Director/a d'activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil

Barcelona   Subvencionat Directors/es de Lleure

Dates presencials

08/03/2023 - 19/05/2023

Hores

200 h

Dates i horaris

Dimecres, 08 de març de 16:00 a 20:00
Dijous, 09 de març de 16:00 a 20:00
Divendres, 10 de març de 16:00 a 20:00
Dilluns, 13 de març de 16:00 a 20:00

Veures totes les dates i horaris

Descripció:

El certificat de professionalitat de Direcció i coordinació d’activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil del SOC equival al curs de director/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil expedit per la Direcció General de Joventut, i és la formació que prepara l’alumnat per intervenir en tasques de coordinació d’equips en activitats de lleure infantil i juvenil, i que el capacita per planificar, organitzar, gestionar, dinamitzar i avaluar projectes de lleure educatiu dirigits a la infància i la joventut en tots els seus aspectes, i a representar-los internament i externament assumint la creació, el control i la dinamització dels equips de monitors.

Dirigit a:

Persones majors de 18 anys, treballadores assalariades (o autònomes), persones afectades per un ERTO i persones en situació d’atur, inscrites al SOC que estiguin interesades en enfocar la seva carrera professional dins del lleure educatiu i sociocultural.

Per accedir també cal complir un dels requisits següents:

 • Títol de batxillerat (LOGSE o LOE) o equivalent a efectes acadèmics
 • Tenir el COU o el PREU
 • Títol de tècnic de qualsevol cicle formatiu de grau superior o de tècnic especialista (antiga FP2) de qualsevol especialitat
 • Haver superar un mòdul o unitat formativa de nivell III
 • Haver superat un mòdul o unitat de nivell II d’un certificat de la mateixa família professional al de la família professional Serveis Socioculturals ia la Comunitat
 • Haver superat la part comuna d’accés al cicles formatius de grau (llengües i matemàtiques) o complir les condicions d’exempció de les mateixes
 • Prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys i/o 45 anys.
 • Complir el requisit acadèmic d'accés als cicles formatius de grau superior, o bé haver superat les proves d'accés corresponents i regulades per les administracions educatives.

En cas de no poder acreditar cap dels requisits mencionats, es podrà realitzar una prova de competències per a poder accedir al curs.

Aquest curs no inclou els mòduls MF 1867_2 (30 hores) i 18668_2 (60 hores), en cas de no poder convalidar-los caldrà cursar-los. La convalidació es pot realitzar acreditant  la Titulació de certificat de professionalitat de Dinamització d'activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil.

Continguts:

 • MF1869_3: Planificació, organització, gestió i avaluació de projectes educatius de lleure infantil i juvenil (120 hores)
 • MF1870_3: Coordinació i dinamització de l'equip de monitors de lleure (80 hores)

 

 • MP0410: Mòdul de pràctiques professionals no laborals (120 hores)

Objectius:

 • Saber intervenir en tasques de coordinació d’equips en activitats de lleure infantil i juvenil.
 • Adquirir capacitats per planificar, organitzar, gestionar, dinamitzar i avaluar projectes de lleure educatiu dirigits a la infància i la joventut en tots els seus aspectes.
 • Saber representar internament i externament els peojectes educatius, assumint la creació, el control i la dinamització dels equips de monitors.

Metodologia:

L'estructura del curs es basa en un model Semipresencial de cinc sessions setmanals (de dilluns a divendres) que combinen sessions presencials (136 hores)  i sessions en format d'aula virtual-format videotrucada (64 hores) amb material pedagògic i activitats pràctiques participatives vinculades a la realitat professional d’una directora de lleure.

La formació té un marcat caire pràctic, actiu i participatiu dirigit a assolir un aprenentatge durador i conscient. Es fomentarà la responsabilitat, la col·laboració i el treball en equip.

Observacions:

Avaluació continuada i certificació

Per superar el curs s’han de realitzar totes les tasques en els terminis establerts (en el cas de que un alumne no pugui complir amb els terminis haurà de justificar-ho, prèviament, al tutor/a del curs). Per obtenir la certificació del curs cal realitzar totes les activitats del curs i complir amb l'assistència del 85%sense excepció.

El curs no té cap cost directe per a l'alumne i està 100% subvencionada pel Consorci per a la Formació Continua de Catalunya. A l'hora de la inscripció s'haurà de presentar la capçalera de la nòmina, el rebut d'autònoms o el document DARDO, segons el cas particular.

Un cop realitzat i superat tot el procés de formació, l'alumne obtindrà una doble titulació:

 • Acreditació parcial acreditable dels mòduls MF1869_3 i MF1870_3 del Certificat de Professionalitat, que expedeix el SOC.

Els certificats de professionalitat són documents oficials que acrediten les competències professionals i garanteixen que la persona que l'obté té els coneixements, les habilitats i les aptituds per desenvolupar una activitat laboral d'acord amb les exigències del mercat de treball.

Els certificats de professionalitat són vàlids a tot el territori espanyol i, a més, la normativa europea  permet el reconeixement de les qualificacions professionals acreditades a la Unió Europea, de manera que faciliten la mobilitat geogràfica.

Clica aquí per veure el procediment de sol·licitud al SOC un cop s'han superat els mòduls. 

 • Carnet expedit per la Direcció General de Joventut. 

  Aquest carnet el tramitarà l'Escola Efa (escola reconeguda per la Direcció General de Joventut amb el número 41). 


 

Inscriu-te aquí

Director/a d'activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil

Direcció i coordinació d'activitats de lleure educatiu infantil i juvenil

Inscriu-te aquí

Codi

Q5.1

Lloc de realització

Escola Efa

Carrer Ramon Turró 71
08005 Barcelona

Impartit per

Claustre de lleure de l'Efa.

Aquest curs forma part del programa de Formació continua.

Més informació

Correu electrònic: info@escolaefa.cat