Educació inclusiva: Dislèxia

  Online Eines i recursos educatius

Dates online

Del 21/05/2024 al 16/06/2024

Hores online

20 h

Preu

70 €

Preu socis

60 €

Descripció:

Els infants amb dislèxia són més creatius? Si l'infant gira lletres quan escriu és indici de dislèxia?

Aquesta formació pot ser el teu primer pas per trencar mites i emportar-te eines i materials per treballar amb infants i joves diagnosticats amb dislèxia.

Dirigit a:

Mestres, professors/es, monitors/es de lleure, vetlladors/es, monitors/es de suport, educadors/es socials... i tots els professionals de l'educació interessades en l'educació inclusiva i l'atenció a la diversitat, que vulguin conèixer els principals elements derivats de la dislèxia.

Continguts:

1. Concepte de dislèxia

 • Concepte de dislèxia, disgrafia i disortografia
 • Bases neurològiques dels trastorns d’aprenentatge en la lectoescriptura i càlcul (LEC)

2. Característiques de l'infant amb dislèxia

 • Història familiar de problemes dislèxics (pares, germans, altres familiars)
 • Retard a aprendre a parlar amb claredat
 • Confusions en la pronunciació de paraules que s'assemblen per la seva fonètica
 • Infants fins a 9 anys. Particular dificultat per a aprendre a llegir i escriure
 • Infants entre 9 i 12 anys. Continus errors en lectura, llacunes en comprensió lectora.
 • Infants majors de 12 anys. Tendència a l'escriptura descurada, desordenada, en ocasions incomprensible.

3. Diagnòstic de la dislèxia.

 • Detecció de la dislèxia: símptomes.
 • Identificació, avaluació i diagnòstic dels trastorns d’aprenentatge de LEC
 • Avaluació global i interdisciplinària.
 • Informe especialitzat.

4. Intervenció en dislèxia.

 • Dificultats d’aprenentatge i mètodes pràctics a aplicar
 • Dificultats d’aprenentatge i atenció precoç
 • Recursos dins de l’aula
 • Recursos d’internet
 • Estudi de casos
 • Endarreriment del llenguatge
 • Trastorns de LEC
 • Atenció precoç dels trastorns de LEC
 • Recursos d’Internet
 • Estudis de casos

5. El paper dels pares en el tractament de la dislèxia.

 • La família com a element de suport emocional i social
 • Desenvolupament de l’autoestima

Objectius:

 • Conèixer les dificultats d’aprenentatge que te l'alumnat amb dislèxia i aplicar estratègies d’intervenció a l’aula per tal de millorar el procés d’aprenentatge de l'alumnat amb aquest tipus de problemàtica.
 • Reconèixer el concepte de dislèxia diferenciant-lo d’altres de similars, coneixent el concepte des del punt de vista teòric i descrivint els conceptes de dislèxia, disgrafia i disortografia.
 • Informar sobre les diverses formes d’identificar els estudiants amb dislèxia en els diferents etapes d’edat: reconèixer les característiques de l'infant dislèxic.
 • Efectuar un bon diagnòstic mitjançant el reconeixement de les principals característiques que presenta l'infant dislèxic.
 • Dotar de recursos als docents per donar suport als estudiants amb dislèxia a l’aula.
 • Aplicar els mitjans adequats per tal d’afavorir l’aprenentatge dels infants amb dislèxia.
 • Reconèixer les noves tècniques d’intervenció per tractar les dificultats de la lectoescriptura.

 

 

Metodologia:

La organització permet treballar de forma asincrònica. De forma que cada participant, dins dels límits d’inici i finalització de cada tasca, podrà realitzar el curs en el moment que més li convingui. Es dissenya preveient una càrrega de treball per l’alumne de 5 hores setmanals i es recomana connectar-se a la plataforma, com a mínim, cada dos dies. 

La comunicació amb el/la tutor/a es podrà realitzar a través de la plataforma moodle en la que es realitza el curs. Els seus dubtes es podran fer arribar a través de correu electrònic obtenint resposta en un temps màxim de 48 hores (excepte si la consulta es realitza en divendres).

Observacions:

Avaluació continuada i certificació

Per superar el curs s’han de realitzar totes les tasques en els terminis establerts (en el cas de que un alumne no pugui complir amb els terminis haurà de justificar-ho, prèviament, al tutor/a del curs, qui valorarà la possibilitat de fer una excepció). 
Els terminis sempre seran setmanals, els mòduls s’obriran cada dilluns i s’hauran de realitzar les tasques abans del diumenge a les 23:55h. 

Per obtenir la certificació cal realitzar totes les activitats del curs, i obtenir la qualificació d'apte.

Inscriu-te aquí

Educació inclusiva: Dislèxia

Aprèn a aplicar estratègies d’intervenció per millorar el procés d’aprenentatge dels infants amb dislèxia

Inscriu-te aquí

Codi

F.O.016.01-24

Impartit per

Núria García, pedagoga i psicopedagoga experta en educació emocional.

Més informació

Correu electrònic: info@escolaefa.cat