Disseny de processos d'innovació i transformació social

  Online Gestió Cultural

Dates online

Del 14/05/2024 al 02/06/2024

Hores online

15 h

Preu

60 €

Preu socis

50 €

Descripció:

A qui adrecem els projectes d’innovació social?
Com detectem necessitats reals?
Les accions que dissenyem, tindran un impacte real sobre el públic objectiu a qui ens adrecem?
I ells, què en pensen?
Quins recursos hi adreço?


Aquestes preguntes són les que ens hem estat fent durant els darrers anys. La crisi econòmica i social viscuda ha obert les portes a millores en el disseny, implementació i avaluació de projectes d’innovació social. També ens ha ajuda a adonar-nos-en que treballar amb els usuaris finals i amb els stakeholders involucrats en el procés de disseny i implementació són condicions “sine qua non” per a l’èxit d’aquest tipus de projectes. Com ho fem però per canviar el marc d’actuació vigent? Com inclourem de manera efectiva i col·laborat iva a tots els implicats? Durant aquest curs intentarem donar unes pautes comunes d’actuació, treballarem amb casos reals (els vostres projectes) i en veurem exemples. Les sessions es realitzaran sota l’òptica del millor assoliment i inclusió dels ODS (i criteris de sostenibilitat) en els mateixos projectes i, també, sota una claríssima perspectiva de gènere. 

Dirigit a:

Tècnics i gestors de projectes socials.

Continguts:

Mòdul 1
• Què entenem per Innovació social? 
• Què entenem per sostenibilitat? 
• Com detectem necessitats i avancem escenaris per a innovar socialment?
• Quines opcions tenim per a la ideació de projectes d’innovació social?
• Que són les ODS i com impacten sobre els projectes d’Innovació Social? Com els utilitzem en el disseny de projectes d’Innovació Social?
• Que significa dissenyar un projecte sota una perspectiva de gènere i com el dissenyem?
• Anàlisi de tendències: què és i com l’utilitzem per a innovar.
• Anàlisi i coneixement de l’usuari final. 
 
Mòdul 2
• Disseny per a la Innovació i la Transformació Social – Concepte i exemples
• Què és i com s’aplica la coresponsabilitat social ens els projectes públics d’innovació social. 
• Quan el Disseny  es troba amb la investigació Social- Concepte i Tècniques
• Quin paper hi juguen les noves tecnologies en la innovació social i com la podem incloure per a innovar. El cas dels FabLabs i espais de creació.
• Quins recursos hi adrecem? Com podem finançar aquestes pràctiques? Exemples
• Com avaluem aquest tipus de projectes? 
• Com dissenyem els indicadors/mètriques d’avaluació d’impacte.

Objectius:

  • Millorar els processos dels projectes socials
  • Saber aplicar criteris de sosteniblitat adaptats a les necessitats reals
  • Aprendre eines de disseny i avaluació de projectes d'innovació social

Metodologia:

La organització permet treballar de forma asincrònica. De forma que cada participant, dins dels límits d’inici i finalització de cada tasca, podrà realitzar el curs en el moment que més li convingui. 
Es dissenya preveient una càrrega de treball per l’alumne de 5 hores setmanals i es recomana connectar-se a la plataforma, com a mínim, cada dos dies. 

La comunicació amb el/la tutor/a es podrà realitzar a través de la plataforma moodle en la que es realitza el curs. Els seus dubtes es podran fer arribar a través de correu electrònic obtenint resposta en un temps màxim de 48 hores (excepte si la consulta es realitza en divendres).

Observacions:

Avaluació continuada i certificació

Per superar el curs s’han de realitzar totes les tasques en els terminis establerts (en el cas de que un alumne no pugui complir amb els terminis haurà de justificar-ho, prèviament, al tutor/a del curs, qui valorarà la possibilitat de fer una excepció). 
Els terminis sempre seran setmanals, els mòduls s’obriran cada dilluns i s’hauran de realitzar les tasques abans del diumenge a les 23:55h. 


La correcta realització de les tasques donarà dret a rebre la certificació que expedeix l’Escola Efa, Escola de Formació de l’Acellec.

Inscriu-te aquí

Disseny de processos d'innovació i transformació social

Millores en el disseny, implementació i avaluació de projectes

Inscriu-te aquí

Codi

F.O.012.01-24

Impartit per

Emma Pivetta, sociòloga i especialista en gestió de projectes d'innovació. 

Més informació

Correu electrònic: info@escolaefa.cat