Envelliment actiu i activitats socioeducatives amb gent gran

  Online   Subvencionat Eines i recursos educatius

Dates online

Del 26/03/2024 al 01/05/2024

Hores online

20 h

Descripció:

Envellir és un procés vital que pot ser molt enriquidor, tant per a la persona que l’està vivint, com per a les que l’envolten. L’envelliment actiu és el procés que permet millorar la qualitat de vida de les persones, ajudant-les a cobrir les seves necessitats en funció de les seves capacitats i aspiracions.

Amb aquest curs aprendràs a dissenyar, impulsar i implementar projectes que tinguin com a objectiu el benestar de les persones grans, i d’aquesta manera ajudar a endarrerir l’aparició i el desenvolupament de malalties i discapacitats.

Dirigit a:

Aquelles professionals amb inquietud i vocació d'acompanyament a les persones grans en el procés d'envelliment, i ajudar-les a millorar la seva qualitat de vida.

Persones treballadores en actiu, aturades o autònoms.

Complir com a mínim algun dels següents requisits.

 • Títol Professional Bàsic (FP Bàsica).
 • Títol Professional Bàsic (FP Bàsica)
 • Títol de Tècnic (FP Grau Mitjà) o equivalent.
 • Certificat de Professionalitat de nivell 3.
 • Haver superat la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà.
 • Haver superat qualsevol prova oficial d'accés a la Universitat.
 • Experiència professional
 • Es valorarà experiència professional en el sector objecte d'aquest.

(Les persones que treballin a l'Administració Publica serà necessari que ens facin arribar un certificat conforme la persona que vol realitzar la formació no està inclosa a l’àmbit d’aplicació dels acords de formació de les Administracions Públiques)

Continguts:

MÒDUL 1: Condicions de vida i salut de la gent gran (5 hores)

Coneixements/ Capacitats cognitives i pràctiques

 • Classificació d'activitats i dinàmiques socioeducatives per a gent gran
  • Dinàmiques grupals: rol playing, jocs i art
  • Activitats de memòria
  • Activitats de psicomotricitat
  • Activitats a l'aire lliure (visitar espais culturals, viatges, natura)

Habilitats de gestió, personals i socials

 • Interès pels recursos i eines de motivació segons les característiques de la gent gran i les particularitats de l'entorn

MÒDUL 2: Participació i suport social (8 hores)

Coneixements/ Capacitats cognitives i pràctiques

 • Tècniques per promoure la participació per a la gent gran
  • Habilitats socials
  • Model d'atenció centrada en la persona
  • Tècniques de cohesió de grup
 • Tècniques per millorar la participació social de les persones
  • Aplicació de tècniques de millora de la participació social
  • Implicació dels treballadors en la participació social amb gent gran

Habilitats de gestió, personals i socials

 • Implicació per promoure la participació de la gent gran en les activitats socioeducatives
 • Autoreflexió sobre com poder millorar la implicació de les persones en els processos de participació social

MÒDUL 3: Entorn i qualitat de vida (7 hores)

Coneixements/ Capacitats cognitives i pràctiques

 • Identificació d'espais i recursos per al desenvolupament de les activitats socioeducatives.
  • Estudi sociocultural del territori
  • Sistemes de comunicació amb entitats
  • Serveis i recursos
 • Def inició de la qualitat de vida de la gent gran
  • Salut mental
  • Nutrició
  • Activitat física

Habilitats de gestió, personals i socials

 • Curiositat pels recursos específics per a gent gran
 • Preocupació per la millora de la qualitat de vida de la gent gran

Objectius:

 • Identificar les activitats socioeducatives que impactin positivament en l'envelliment de la gent gran.
 • Identificar les tècniques que promouen i milloren la participació social de la gent gran.
 • Identificar els espais i els recursos d'entorn orientats a causar un impacte positiu en la qualitat de vida de la
  gent gran.

Metodologia:

La organització permet treballar de forma asincrònica. De forma que cada participant, dins dels límits d’inici i finalització de cada tasca, podrà realitzar el curs en el moment que més li convingui. Es dissenya preveient una càrrega de treball per l’alumne de 5 hores setmanals i es recomana connectar-se a la plataforma cada dos o tres dies. 

La comunicació amb la  tutora es podrà realitzar a través de la plataforma moodle en la que es realitza el curs, i aquest resondrà en un temps màxim de 48 hores (excepte si la consulta es realitza en divendres).

Observacions:

El curs no té cap cost directe per a l'alumne i està 100% subvencionada pel Consorci per a la Formació Continua de Catalunya. A l'hora de la inscripció s'haurà de presentar la capçalera de la nòmina, el rebut d'autònoms o el document DARDO, segons el cas particular.

Avaluació continuada i certificació
Per superar el curs s’han de realitzar totes les tasques en els terminis establerts (en el cas de que un alumne no pugui complir amb els terminis haurà de justificar-ho, prèviament, al tutor/a del curs, qui valorarà la possibilitat de fer una excepció). Els terminis sempre seran setmanals, els mòduls s’obriran cada dilluns i s’hauran de realitzar les tasques abans del diumenge a les 23:55h. 

Per obtenir la certificació que atorga el Consorci per a la Formació Contínua i l’Escola Efa cal realitzar totes les activitats del curs, i obtenir la qualificació d'apte.

Inscriu-te aquí

Envelliment actiu i activitats socioeducatives amb gent gran

Eines per dissenyar, impulsar i implementar projectes benestar de les persones grans

Inscriu-te aquí

Codi

S12.2-24

Impartit per

Gemma Ros. Psicòloga i especialitzada en l'Atenció a les Persones i la Gestió d’Equips de Treball. Sempre ha treballat dins l’àmbit social. Fa formació en el món del Lleure i de l’Educació des de fa més de 15 anys.

Aquest curs forma part del programa de Formació continua.

Més informació

Correu electrònic: info@escolaefa.cat