Director i directora de lleure - Semipresencial

Barberà del Vallès   Subvencionat Directors/es de Lleure

Dates presencials

07/01/2022 - 05/05/2022

Hores

200 h

Dates i horaris

Divendres, 07 de gener de 15:00 a 20:00
Dimecres, 12 de gener de 15:00 a 20:00
Dijous, 13 de gener de 16:00 a 19:00
Divendres, 14 de gener de 15:00 a 20:00

Veures totes les dates i horaris

Descripció:

El certificat de professionalitat de Direcció i coordinació d’activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil del SOC equival al curs de director/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil expedit per la Direcció General de Joventut, i és la formació que prepara l’alumnat per intervenir en tasques de coordinació d’equips en activitats de lleure infantil i juvenil, i que el capacita per planificar, organitzar, gestionar, dinamitzar i avaluar projectes de lleure educatiu dirigits a la infància i la joventut en tots els seus aspectes, i a representar-los internament i externament assumint la creació, el control i la dinamització dels equips de monitors.

IMPORTANT: Cal assistir a la reunió de presentació del curs i selecció d'alumnes, veure apartat Observacions.

Dirigit a:

Persones majors de 18 anys, treballadores assalariades (o autònomes), persones afectades per un ERTO i persones en situació d’atur, inscrites al SOC que estiguin interesades en enfocar la seva carrera professional dins del lleure educatiu i sociocultural.

Per accedir també cal complir un dels requisits següents:

 • Títol de batxillerat (LOGSE o LOE) o equivalent a efectes acadèmics
 • Tenir el COU o el PREU
 • Títol de tècnic de qualsevol cicle formatiu de grau superior o de tècnic especialista (antiga FP2) de qualsevol especialitat
 • Haver superar un mòdul o unitat formativa de nivell III
 • Haver superat un mòdul o unitat de nivell II d’un certificat de la mateixa família professional al de la família professional Serveis Socioculturals ia la Comunitat
 • Haver superat la part comuna d’accés al cicles formatius de grau (llengües i matemàtiques) o complir les condicions d’exempció de les mateixes
 • Prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys i/o 45 anys.
 • Complir el requisit acadèmic d'accés als cicles formatius de grau superior, o bé haver superat les proves d'accés corresponents i regulades per les administracions educatives.

Aquest curs no inclou els mòduls MF 1867_2 (30 hores) i 18668_2 (60 hores), en cas de no poder convalidar-los caldrà cursar-los. La convalidació es pot realitzar acreditant  la Titulació de certificat de professionalitat de Dinamització d'activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil.

Continguts:

 • MF1869_3: Planificació, organització, gestió i avaluació de projectes educatius de lleure infantil i juvenil (120 hores)
 • MF1870_3: Coordinació i dinamització de l'equip de monitors de lleure (80 hores)

 

 • MP0410: Mòdul de pràctiques professionals no laborals (120 hores)

Objectius:

 • Saber intervenir en tasques de coordinació d’equips en activitats de lleure infantil i juvenil.
 • Adquirir capacitats per planificar, organitzar, gestionar, dinamitzar i avaluar projectes de lleure educatiu dirigits a la infància i la joventut en tots els seus aspectes.
 • Saber representar internament i externament els peojectes educatius, assumint la creació, el control i la dinamització dels equips de monitors.

Metodologia:

L'estructura del curs es basa en tres sessions setmanals (dimecres, dijous i divendres) que combinen material pedagògic i activitats pràctiques participatives vinculades a la realitat professional d’una directora de lleure.

La formació té un marcat caire pràctic, actiu i participatiu dirigit a assolir un aprenentatge durador i conscient. Es fomentarà la responsabilitat, la col·laboració i el treball en equip.

Observacions:

IMPORTANT

Els dijous, les sessions es faran en aula virtual, a través de la plataforma moodle de l'escola Efa. La connexió és en directe de 16 a 19h.
Els dimecres i divendres, les sessions seran presencials a l'aula de Barberà Promoció, de 15 a 20h
A partir del 4 d'abril totes les sessions es faran en aula virtual.

Avaluació continuada i certificació

Per superar el curs s’han de realitzar totes les tasques en els terminis establerts (en el cas de que un alumne no pugui complir amb els terminis haurà de justificar-ho, prèviament, al tutor/a del curs). Per obtenir la certificació del curs cal realitzar totes les activitats del curs i complir amb l'assistència del 85%sense excepció.

El curs no té cap cost directe per a l'alumne i està 100% subvencionada pel Consorci per a la Formació Continua de Catalunya. A l'hora de la inscripció s'haurà de presentar la capçalera de la nòmina, el rebut d'autònoms o el document DARDO, segons el cas particular.

Un cop realitzat i superat tot el procés de formació, l'alumne obtindrà una doble titulació:

 • Certificat de Professionalitat, que expedeix el SOC.

Els certificats de professionalitat són documents oficials que acrediten les competències professionals i garanteixen que la persona que l'obté té els coneixements, les habilitats i les aptituds per desenvolupar una activitat laboral d'acord amb les exigències del mercat de treball.

Els certificats de professionalitat són vàlids a tot el territori espanyol i, a més, la normativa europea  permet el reconeixement de les qualificacions professionals acreditades a la Unió Europea, de manera que faciliten la mobilitat geogràfica.

Clica aquí per veure el procediment de sol·licitud al SOC un cop s'ha superat el curs. 

 • Carnet expedit per la Direcció General de Joventut. 

  Aquest carnet el tramitarà l'Escola Efa (escola reconeguda per la Direcció General de Joventut amb el número 41). 


 

Reunió de presentació del curs i selecció d'alumnes IMPRESCINDIBLE

Dia 20 de desembre a les 15h a Barberà Promoció - Carrer de la Torre d'en Gorgs, 40, 08210 Barberà del Vallès. Per assistir cal fer la inscripció online prèvia
Inscriu-te aquí

Director i directora de lleure - Semipresencial

Direcció i coordinació d'activitats de lleure educatiu infantil i juvenil

Inscriu-te aquí

Codi

D006-21

Lloc de realització

Barberà Promoció

Carrer de la Torre d'en Gorgs 40
08210 Barberà del Vallès

Impartit per

Claustre de lleure de l'Efa.

Més informació

Correu electrònic: info@escolaefa.cat