La tutoria i les entrevistes amb les famílies

  Online   Subvencionat Eines i recursos educatius

Dates online

Del 21/02/2023 al 12/03/2023

Hores online

15 h

Descripció:

Mantenir una comunicació fluïda i propera amb les famílies és molt important per a que el nostre treball amb els seus infants sigui de el més eficaç i profitós possible. Aquesta comunicació ens ajuda a establir un vincle amb les famílies, intercanviar informació i inquietuds.

Amb aquest curs podràs adquirir les competències necessàries per afavorir una bona relació amb les famílies a través de les entrevistes

Dirigit a:

Educadors de qualsevol etapa educativa que facin o vulguin entrevistes amb les famílies, i que vulguin adquirir recursos per fer-ho de forma efectiva i propera.

Persones treballadores, autonomes o aturades.

Continguts:

  1. Competències emocionals per a les entrevistes amb la família. L'actitud d'adult a adult segons l'esquema PAN de l'anàlisi transaccional.
  2. Escola i família. La visió sistèmica de l'educació.
  3. Un cas especial de conversa de treball: l'entrevista amb pares i mares. El temps, el lloc, la comunicació no verbal, estructures verbals, fases de l'entrevista, l'objectiu i el resultat.

Objectius:

  • Reflexionar sobre la relació família-institució educativa.
  • Analitzar la realitat social i cultural dels nostres alumnes i les seves famílies.
  • Revisar quines són les creences i les actituds que afavoreixen una relació efectiva amb les famílies.
  • Reflexionar sobre el estil de comunicació.
  • Anivellar l'autoestima i practicar la comunicació assertiva, l'escolta activa i l'empatia.
  • Conèixer els mecanismes que permeten salvar els obstacles emocionals.

Metodologia:

La organització permet treballar de forma asincrònica. De forma que cada participant, dins dels límits d’inici i finalització de cada tasca, podrà realitzar el curs en el moment que més li convingui. Es dissenya preveient una càrrega de treball per l’alumne de 5 hores setmanals i es recomana connectar-se a la plataforma, com a mínim, cada dos dies. 

La comunicació amb el tutor es podrà realitzar a través de la plataforma moodle en la que es realitza el curs, i aquest resondrà en un temps màxim de 48 hores (excepte si la consulta es realitza en divendres).

Observacions:

El curs no té cap cost directe per a l'alumne i està 100% subvencionada pel Consorci per a la Formació Continua de Catalunya. A l'hora de la inscripció s'haurà de presentar la capçalera de la nòmina, el rebut d'autònoms o el document DARDO, segons el cas particular.

 
Avaluació continuada i certificació
Per superar el curs s’han de realitzar totes les tasques en els terminis establerts (en el cas de que un alumne no pugui complir amb els terminis haurà de justificar-ho, prèviament, al tutor/a del curs, qui valorarà la possibilitat de fer una excepció). Els terminis sempre seran setmanals, els mòduls s’obriran cada dilluns i s’hauran de realitzar les tasques abans del diumenge a les 23:55h. 

Per obtenir la certificació que atorga el Consorci per a la Formació Contínua i l’Escola Efa cal realitzar totes les activitats del curs, i obtenir la qualificació d'apte.

Inscriu-te aquí

La tutoria i les entrevistes amb les famílies

Inscriu-te aquí

Codi

S23

Impartit per

Nuria Garcia. Pedagoga, psicopedagoga, formadora i especialista en atenció a la diversitat.

Aquest curs forma part del programa de Formació continua.

Més informació

Correu electrònic: info@escolaefa.cat