirigit a:

Tots els professionals interessats en abordar el fenomen Bullying i CiberBullying en entorns de lleure educatiu i sociocultural, i donar resposta als infants i joves implicats en una situació d'aquestes característiques.

Continguts:

1. Comprensió del fenomen bullying dins entorns digitals (ciberbullying).

2. Prevenció a través del desenvolupament de la identitat digital.

3. La detecció i els diversos tipus de violències a l’entorn digital.

4. Tipificació del ciberbullying i els objectius pedagògics per l’actuació.

Objectius:

  • Analitzar elements claus del desenvolupament de la identitat digital des de la prevenció.
  • Detectar les diferents violències que són específiques en casos de ciberbullying.
  • Incorporar coneixements claus per definir objectius pedagògics davant del ciberbullying (tipificació).
  • Analitzar l’acció educativa i els protocols que desenvolupem des de l’entorn educatiu per afavorir l’actuació integral per superar el Bullying dins entorns digitals.

Observacions:

La organització permet treballar de forma asincrònica. De forma que cada participant, dins dels límits d’inici i finalització de cada tasca, podrà realitzar el curs en el moment que més li convingui. 
Es dissenya preveient una càrrega de treball per l’alumne de 5 hores setmanals i es recomana connectar-se a la plataforma, com a mínim, cada dos dies. 

La comunicació amb el/la tutor/a es podrà realitzar a través de la plataforma moodle en la que es realitza el curs. Els seus dubtes es podran fer arribar a través de correu electrònic obtenint resposta en un temps màxim de 48 hores (excepte si la consulta es realitza en divendres).

 
Avaluació continuada i certificació
Per superar el curs s’han de realitzar totes les tasques en els terminis establerts (en el cas de que un alumne no pugui complir amb els terminis haurà de justificar-ho, prèviament, al tutor/a del curs, qui valorarà la possibilitat de fer una excepció). 
Els terminis sempre seran setmanals, els mòduls s’obriran cada dilluns i s’hauran de realitzar les tasques abans del diumenge a les 23:55h. 
La correcta realització de les tasques donarà dret a rebre la certificació que expedeix l’Escola Efa, Escola de Formació de l’Acellec.

Inscriu-te aquí

Ciberbullying: Intervenció socioeducativa

Aprèn a prevenir el CiberBullying al teu projecte educatiu a través del Lleure i l'Educació

Inscriu-te aquí

Codi

F.O.011.01-24

Impartit per

Equip SEER, Salut i Educació Emocional.

Més informació

Correu electrònic: info@escolaefa.cat