Eines per a la mediació

  Online   Subvencionat Salut

Dates online

Del 25/04/2023 al 04/06/2023

Hores online

30 h

Descripció:

Quan ens trobem davant d’un conflicte estem acostumats a afrontar-lo de forma que algú el guanya i algú el perd. La mediació és una metodologia de gestió dels conflictes que ens permet afrontar-los des d’una altra perspectiva, a través de models cooperatius per aconseguir solucions satisfactòries per ambdues parts.
En aquest curs t’ensenyarem eines i recursos per potenciar les teves habilitats de mediació i poder resoldre i gestionar els conflictes amb els que et puguis trobar, tant a nivell laboral com personal.

Dirigit a:

Qualsevol persona que vulgui aprendre a gestionar situacions de conflicte a través tècniques i estratègies de forma satisfactòria per a totes les parts.

Persones treballadores en actiu, aturades o autònoms.

Continguts:

 1. Què és la mediació?
  • Definició de la mediació.
  • Característiques de la mediació.
  • Tipologia de mediació.
 2. Procés de mediació
  • El abans de la mediació
  • El durant de la mediació.
  • El després de la mediació.
 3. El bon mediador
  • El establiment de normes
  • El no jutjar.
  • La escota activa.
  • La capacitat de transforma el conflicte.
  • Saber pactar.
 4. Casos pràctics
  • Cas de mediació en el empresa.
  • Cas de mediació en la escola.
  • Cas de mediació en la administració.

Objectius:

General

 • Adquirir els coneixements necessaris per aplicar les tècniques i estratègies més adients en processos de mediació i dotar al mediador de coneixement vers la bona praxis en la professió.

Específics

 • Definir i identificar les principals característiques de la mediació i identificar la tipologia a partir d'un cas donat.
 • Coneixerà les etapes del procés de mediació i podrà planificar una a partir de dades donades.
 • Reflexionar sobre la idoneïtat o no d'una persona com a mediador a partir d'un cas donat.
 • Analitzar si un procés de mediació s'ha desenvolupat de manera correcta a partir d'un cas donat.

Metodologia:

La organització permet treballar de forma asincrònica. De forma que cada participant, dins dels límits d’inici i finalització de cada tasca, podrà realitzar el curs en el moment que més li convingui. Es dissenya preveient una càrrega de treball per l’alumne de 5 hores setmanals i es recomana connectar-se a la plataforma, com a mínim, cada dos dies. 

La comunicació amb el tutor es podrà realitzar a través de la plataforma moodle en la que es realitza el curs, i aquest resondrà en un temps màxim de 48 hores (excepte si la consulta es realitza en divendres).

 

Observacions:

El curs no té cap cost directe per a l'alumne i està 100% subvencionada pel Consorci per a la Formació Continua de Catalunya. A l'hora de la inscripció s'haurà de presentar la capçalera de la nòmina, el rebut d'autònoms o el document DARDO, segons el cas particular.

 
Avaluació continuada i certificació
Per superar el curs s’han de realitzar totes les tasques en els terminis establerts (en el cas de que un alumne no pugui complir amb els terminis haurà de justificar-ho, prèviament, al tutor/a del curs, qui valorarà la possibilitat de fer una excepció). Els terminis sempre seran setmanals, els mòduls s’obriran cada dilluns i s’hauran de realitzar les tasques abans del diumenge a les 23:55h. 

Per obtenir la certificació que atorga el Consorci per a la Formació Contínua i l’Escola Efa cal realitzar totes les activitats del curs, i obtenir la qualificació d'apte.

Inscriu-te aquí

Eines per a la mediació

Online

Inscriu-te aquí

Codi

T5.2-23

Impartit per

Maria Goday. Mare, educadora social, mediadora de conflictes i doula.

Aquest curs forma part del programa de Formació continua.

Més informació

Correu electrònic: info@escolaefa.cat