Gestió pràctica de conflictes en la intervenció amb infants

  Online   Subvencionat Eines i recursos educatius

Dates online

Del 23/04/2024 al 12/06/2024

Hores online

30 h

Descripció:

Com a professionals, un dels reptes que afrontem diàriament és la gestió conflictes. I sovint, la teoria no ens dona respostes específiques a les necessitats reals amb les quals ens trobem.

L'objectiu és crear i incorporar nous recursos i eines pràctiques, alhora que construir un marc d'actuació propi en el que ens sentim més còmodes quan intervenim amb infants.

Com poso els límits? Parlem d'emocions? Què fem amb la violència als espais educatius? Són preguntes complexes que sovint ens plantegem.

Si estàs en la recerca d'una intervenció professional conscient, inscriu-te!

Dirigit a:

Vols millorar i/o ampliar les seves eines i recursos professsionals en la intervenció directe amb infants? Ets responsable d'algun projecte educatiu i t'agradaria incorporar principis de gestió de conflictes al teu projecte?

Si tens algun dels següents càrrecs, apunta't!

 • Monitors/es de lleure.
 • Directors/es de lleure i/o coordinadors/es d'entitats del sector del lleure educatiu i sociocultural.
 • Responsables de projectes lúdics.
 • Mestres d'Educació Infantil i Primària.

Persones treballadores ocupades amb el centre de treball a Catalunya i/o aturades.

Continguts:

Mòdul 1. El conflicte: una oportunitat d'aprenentatge. (5h)

1.1 Concepte, visió i característiques.

1.2 La importància de l'entorn en la gestió de conflictes.

1.3 L'anàlisi del conflicte: fases i desglossament.

1.4 Tècniques de gestió de conflictes.

Mòdul 2. Competències professionals. (10h)

2.1 L’escolta activa i la comunicació professional vinculada a la intervenció educativa amb infants.

2.2 Comunicació: barreres i facilitadors.

2.3 Alguns errors cognitius o distorsió cognitiva a l'hora d'intervenir amb infants.

2.4 El paper de l'educador en la transmissió de valors sostenibles.

Mòdul 3. Praxi educativa. (10h)

3.1 Anàlisi de la intervenció amb infants: intenció educativa.

3.2 Eines preventives de la disrupció en espais lúdics i/o a l'aula.

3.3 Tipus d'acompanyament.

3.4 Què vol dir "sostenir" a l'infant.

3.5 L'imprescindible del treball en equip: la comunicació entre professionals.

3.6 Equips multidisciplinars: projecte de convivència dels centres educatius.

Mòdul 4. Activitats i dinàmiques per al treball conscient amb l'infant en la gestió de conflictes. (5h)

4.1 Prevenció i acompanyament: propostes d'activitats per infants orientades a la gestió de conflictes.

4.2 Dinàmiques grupals adreçades a l'equip educatiu per a la gestió de conflictes.

Aquesta acció formativa està vinculada a la Unitat de Competència del Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals:

UC1867_262 - Actuar en processos grupals considerant el comportament i les característiques evolutives de la infància i la joventut.

Objectius:

Generals:

 • Adquirir eines i recursos pràctics per a la gestió positiva dels conflictes amb infants.
 • Desenvolupar competències professionals aplicades a la intervenció educativa amb infants.
 • Acompanyar a l’infant en el procés conscient de la gestió de conflictes.
 • Fomentar l’autonomia personal i social de l’alumnat mitjançant el coneixement de recursos pràctics.

Específics:

 • Conèixer estratègies d’intervenció orientades a la gestió pràctica de conflictes.
 • Analitzar el conflicte i les seves parts per poder-lo gestionar.
 • Conèixer estratègies per a la contenció verbal en la intervenció educativa.
 • Fomentar del desenvolupament de les habilitats socials i comunicatives de l’alumnat.
 • Dissenyar i aplicar estratègies lúdiques per a l’acompanyament en la gestió de conflictes.
 • Analitzar casos pràctics per a la millora de la intervenció professional.

Metodologia:

Aquest curs es desenvolupa en format online i asincrònic. L'organització permet treballar de manera flexible; tot tenint en compte els terminis de cada activitat. Es dissenya preveient una càrrega de treball per l’alumne de 5 hores setmanals i es recomana connectar-se a la plataforma, com a mínim, cada dos dies. 

L'avaluació és contínua i per superar el curs s’han de realitzar totes les tasques . En cas de no poder complir amb els terminis haurà de comunicar-ho, prèviament, al tutor/a del curs.

La comunicació amb el/la tutor/a es podrà realitzar a través de la plataforma moodle en la que es realitza el curs.

Observacions:

 • El curs no té cap cost directe per a l'alumne i està 100% subvencionat pel Consorci per a la Formació Continua de Catalunya.
 • Posteriorment a la data data d'inici del curs, l'alumne haurà de presentar l'informe de vida laboral.

CERTIFICACIÓ:

Per obtenir la certificació que atorga el Consorci per a la Formació Contínua i l’Escola Efa, cal haver realitzat totes les activitats del curs.

Inscriu-te aquí

Aquest curs forma part del programa de Formació continua.

Gestió pràctica de conflictes en la intervenció amb infants

Eines pràctiques per a la gestió dels conflictes del dia a dia

Inscriu-te aquí

Codi

AM.23-9.3-24

Impartit per

Uxue Zabaco

Graduada en Pedagogia i màster en Psicopedagogia.

Gestora de programes subvencionats per a la Formació Contínua de Catalunya.

Formadora en el sector del lleure educatiu, especialitzada en l'atenció a la diversitat i la inclusió educativa. 

Més informació

Correu electrònic: info@escolaefa.cat