Com acompanyar processos de canvi en les persones

  Online Salut

Dates online

Del 07/05/2024 al 19/05/2024

Hores online

10 h

Preu

45 €

Preu socis

40 €

Continguts:

  1. Flexibilitat en el lloc de treball: reduir les resistències
  2. Flexibilitat, l’actitud cap a l’aprenentatge.
  3. Com desenvolupar iniciatives de canvi i millora.
  4. L’error, oportunitat

Objectius:

1. Entendre la flexibilitat personal con un punt de partida de la gestió del canvi.

2. Incrementar la capacitat d’adaptació als canvis

Observacions:

La organització permet treballar de forma asincrònica. De forma que cada participant, dins dels límits d’inici i finalització de cada tasca, podrà realitzar el curs en el moment que més li convingui. 
Es dissenya preveient una càrrega de treball per l’alumne de 5 hores setmanals i es recomana connectar-se a la plataforma, com a mínim, cada dos dies. 

La comunicació amb el/la tutor/a es podrà realitzar a través de la plataforma moodle en la que es realitza el curs. Els seus dubtes es podran fer arribar a través del correu electrònic obtenint resposta en un temps màxim de 48 hores (excepte si la consulta es realitza en divendres).

 
Avaluació continuada i certificació
Per superar el curs s’han de realitzar totes les tasques en els terminis establerts (en el cas de que un alumne no pugui complir amb els terminis haurà de justificar-ho, prèviament, al tutor/a del curs i qui valorarà la possibilitat de fer una excepció). 
Els terminis sempre seran setmanals, els mòduls s’obriran cada dilluns i s’hauran de realitzar les tasques abans del diumenge a les 23:55h. 
La correcta realització de les tasques donarà dret a rebre la certificació que expedeix l’Escola Efa, Escola de Formació de l’Acellec.

Inscriu-te aquí

Com acompanyar processos de canvi en les persones

Inscriu-te aquí

Codi

F.O.006.01-24

Impartit per

Clara Vergés

Més informació

Correu electrònic: info@escolaefa.cat