Comunicació augmentativa i/o alternativa en persones amb discapacitat

  Online   Subvencionat Eines i recursos educatius

Dates online

Del 30/04/2024 al 12/06/2024

Hores online

25 h

Descripció:

Les persones amb discapacitat poden necessitar ajuda per comunicar-se. Hi ha sistemes de comunicació alternatius per ajudar-los.

En aquest curs, aprendràs sobre la comunicació i la discapacitat física i psíquica. També aprendràs com proporcionar el suport necessari perquè les persones amb discapacitat puguin ampliar la seva capacitat de comunicació i emocional.

Dirigit a:

Aquells professionals que treballen amb persones amb discapacitat psíquica i física, i que volen millorar la seva comunicació amb ells.

Persones treballadores en actiu, aturades o autònomes.

Complir com a mínim algun dels següents requisits.

 • Certificat de professionalitat nivell 1.
 • Títol Professional Bàsic (FP Bàsica).
 • Títol Professional Bàsic (FP Bàsica)
 • Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) o equivalent.
 • Títol de Tècnic (FP Grau Mitjà) o equivalent.
 • Certificat de Professionalitat de nivell 2.
 • Haver superat la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà.
 • Haver superat qualsevol prova oficial d'accés a la Universitat.
 • Experiència professional
 • Es valorarà experiència professional en el sector objecte d'aquest.

(Les persones que treballin a l'Administració Publica serà necessari que ens facin arribar un certificat conforme la persona que vol realitzar la formació no està inclosa a l’àmbit d’aplicació dels acords de formació de les Administracions Públiques)

Continguts:

MÒDUL 1: Sistemes de comunicació augmentativa i/o alternativa (12 hores)

Coneixements/ Capacitats cognitives i pràctiques

 • Descripció de les dificultats de comunicació en persones amb discapacitat.
  • Llenguatge i Comunicació.
  • Context de persones amb diversitat funcional.
  • Necessitats comunicatives.
  • Característiques diferencials dels diferents col·lectius.
 • Definició dels factors facilitadors de la comunicació.
  • Factors contextuals.
  • Factors personals.
 • Distinció dels tipus de sistemes de comunicació.
  • Sistemes augmentatius
  • Sistemes alternatius
 • Anàlisi de necessitats i tipus de suport que les persones amb discapacitat necessiten.
  • Planificació de l'ampliació del camp comunicatiu.
  • Aplicació del camp comunicatiu en funció de les seves condicions i necessitats.

Habilitats de gestió, personals i socials

 • Consciència de les dificultats de comunicació del col·lectiu de persones amb discapacitat.
 • Col·laboració i coordinació amb altres professionals per a la implantació dels sistemes de comunicació.

MÒDUL 2: Gestió de conflictes (13 hores)

Coneixements/ Capacitats cognitives i pràctiques

 • Anàlisi de les conductes en diversos entorns.
  • Entorn familiar.
  • Entorn laboral.
  • Entorn social-públic.
 • Anàlisi de les eines de prevenció
  • Eines d'anàlisi del conflicte.
  • Protocols d'actuació en situacions de crisi.
  • Guies de bones pràctiques.

Habilitats de gestió, personals i socials

 • Col·laboració amb altres professionals en la valoració de les necessitats de les persones.
 • Capacitat d'anàlisi per valorar el sistema de comunicació més adequat per a cada persona segons les seves necessitats.
 • Rigor en la implantació dels sistemes de comunicació augmentativa i/o alternativa.

Objectius:

 • Identificar els diferents sistemes de comunicació augmentativa i/o alternativa.
 • Identificar els conflictes així com les eines per prevenir-los i millorar la comunicació.

Metodologia:

La organització permet treballar de forma asincrònica. De forma que cada participant, dins dels límits d’inici i finalització de cada tasca, podrà realitzar el curs en el moment que més li convingui. Es dissenya preveient una càrrega de treball per l’alumne de 5 hores setmanals i es recomana connectar-se a la plataforma cada dos o tres dies. 

La comunicació amb la tutora es podrà realitzar a través de la plataforma moodle en la que es realitza el curs. Els seus dubtes es podran fer arribar a través de correu electrònic obtenint resposta en un temps màxim de 48 hores (excepte si la consulta es realitza en divendres).

Observacions:

El curs no té cap cost directe per a l'alumne i està 100% subvencionada pel Consorci per a la Formació Continua de Catalunya. A l'hora de la inscripció s'haurà de presentar la capçalera de la nòmina, el rebut d'autònoms o el document DARDO, segons el cas particular.

 
Avaluació continuada i certificació
Per superar el curs s’han de realitzar totes les tasques en els terminis establerts (en el cas de que un alumne no pugui complir amb els terminis haurà de justificar-ho, prèviament, al tutor/a del curs, qui valorarà la possibilitat de fer una excepció). 
Els terminis sempre seran setmanals, els mòduls s’obriran cada dilluns i s’hauran de realitzar les tasques abans del diumenge a les 23:55h. 

Per obtenir la certificació que atorga el Consorci per a la Formació Contínua i l’Escola Efa cal realitzar totes les activitats del curs, i obtenir la qualificació d'apte.

Inscriu-te aquí

Comunicació augmentativa i/o alternativa en persones amb discapacitat

Inscriu-te aquí

Codi

S5.1-24

Impartit per

Nuria García

Pdagoga, psicopedagoga, formadora i especialista en atenció a la diversitat.

Aquest curs forma part del programa de Formació continua.

Més informació

Correu electrònic: info@escolaefa.cat