Dinamització pedagògica

  Online   Subvencionat Eines i recursos educatius

Dates online

Del 05/03/2024 al 10/04/2024

Hores online

20 h

Descripció:

Conèixer i/o aprofundir en els processos, estructures i funcions de la dinamització, així com en els aspectes bio-psicològics que intervenen en la motivació i la participació de les persones que conviuen.  

Dirigit a:

Persones treballadores en actiu, aturades o autònoms.

Complir com a mínim algun dels següents requisits.

 • Certificat de professionalitat nivell 1.
 • Títol Professional Bàsic (FP Bàsica).
 • Títol Professional Bàsic (FP Bàsica)
 • Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) o equivalent.
 • Títol de Tècnic (FP Grau Mitjà) o equivalent.
 • Certificat de Professionalitat de nivell 2.
 • Haver superat la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà.
 • Haver superat qualsevol prova oficial d'accés a la Universitat.
 • Experiència professional
 • Es valorarà experiència professional en el sector objecte d'aquest.

(Les persones que treballin a l'Administració Publica serà necessari que ens facin arribar un certificat conforme la persona que vol realitzar la formació no està inclosa a l’àmbit d’aplicació dels acords de formació de les Administracions Públiques)

Continguts:

MÒDUL 1: Concepte i evolució (10 hores)

Coneixements/ Capacitats cognitives i pràctiques

 • Anàlisi de la pedagogia de la dinamització
  • Evolució de la perspectiva pedagògica de la dinamització
  • Principis pedagògics
  • Mètodes i mitjans pedagògics

Habilitats de gestió, personals i socials

 • Autoreflexió entorn del concepte de dinamització i la seva aplicació sobre la base de la seva evolució
 • Assimilació dels principis i mètodes pedagògics

MÒDUL 2: Motivació en la dinamització (10 hores)

Coneixements/ Capacitats cognitives i pràctiques

 • Identificació de la motivació com a base de la dinamització
  • Factors que intervenen en la motivació intrínseca i extrínseca
  • Creativitat i innovació com a motor de la motivació
  • Habilitats socials del professional que intervé

Habilitats de gestió, personals i socials

 • Participació activa en els processos de dinamització aplicant tècniques de motivació
 • Atenció amb els factors que intervenen en la motivació

Objectius:

 • Definir l'evolució del concepte de dinamització, així com els seus principis i mètodes pedagògics
 • Identificar com influeix la motivació en la dinamització, així com les habilitats socials de la persona professional que hi intervé

Metodologia:

La organització permet treballar de forma asincrònica. De forma que cada participant, dins dels límits d’inici i finalització de cada tasca, podrà realitzar el curs en el moment que més li convingui. Es dissenya preveient una càrrega de treball per l’alumne de 5 hores setmanals i es recomana connectar-se a la plataforma cada dos o tres dies. 

La comunicació amb la tutora es podrà realitzar a través de la plataforma moodle en la que es realitza el curs. Els seus dubtes es podran fer arribar a través de correu electrònic obtenint resposta en un temps màxim de 48 hores (excepte si la consulta es realitza en divendres).

Observacions:

El curs no té cap cost directe per a l'alumne i està 100% subvencionada pel Consorci per a la Formació Continua de Catalunya. A l'hora de la inscripció s'haurà de presentar la capçalera de la nòmina, el rebut d'autònoms o el document DARDO, segons el cas particular.

 
Avaluació continuada i certificació
Per superar el curs s’han de realitzar totes les tasques en els terminis establerts (en el cas de que un alumne no pugui complir amb els terminis haurà de justificar-ho, prèviament, al tutor/a del curs, qui valorarà la possibilitat de fer una excepció). 
Els terminis sempre seran setmanals, els mòduls s’obriran cada dilluns i s’hauran de realitzar les tasques abans del diumenge a les 23:55h. 

Per obtenir la certificació que atorga el Consorci per a la Formació Contínua i l’Escola Efa cal realitzar totes les activitats del curs, i obtenir la qualificació d'apte.

Inscriu-te aquí

Dinamització pedagògica

Inscriu-te aquí

Codi

S6.1-24

Impartit per

Anna Estela. Formadora, educadora i tallerista. Tècnica en Activitats Socioculturals i Turístiques, Educadora Social i Mediadora Familiar. Colabora en cursos de monitores de lleure i de menjador, en monogràfics i tallers amb l'Efa, compartint aquesta voluntat de fer una bona feina.

Aquest curs forma part del programa de Formació continua.

Més informació

Correu electrònic: info@escolaefa.cat