Dinamització d’activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil

Barcelona   Online   Subvencionat Monitors/es de Lleure

Dates online

Del 17/04/2023 al 31/05/2023

Hores online

126 h

Dates i horaris

Dilluns, 17 d'abril de 16:00 a 20:00
Dimarts, 18 d'abril de 16:00 a 20:00
Dimecres, 19 d'abril de 16:00 a 20:00
Dijous, 20 d'abril de 16:00 a 20:00

Veures totes les dates i horaris

Descripció:

El certificat de professionalitat de Dinamització d’activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil del SOC equival al curs de monitor/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil expedit per la Direcció General de Joventut, i és la formació que prepara l’alumnat per intervenir de manera educativa en activitats de lleure infantil i juvenil i el capacita per organitzar, dinamitzar i avaluar activitats de lleure infantil i juvenil en el marc de la programació general d'una organització, aplicant les tècniques específiques d'animació grupal, incidint explícitament en l'educació en valors i atenent les mesures bàsiques de seguretat i prevenció de riscos.

Dirigit a:

Persones majors de 18 anys, treballadores assalariades (o autònomes), persones afectades per un ERTO i persones en situació d’atur, inscrites al SOC que estiguin interesades en enfocar la seva carrera professional dins del lleure educatiu i sociocultural.

Per accedir també cal complir un dels requisits següents:

  • Estar en possessió de el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria
  • Estar en possessió d'un certificat de professionalitat de nivell 2. 
  • Estar en possessió d'un certificat de professionalitat de nivell 1 de la família professional Serveis Socioculturals ia la Comunitat.
  • Complir el requisit acadèmic d'accés als cicles formatius de grau mitjà per al nivell 2 o de grau superior per al nivell 3, o bé haver superat les corresponents proves d'accés regulades per les administracions educatives.
  • Tenir superada la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o de 45 anys.

En cas de no poder acreditar cap dels requisits mencionats, es podrà realitzar una prova de competències per a poder accedir al curs.

Continguts:

MF1866_2: Activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil. (60 hores)
MF1867_2: Processos grupals i educatius en el temps lliure infantil i juvenil. (30 hores)
MF1868_2: Tècniques i recursos d'animació en activitats de temps lliure. (60 hores)

 

MP0270: Mòdul de pràctiques professionals no laborals (160 hores).

Objectius:

  • Aprendre a intervenir de manera educativa en activitats de lleure infantil i juvenil. 
  • Adquirir capacitats per organitzar, dinamitzar i avaluar activitats de lleure infantil i juvenil en el marc de la programació general d'una organització.
  • Saber aplicar les tècniques específiques d'animació grupal, incidint explícitament en l'educació.

Observacions:

Sessions

Les sessions es fan de dilluns a divendres i en format d'aula virtual (videotrucades en directe) de 16 a 20h.

Els dissabtes 6 i 20 maig es realitzen les tutories presencials obligatòries i les proves d'avaluació finals de mòdul, en horari de 10 a 14h i de 15 a 19h. Aquestes sessions presencials tenen lloc als Lluïsos de Gràcia (Plaça del Nord 7).

El dissabte 27 de maig, la sessió es realitza de 10 a 12h i,  hi ha prevista una sortida en horari de 12 a 16h.

Avaluació continuada i certificació

Per superar el curs s’han de realitzar totes les tasques en els terminis establerts (en el cas de que un alumne no pugui complir amb els terminis haurà de justificar-ho, prèviament, al tutor/a del curs).

Per obtenir la certificació del curs cal realitzar totes les activitats del curs i complir amb l'assistència del 75%sense excepció.

El curs no té cap cost directe per a l'alumne i està 100% subvencionada pel Consorci per a la Formació Continua de Catalunya. A l'hora de la inscripció s'haurà de presentar la capçalera de la nòmina, el rebut d'autònoms o el document DARDO, segons el cas particular.

Un cop realitzat i superat tot el procés de formació, l'alumne obtindrà una doble titulació:

  • Certificat de Professionalitat, que expedeix el SOC.

Els certificats de professionalitat són documents oficials que acrediten les competències professionals i garanteixen que la persona que l'obté té els coneixements, les habilitats i les aptituds per desenvolupar una activitat laboral d'acord amb les exigències del mercat de treball.

Els certificats de professionalitat són vàlids a tot el territori espanyol i, a més, la normativa europea  permet el reconeixement de les qualificacions professionals acreditades a la Unió Europea, de manera que faciliten la mobilitat geogràfica.

Clica aquí per veure el procediment de sol·licitud al SOC un cop s'ha superat el curs. 

Inscriu-te aquí

Dinamització d’activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil

Monitor/a d'activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil

Inscriu-te aquí

Codi

PQ1.3

Lloc de realització

Lluïsos de Gràcia

Plaça del Nord 7
08024 Barcelona

Impartit per

Claustre de lleure de l'Efa. 

Aquest curs forma part del programa de Formació continua.

Més informació

Correu electrònic: info@escolaefa.cat