Estratègies educatives pel treball amb adolescents

  Online   Subvencionat Eines i recursos educatius

Dates online

Del 14/05/2024 al 12/06/2024

Hores online

15 h

Descripció:

L’adolescència és l’etapa de transició entre la infantesa i l’edat adulta, un moment de canvis físics i psicològics que pot generar incertesa i temors, i també una oportunitat per desenvolupar fortaleses i creixement personal. No està exempta de desafiaments tant per als adolescents com per als adults que els acompanyem en està etapa.

En aquest curs t’ensenyarem els conceptes claus i metodologies per a que el treball amb ells sigui enriquidor i els ajudi a desenvolupar les serves fortaleses.

Dirigit a:

Qualsevol professional que vulgui conèixer metodologies i eines per fer un acompanyament enriquidor a adolescents i joves en el seu camí cap a l'edat adulta.

Persones treballadores en actiu, aturades o autònoms.

Complir com a mínim algun dels següents requisits.

 • Certificat de professionalitat nivell 1.
 • Títol Professional Bàsic (FP Bàsica).
 • Títol Professional Bàsic (FP Bàsica)
 • Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) o equivalent.
 • Títol de Tècnic (FP Grau Mitjà) o equivalent.
 • Certificat de Professionalitat de nivell 2.
 • Haver superat la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà.
 • Haver superat qualsevol prova oficial d'accés a la Universitat.
 • Experiència professional
 • Es valorarà experiència professional en el sector objecte d'aquest.

(Les persones que treballin a l'Administració Publica serà necessari que ens facin arribar un certificat conforme la persona que vol realitzar la formació no està inclosa a l’àmbit d’aplicació dels acords de formació de les Administracions Públiques)

Continguts:

MÒDUL 1: Definició de conceptes clau de l'adolescència (7 hores)

Coneixements/ Capacitats cognitives i pràctiques

 • Definició dels conceptes clau
  • Interpretació d'autonomia, psicologia evolutiva i adolescència
  • Identificació de necessitats, interessos, motivacions i emocions
 • Anàlisi dels principals trets
  • Trets psicològics
  • Trets sociològics
 • Identificació de situacions d'alerta
  • Anàlisi de possibles addiccions.
  • Anàlisi de possibles trastorns alimentaris existents.

Habilitats de gestió, personals i socials

 • Reflexió sobre el paper de la persona educadora
 • Predisposició per veure aquesta etapa de l'adolescència amb curiositat i respecte
 • Assimilació dels principals aspectes socials i psicològics que influeixen a l'etapa adolescent.

MÒDUL 2: Anàlisi de la metodologia de treball amb relació a l'adolescència. (8 hores)

Coneixements/ Capacitats cognitives i pràctiques

 • Relació de les principals metodologies educatives per a la intervenció amb adolescents
  • Definició del treball per projectes
  • Difusió dels recursos pedagògics existents
 • Disseny de recursos lúdics per al treball amb adolescents
  • Debat de les TIC com a recurs educatiu per a joves
  • Disseny d'activitats de lleure alternatiu per a joves

Habilitats de gestió, personals i socials

 • Predisposició per al joc i les dinàmiques lúdiques com a mitjà d’educació per als adolescents.
 • Adquisició d'empatia pels problemes educatius i formatius dels adolescents.
 • Defensa de la no-discriminació entre els adolescents per raó de gènere, raça, religió o qualsevol altre element.

Objectius:

 • Identificar les característiques psicològiques de l'etapa adolescent, així com els interessos, les motivacions i les necessitats pròpies de l'etapa.
 • Descriure metodologies, eines i recursos pedagògics per treballar amb adolescents.

Metodologia:

La organització permet treballar de forma asincrònica. De forma que cada participant, dins dels límits d’inici i finalització de cada tasca, podrà realitzar el curs en el moment que més li convingui. Es dissenya preveient una càrrega de treball per l’alumne de 5 hores setmanals i es recomana connectar-se a la plataforma cada dos o tres dies. 

La comunicació amb la tutora es podrà realitzar a través de la plataforma moodle en la que es realitza el curs, i aquest resondrà en un temps màxim de 48 hores (excepte si la consulta es realitza en divendres).

 

Observacions:

El curs no té cap cost directe per a l'alumne i està 100% subvencionada pel Consorci per a la Formació Continua de Catalunya. A l'hora de la inscripció s'haurà de presentar la capçalera de la nòmina, el rebut d'autònoms o el document DARDO, segons el cas particular.

 
Avaluació continuada i certificació
Per superar el curs s’han de realitzar totes les tasques en els terminis establerts (en el cas de que un alumne no pugui complir amb els terminis haurà de justificar-ho, prèviament, al tutor/a del curs, qui valorarà la possibilitat de fer una excepció). Els terminis sempre seran setmanals, els mòduls s’obriran cada dilluns i s’hauran de realitzar les tasques abans del diumenge a les 23:55h. 

Per obtenir la certificació que atorga el Consorci per a la Formació Contínua i l’Escola Efa cal realitzar totes les activitats del curs, i obtenir la qualificació d'apte.

Inscriu-te aquí

Estratègies educatives pel treball amb adolescents

Conceptes claus i metodologies per un acompanyament enriquidor

Inscriu-te aquí

Codi

S13.1-24

Impartit per

Mariona Bosch

És tècnic en Producció Aqüícola, Integradora Social, Docent de la Formació Professional per a l'Ocupació i Filòloga Catalana en construcció. El món de l'educació en el lleure l'ha acompanyat al llarg de tota la seva experiència professional.

Des del 2012 és formadora en diferents cursos de l'Escola EFA (pre-monitors, monitors, directors, vetlladors i monogràfics); feina que compagina amb la d'integradora social en centres públics del Departament d'Educació.

Endemés, te dos fills adolescents que són un tresor i és una enamorada del Paratge Natural de Poblet i del parc natural de les Muntanyes de Prades. 

 

Aquest curs forma part del programa de Formació continua.

Més informació

Correu electrònic: info@escolaefa.cat