Gestió ambiental

  Online   Subvencionat Eines i recursos educatius

Dates online

Del 07/02/2023 al 30/04/2023

Hores online

60 h

Descripció:

Totes les activitats humanes tenen un impacte sobre el medi ambient que, malauradament, afecten cada cop més a la nostra vida quotidiana. Conèixer l’impacte de la nostra activitat és el primer pas per elaborar un sistema de gestió mediambiental que ens permeti reduir la nostra petjada.

Sigues part de la solució, inscriu-te en aquest curs i col·labora, des de la teva entitat, amb milers de persones que cada dia s’esforcen per deixar un món més sa per a les properes generacions

Dirigit a:

A totes aquelles persones i professionals preocupades pel mediambient i per la petjada ecològica que deixem el nostre pas, que volen implantar un sistema de gestió mediambiental en la seva organització i començar a treballar pel futur.

Persones treballadores en actiu, aturades o autònomes.

Continguts:

 1. Legislació ambiental
  • Esbrinar i identificar què legislació regula la gestió ambiental.
 2. Aspectes mediambientals: Contaminació, gestió de residus, consum de matèries primes i recursos naturals.
  • Classificar els aspectes mediambientals segons el dany que produeixen en el medi ambient.
 3. Sistemes de gestió ambiental
  • Identificar els processos que conformen els sistemes de gestió ambiental.
 4. Riscos ambientals
  • Esbrinar quins són els riscos ambientals que poden influir en una organització

Objectius:

Objectiu general

 • Aprendre a desenvolupar un sistema de gestió mediambiental de l'organització, coneixent els principals problemes ambientals existents en l'actualitat i les seves conseqüències en les organitzacions.

Objectius específics

 • Controlar i mantenir actualitzada la documentació relativa a normes mediambientals, així com la generada internament, per assegurar la seva correcta utilització en l'organització.
 • Controlar i documentar els aspectes mediambientals de l'organització.
 • Col·laborar en la implantació, desenvolupament i manteniment del sistema de gestió mediambiental de l'organització per assegurar la seva operativitat.
 • Col·laborar en la valoració i prevenció de riscos mediambientals generats en l'organització.

Metodologia:

La organització permet treballar de forma asincrònica. De forma que cada participant, dins dels límits d’inici i finalització de cada tasca, podrà realitzar el curs en el moment que més li convingui. Es dissenya preveient una càrrega de treball per l’alumne de 5 hores setmanals i es recomana connectar-se a la plataforma, com a mínim, cada dos dies. 

La comunicació amb el/la tutor/a es podrà realitzar a través de la plataforma moodle en la que es realitza el curs. Els seus dubtes es podran fer arribar a través de correu electrònic obtenint resposta en un temps màxim de 48 hores (excepte si la consulta es realitza en divendres).

Observacions:

El curs no té cap cost directe per a l'alumne i està 100% subvencionada pel Consorci per a la Formació Continua de Catalunya. A l'hora de la inscripció s'haurà de presentar la capçalera de la nòmina, el rebut d'autònoms o el document DARDO, segons el cas particular.

Avaluació continuada i certificació

Per superar el curs s’han de realitzar totes les tasques en els terminis establerts (en el cas de que un alumne no pugui complir amb els terminis haurà de justificar-ho, prèviament, al tutor/a del curs, qui valorarà la possibilitat de fer una excepció). Els terminis sempre seran setmanals, els mòduls s’obriran cada dilluns i s’hauran de realitzar les tasques abans del diumenge a les 23:55h. 

Per obtenir la certificació que atorga el Consorci per a la Formació Contínua i l’Escola Efa cal realitzar totes les activitats del curs, i obtenir la qualificació d'apte.

Inscriu-te aquí

Gestió ambiental

Inscriu-te aquí

Codi

T9.1-23

Impartit per

Andrea Comaposada. Serveis ambientals marins. L'equip d'Anèl·lides, un referent en l'educació ambiental. Centrada en el coneixement i divulgació del mar.

Aquest curs forma part del programa de Formació continua.

Més informació

Correu electrònic: info@escolaefa.cat