Com parlar en públic

  Online   Subvencionat Comunicació i màrketing

Dates online

Del 18/04/2023 al 14/05/2023

Hores online

20 h

Descripció:

Parlar en públic de forma eficaç requereix dominar tots els aspectes de la comunicació verbal i no verbal, superar la por escènica. És imprescindible practicar diferents tècniques per transmetre seguretat i ser convincent. En aquest curs, pots aconseguir el repte de convertir-te en un orador que deixa empremta.

Si parlar en públic és una assignatura pendent per millorar en la teva carrera professional apunta't. T'adjudarem a pujar a l'escenari des del respecte i la confiança!

Dirigit a:

Tots els professionals que en un moment donat necessiten parlar en públic per presentar un projecte, dinamitzar una xerrada, exposar una activitat, intervenir en una taula rodona o una reunió. 

Persones treballadores en actiu, aturades o autònoms.

Continguts:

 1. Estructura i elaboració del discurs
  • Fases de la elaboració.
  • Pautes a seguir: vocalitzar, lectura, respiració, ritme, volum, energia, correcta pronunciació, els silencis, guio, durada.
  • La regla de les 6W.
  • Els “tempus “ rellevants del discurs.
  • Materials de suport. Quan i com utilitzar-los.
 2. Parlar en públic. Com vèncer la por
  • Gestió de l’estrès. 
  • Superació de la por escènica. 
  • Tècniques d’improvisació.
 3. Importància i característiques de la comunicació
  • Estratègies per desenvolupar les habilitats lingüístiques i comunicatives.
  • Estratègies per realitzar una bona exposició. Com despertar l’interès d’un auditori.
  • Orientacions per argumentar amb facilitat.
  • Mitjans de comunicació. Identificar els diferents actes comunicatius . La figura del moderador, tertulià...
 4. La comunicació no verbal
  • Expressió corporal.
  • Comunicació gestual.
  • Atenció visual i naturalitat.
  • Sintonitzar amb el públic.

Objectius:

 • Refermar la importància de l’ús correcte de la llengua amb una estructura clara de missatge. 
 • Dominar la preparació del contingut d’un discurs o comunicació per sintonitzar amb el públic receptor.
 • Identificar les característiques dels actes comunicatives.

Metodologia:

La organització permet treballar de forma asincrònica. De forma que cada participant, dins dels límits d’inici i finalització de cada tasca, podrà realitzar el curs en el moment que més li convingui. Es dissenya preveient una càrrega de treball per l’alumne de 5 hores setmanals i es recomana connectar-se a la plataforma, com a mínim, cada dos dies. 

La comunicació amb el/la tutor/a es podrà realitzar a través de la plataforma moodle en la que es realitza el curs. Els seus dubtes es podran fer arribar a través de correu electrònic obtenint resposta en un temps màxim de 48 hores (excepte si la consulta es realitza en divendres).

Observacions:

El curs no té cap cost directe per a l'alumne i està 100% subvencionada pel Consorci per a la Formació Continua de Catalunya. A l'hora de la inscripció s'haurà de presentar la capçalera de la nòmina, el rebut d'autònoms o el document DARDO, segons el cas particular.

Avaluació continuada i certificació

Per superar el curs s’han de realitzar totes les tasques en els terminis establerts (en el cas de que un alumne no pugui complir amb els terminis haurà de justificar-ho, prèviament, al tutor/a del curs, qui valorarà la possibilitat de fer una excepció). 
Els terminis sempre seran setmanals, els mòduls s’obriran cada dilluns i s’hauran de realitzar les tasques abans del diumenge a les 23:55h. 

Per obtenir la certificació que atorga el Consorci per a la Formació Contínua i l’Escola Efa cal realitzar totes les activitats del curs, i obtenir la qualificació d'apte.

Inscriu-te aquí

Com parlar en públic

Eines per convertir-te en un bon orador/a

Inscriu-te aquí

Codi

T3.2-23

Impartit per

Blanca Pascual, Llicenciada en Art Dramàtic, en l'especialitat de teatre físic. Postgraduada en Pedagogia del moviment. El seu treball es basa en la comunicació i el treball del cos, així com les dinàmiques de grup per millorar les relacions humanes i optimitzar els resultats comunicatius. 

 

Aquest curs forma part del programa de Formació continua.

Més informació

Correu electrònic: info@escolaefa.cat